Čo je Istanbulský dohovor

41 views

ISTANBULSKÝ DOHOVOR NA INFOVOJNE

Moderátori rádia Infovojna, Norbert Lichtner a Ľubomír Huďo, informujú poslucháčov o podstate a cieľoch Istambulského dohovoru. V diskusii odznie aj názor právnika JUDr. Štefana Harabina, ktorý osvetlí právne aspekty Istambulského dohovoru a jeho možné dôsledky pre život občanov Slovenska i celej Európy.

Prečo Slovensko nesmie ratifikovať Istanbulský dohovor

Istanbulský dohovor je podsúvaním rodovej ideológie