Modlitební kampaň

MK k panně Marii a drahocenné Krvi Pána Ježíše Krista

Intence:

 • Za odčinění hříchů proti nejsvětější Eucharistii,
 • Za Víru kněží v Eucharistii, aby nepodlehli falešnému učení a statečně vyznávali, učili a sloužili pravou nezměněnou Bohem ustanovenou Mši Svatou.
 • Za Chléb Života pro nás všechny až do konce našich dnů
 • Za dostupnost všech svátostí právoplatně udělovaných
 • Za rychlé vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie
 • Na úmysly Panny Marie

Modlitby:

Budeme se modlit kdykoliv během dne nebo noci, když budeme mít možnost, čas i příležitost a nebudeme unaveni. Rozvrhněte si čas modliteb, aby část z nich byla třeba pozdě v noci nebo brzo nad ránem.

Datumy naších modliteb:

 • 4. 5. 2017
 • 5. 5. 2017
 • 6. 5. 2017
 • 11. 5. 2017
 • 12. 5. 2017
 • 13. 5. 2017
 • 18. 5. 2017
 • 19. 5. 2017
 • 20. 5. 2017
 • 25. 5. 2017
 • 26. 5. 2017
 • 27. 5. 2017
Vždy čtvrtek, pátek a sobota 12 dnů celkem. Ve dnech, kdy se budeme modlit, se budeme všichni i postit (újma od tělesných požitků, nebo masa, nebo něčeho osobního). Bůh Vám požehnej Pán Bůh zaplať p. Monice, p. Anně, p. Eleně a p. Marii za jejich snahu.
Zobrazit seznam přihlášených (Počet přihlášených: 71)Abyste se mohli zúčastnit Přihlaste se! Nebo zadejte údaje bez přihlášení!MK k panně Marii a drahocenné Krvi Pána Ježíše Krista
Přihlášení do dne MK

Krátká vaše intence za, kterou se budou všichni modlit: