Modlitební kampaň

Modlitební kampaň o pomoc

Hlavní intence:
 • za Církev, aby odolala všem útokům satana i nepřátel zevnitř i zvenku
 • za spásu, ochranu osob včetně jejich rodin, které se snaží šířit Boží Slovo, proroctví a poselství Trojjediného Boha
 • za všechno Duchovenstvo - kněze, bohoslovce, biskupy, kardinály, řeholní sestry a bratry, za laiky, kteří pomáhají na Božím díle spásy
 • za odvahu, statečnost a sílu vytrvat v pravém učení Krista našeho Pána Boha i za cenu ponižování, pronásledování, ztrátu svobody či dokonce mučednictví
 • za milosti, dary Ducha Svatého a dar rozlišování pro ně a jejich rodiny, aby žili a šířili pravé učení našeho Pána Ježíše Krista.
 • za Boží pomoc a útěchu v tíživých životních situacích pro Boží rolníky, zvlášť když se cítí být opuštěni sami proti světu a ztrácejí sílu, nebo pokud budou odhozeni na okraj společnosti jako zločinci.
 • za pomoc, přímluvy a ochranu naší nebeské matky Spásy a královny Panny Marie pro Boží rolníky a rytíře
 • za spásu všech za které se modlíme, aby Bůh byl velmi milosrdný během soudu, přivřel oči a připomněl si naše modlitby


Termín:

31.5. čtvrtek - den Slavnosti Těla a Krve Páně

Modlitby:
 • Účast na Mši Svaté
 • 12 libovolných modliteb z MK Ježíš Lidstvu
 • Slavný Růženec
 • Písmo Svaté - Žalmy 1, 2, 3


Modlit se budeme od Půlnoci do půlnoci, každý v časových úsecích jak se přihlásil. Maximálně se půjde přihlásit na 2 časové úseky. Bylo by dobré kdybychom pokryli celých 24 hodin.

Bůh s Vámi


Zobrazit seznam přihlášených (Počet přihlášených: 44)Abyste se mohli zúčastnit Přihlaste se! Nebo zadejte údaje bez přihlášení!Modlitební kampaň o pomoc
Přihlášení do dne MK

Krátká vaše intence za, kterou se budou všichni modlit: