Globálny pakt OSN o migrácii

30 views

PRAVDA O GLOBÁLNOM PAKTE OSN O TRVALEJ A RIADENEJ MIGRÁCII