Modlitební kampaň

Modlitební kampaň o pomoc

Hlavní intence:
 • za Církev, aby odolala všem útokům satana i nepřátel zevnitř i zvenku
 • za spásu, ochranu osob včetně jejich rodin, které se snaží šířit Boží Slovo, proroctví a poselství Trojjediného Boha
 • za všechno Duchovenstvo - kněze, bohoslovce, biskupy, kardinály, řeholní sestry a bratry, za laiky, kteří pomáhají na Božím díle spásy
 • za odvahu, statečnost a sílu vytrvat v pravém učení Krista našeho Pána Boha i za cenu ponižování, pronásledování, ztrátu svobody či dokonce mučednictví
 • za milosti, dary Ducha Svatého a dar rozlišování pro ně a jejich rodiny, aby žili a šířili pravé učení našeho Pána Ježíše Krista.
 • za Boží pomoc a útěchu v tíživých životních situacích pro Boží rolníky, zvlášť když se cítí být opuštěni sami proti světu a ztrácejí sílu, nebo pokud budou odhozeni na okraj společnosti jako zločinci.
 • za pomoc, přímluvy a ochranu naší nebeské matky Spásy a královny Panny Marie pro Boží rolníky a rytíře
 • za spásu všech za které se modlíme, aby Bůh byl velmi milosrdný během soudu, přivřel oči a připomněl si naše modlitby


Termín:

31.5. čtvrtek - den Slavnosti Těla a Krve Páně

Modlitby:
 • Účast na Mši Svaté
 • 12 libovolných modliteb z MK Ježíš Lidstvu
 • Slavný Růženec
 • Písmo Svaté - Žalmy 1, 2, 3


Modlit se budeme od Půlnoci do půlnoci, každý v časových úsecích jak se přihlásil. Maximálně se půjde přihlásit na 2 časové úseky. Bylo by dobré kdybychom pokryli celých 24 hodin.

Bůh s Vámi


| Modlitební kampaň o pomoc |

Přihlaste se (Počet přihlášených: 47)

Modlitební kampaň o pomoc

Najetím kurzoru na jméno zobrazíte intenci přihlášeného.

Čas Seznam přihlášených
00:00 - 00:30Maria_H, Elena_D,
00:30 - 01:00Radek_b, Elena_D,
01:00 - 01:30Jitka_Z, Hana_B,
01:30 - 02:00Hana_B,
02:00 - 02:30Ivana_N,
02:30 - 03:00Ivana_N,
03:00 - 03:30Gabriel_S,
03:30 - 04:00Lidmila_N,
04:00 - 04:30Marie_M,
04:30 - 05:00Iveta_S, Jozko,
05:00 - 05:30Iveta_S, Daniela_P,
05:30 - 06:00Ondrej_E, LubaCh,
06:00 - 06:30Monika_M,
06:30 - 07:00Marie_J, Terka_U,
07:00 - 07:30Monika_M,
07:30 - 08:00Anna_K,
08:00 - 08:30Marie_K, Renka,
08:30 - 09:00Elena_T, Jana_V,
09:00 - 09:30Andrea_V,
09:30 - 10:00Marie_D,
10:00 - 10:30Marie_D,
10:30 - 11:00Lenka_S,
11:00 - 11:30Lenka_S,
11:30 - 12:00Halina,
12:00 - 12:30Halina, Iva_N,
12:30 - 13:00Stanislav_P,
13:00 - 13:30Stanislav_P,
13:30 - 14:00Alena_P,
14:00 - 14:30Gizela_Ch,
14:30 - 15:00Danka_M,
15:00 - 15:30Danka_M,
15:30 - 16:00Marta_T,
16:00 - 16:30Ludmila_p,
16:30 - 17:00Elena_S,
17:00 - 17:30Marie_P,
17:30 - 18:00Janka_K,
18:00 - 18:30Eva_B,
18:30 - 19:00Eva_L,
19:00 - 19:30Gabi_P, Eva_L,
19:30 - 20:00Zdislava_F, Lydia_F, Ilona_F,
20:00 - 20:30Eva_B, Ilona_F,
20:30 - 21:00Zdislava_F,
21:00 - 21:30Andrea_V, Lucie,
21:30 - 22:00Ivan_M, Maria_I,
22:00 - 22:30Martin_M, Maria_M,
22:30 - 23:00Janka_K,
23:00 - 23:30Lenka_D,
23:30 - 23:59Maria_H,