Plnia sa slová
John E. Powella

39 views

NAPNENIE SLOV JOHNA ENOCHA POWELLA

Moderátori rádia Infovojna, Norbert Lichtner a Ľubomír Huďo, informujú poslucháčov o prorockých slovách
anglického politika Johna Enocha Powella ohľadne migrácie a ich naplnení.