Bill Wiese
23 minút v pekle

45 views

BILL WIESE 23 MINÚT V PEKLE

Bill Wiese bol na 23 minút prenesený Bohom do pekla a tam bezprostredne zakúsil realitu tohto strašného miesta, kam po smrti odchádzajú duše tých, ktorí si zlým a od Boha odvráteným životom toto miesto zaslúžili. Je len jediná cesta vyhnúť sa tomuto miestu bolesti, utrpenia a večného zatratenia a tou je život v súlade s Božími zákonmi lásky, súcitu a viery v pravého Trojjediného Boha a jeho Syna Ježiša Krista, Spasiteľa ľudstva, ktorý nás svojin utrpením na kríži a svojou krvou vykúpil z večnej smrti pekla. V Biblii sa na vyše 150-tich miestach spomína peklo a sám Pán Ježiš Kristus veľakrát hovoril o tomto mieste pobytu padlých anjelov a duší zatratených ľudí.