Modlitební kampaň

MK za umírající v časech očisty a během Varování

Hlavní intence:

 • Za Spásu a milost odpuštění hříchů pro všechny co zemřou náhle rychlou smrtí během válek v časech Božích Soudů a nebudou už mít čas a možnost litovat svých hříchů nebo se napravit.
 • Za Spásu pro všechny co zemřou během přírodních katastrof a trestů Trojjediného Boha Otce, Syna i Ducha Svatého.
 • Za duchovní pomoc pro ty, kteří budou umírat pomalu a v bolestech během válek, katastrof a trestů, aby měli vůli, čas, či pomoc odjinud se ještě v posledních minutách svého života se správně rozhodnout, prosit za odpuštění a litovat svých hříchů a došli tak spásy.
 • Za Spásu pro všechny co budou umírat v nemocech, epidemiích či různých zraněních, které budou pustošit zemi v čase velkého soužení, aby uměli přijmout svůj kříž a obdrželi svým utrpením Spásu a odpuštění hříchů u Božího soudu.
 • Za Spásu pro všechny co nepřežijí Varování a nebudou mít možnost litovat všech svých vlastních hříchů, které uvidí během velkého Varování.
 • Za Spásu pro všechny co se zblázní, zešílí nebo se pomatou a takto zemřou, za ty co si vezmou svůj vlastní život z pohledu na hrůzy v soužení, aby Bůh byl k nim milosrdný během Soudu a aby jim odpustil.
 • Za všechny umírající i za ty co budou umírat během zkoušek v časech velkého soužení až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista, aby se správně rozhodli a vybrali život věčný během posledních minut, sekund svého života. Litovali svých hříchů a došli spásy.
 • Za Spásu pro umírající křesťanské kněze, biskupy, kardinály, papeže, řeholníky, řeholnice, duchovní i laiky během velkého soužení a během Varování.
 • Za Spásu pro všechny co budou umírat v těžkém hříchu a nebudou chtít se obrátit k Bohu či vědět jak se obrátit k Bohu a litovat svých hříchů, aby byl Bůh k nim obzvlášť milosrdný a odpustil jim hříchy.
 • Za Spásu, odvahu duchovní i Boží pomoc pro všechny co jsou pronásledování či zabiti pro Víru Boha Otce, Syna i Ducha Svatého.


Termín:

28. (pátek),
29. (sobota),
30. (neděle)  září 2018 - tři po sobě


Modlitby:

 • 28. září
  • MK č. 5, 7, 9, 13, 15, 17, 24, 35, 39, 41, 43, 62, 65, 69, 79, 80
  • Litanie Ježíš lidstvu č. 2, 4, 5
  • Sv. Růženec všech 5 tajemství v jedné modlitbě
  • Korunka k Božímu milosrdenství
  • Modlitba sv. Gertrůdy za duše v očistci
 • 29. září
  • MK č. 15, 43, 62, 65, 79, 83, 89, 92, 93, 94, 104, 105, 106, 107, 112, 115, 117
  • Litanie Ježíš lidstvu č. 4, 5, 6
  • Sv. Růženec všech 5 tajemství v jedné modlitbě
  • Litanie k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
  • Modlitba k svatému Michalovi Archandělu
 • 30. září
  • MK č. 15, 43, 62, 65, 79, 80, 118, 127, 130, 131, 142, 147, 150, 157, 165, 169
  • Ostatní modlitby MK č.: 3 (modlitba za obrácení nevěřících), 5 (Modlitba za okamžité odpuštění), 6 (Modlitba za obrácení ostatních), 13 (Modlitba za slepé duše, které jsou ztraceny), 26 (Modlitba za ztracené duše v den Varování), 27 (Modlitba o věčnou spásu),
  • Sv. Růženec všech 5 tajemství v jedné modlitbě
  • Litanie k nejdražší Krvi Páně
  • Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko


Instrukce k přihlášení do MK:

Během těch tří dnů budeme držet PŮST. Každý jak kdo zvládne a chce.
Vyberte si svůj libovolný čas z časového intervalu od 15.00 do 23.00 jak Vám to bude nejlépe vyhovovat v daný den.Uvedu příklad: (Jeden den se začnete modlit třeba dřív už v 15.00  další den zase později třeba 22.00. a třetí den například v 21.00. Každému jak to bude vyhovovat.)
Ale všichni bychom se měli pomodlit v tom intervalu od 15.00  a skončit s modlitbami nejpozději do 23.00. Budeme se modlit 3 dny po sobě všichni.
Bylo by dobré aby se nás přihlásilo co nejvíc!
Chvála Pánu za Vás!

Bůh s Vámi

Modlitba sv. Gertrudy za duše v očistci

Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen
Věčný otče, obětuji Ti Nejdražší Krev Ježíše Krista , ve
spojení se všemi mšemi slouženými tento den po celém
světě, za všechny svaté duše v Očistci, za všechny hříšníky
ve Tvé katolické Církvi, v mé vlastní zemi a v mé vlastní
rodině. Amen


Zobrazit seznam přihlášených (Počet přihlášených: 24)Abyste se mohli zúčastnit Přihlaste se! Nebo zadejte údaje bez přihlášení!MK za umírající v časech očisty a během Varování
Přihlášení do dne MK