Modlitební kampaň

Třídenní MK za spásu všech neznámých duší

Hlavní intence:
 • za spásu nám neznámých osob duší, které potřebují modlitby a nikdo se za ně nemodlí
 • za spásu a záchranu těžkých hříšníků
 • za spásu a záchranu všech, které si náš Trojjediný Bůh velmi brzy zavolá k sobě domů během válek, nehod a katastrof
 • za spásu sousedů
 • za spásu všech, kteří pomáhají šířit a rozšiřovat Boží proroctví o konci času
 • za spásu všech za které se modlíme, aby Bůh byl velmi milosrdný během soudů, přivřel oči a připomněl si naše modlitby


Termíny modlení:

2. 2. 2018 Pátek -  Svátek uvedení Páně do chrámu
3. 2. 2018 Sobota
4. 2. 2018 Neděle


Modlitby:
 • Účast na Mši Svaté - alespoň jednou během těch tří dnů. Nejlépe každý den kdo může v první pátek, první sobota a neděle.
 • Modlitby z MK Ježíš Lidstvu takto:
  • V pátek: 1, 2, 5, 7, 12,  13, 15, 17, 19, 24, 34, 37, 41, 62, 65, 80, 89, 112,117, 131, 147, 150, 165, 169, Litanie č. 2, 4
  • V sobotu: 13, 17, 24, 35, 39, 41, 43, 46, 52, 55, 58, 60, 62, 64, 65, 67, 73, 79, 80, 104, 105, 106, 112, 117, 118, 127, 150, 157, 165, Litanie č. 2, 5, 6
  • V neděli: 13, 19, 21, 24, 25, 35, 39, 40, 43, 51, 58, 62, 64, 65, 69, 75, 79, 80, 82, 89, 104, 105, 106, 112, 115, 118, 124, 147, 157, 165, 169, Litanie č. 2, 4, 5, 6
 • Korunka k Božímu milosrdenství
 • Litanie k sv. Josefovi
 • Modlitba sv. Gertrudy
 • V pátek v den Svátku uvedení Páně do chrámu přísný půst od jídla. Pouze jedno hlavní jídlo (oběd) a předtím i potom jen chléb a voda. Samozřejmě, kdo ze zdravotních důvodů nemůže se postit. Může si udělit nějaký jiný půst.
 • V sobotu a neděli si vymyslet jiný půst než od jídla


Modlit se budeme libovolném čase v daných dnech. Jak bude komu vycházet.

Bůh s Vámi

Modlitba sv. Gertrudy za duše v očistci:

“Ve jménu Otce, i Syna i Ducha Svatého. Amen. Věčný Otče, obětuji Ti Nejdražší Krev Ježíše Krista, ve spojení se všemi mšemi slouženými tento den po celém světě, za všechny svaté duše v Očistci, za všechny hříšníky ve Tvé katolické církvi, všechny lidi v mé vlasti a v mé vlastní rodině. Amen.”


Litanie k svatému Josefovi

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.
Bože Duchu Svatý, smiluj se nad námi.
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.

Svatá Maria, oroduj za nás.

Svatý Josefe, oroduj za nás.
Slavný potomku Davidův,
Světlo patriarchů,
Snoubenče Boží Rodičky,
Cudný ochránce přesvaté Panny,
Pěstoune Syna Božího,
Bedlivý strážce Kristův,
Hlavo Svaté Rodiny,

Josefe spravedlivý,
Josefe čistý,
Josefe moudrý,
Josefe statečný,
Josefe poslušný,
Josefe věrný,
Zrcadlo trpělivosti,
Milovníku chudoby,
Vzore dělníků,
Ozdobo domácího života,
Ochránce panen,
Oporo rodin,
Útěcho ubohých,
Naděje nemocných,
Patrone umírajících,
Postrachu zlých duchů,
Záštito církve svaté,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Ustanovil ho pánem svého domu. A vládcem veškerého svého majetku.

Modleme se:
Bože, který jsi v nevýslovné Prozřetelnosti vyvolil svatého Josefa za snoubence své nejsvětější Rodičky, dej nám, prosíme, abychom si zasloužili mít v nebi za přímluvce toho, kterého vzýváme jako ochránce na zemi. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 
Zobrazit seznam přihlášených (Počet přihlášených: 55)Abyste se mohli zúčastnit Přihlaste se! Nebo zadejte údaje bez přihlášení!Třídenní MK za spásu všech neznámých duší
Přihlášení do dne MK

Krátká vaše intence za, kterou se budou všichni modlit: