Diskusia

Toto diskusné fórum je sprístupnené len registrovaným užívateľom, ktorí spĺňajú podmienky, definované tu nižšie v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľujeme individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup na fórum. Nie je možné, aby ste si cez prihlasovací systém fóra akýmkoľvek spôsobom sami vygenerovali svoje prihlasovacie údaje alebo si ich modifikovali cez funkciu „zabudnuté heslo“. Všetci prihlásení užívatelia majú jednoznačné identifikačné prihlasovacie údaje, umožňujúce prístup na diskusné fórum, ktoré prideľuje alebo modifikuje výlučne administrátor tejto stránky. Taktiež sa nemôžete prihlásiť pomocou starých prihlasovacích údajov, ktoré ste od nás obdržali v minulosti na našom niekdajšom fóre, pretože tieto už nie sú viac platné. Opakované prihlasovanie pomocou prihlasovacieho formulára zadávaním nesprávnych údajov bude mať za následok zablokovanie vášho prístupu na stránku kvôli našim bezpečnostným nastaveniam.

O prístup na fórum môžete požiadať individuálne cez emailový kontakt: admin@jezis-kristus-varovanie.net na základe splnenia podmienok, uvedených v pravidlách fóra. Žiadame o ich dôsledné dodržiavanie, pretože každé zneužitie fóra na účely, nezlučiteľné s jeho pravidlami, budú mať za následok trvalé zablokovanie prístupu daného prispievateľa na naše fórum poprípade aj na celú našu stránku ako takú cez ochranné bezpečnostné algoritmy, nastavené na našej stránke.

Pre tých, ktorí majú problém s prihlasovaním sa na našej stránke:
Kliknite na tento text (je to aktívny odkaz) a zobrazí sa vám návod v PDF, ako jednoducho skopírujete a vložíte vaše prihlasovacie údaje do prihlasovacieho formulára diskusného fóra.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na tejto podstránke sú uvádzané diskusné príspevky našich čitateľov, ktorí sa vyjadrujú k rozličným aspektom kresťanskej viery ako aj k vlastným osobným skúsenostiam života v pozitívnom duchu týchto Božích posolstiev. Táto podstránka je venovaná všetkým návštevníkom našej stránky, ktorí chcú poznať názory a skúsenosti iných, ktorí tieto posolstvá prijímajú a snažia sa v ich duchu žiť. Ak by ste sa aj vy chceli podeliť s ostatnými o vaše skúsenosti a poznatky života v duchu týchto posolstiev, môžete sa zúčastniť diskusie za podmienky, že dodržíte tu uvádzané zásady a pravidlá písania príspevkov, pretože:

Toto fórum bolo zriadené za účelom výmeny skúseností a poznatkov života s posolstvami medzi návštevníkmi našej stránky, ktorí sa s týmito posolstvami stotožňujú, veria im a prijímajú ich s otvoreným srdcom a snažia sa podľa nich žiť. Toto fórum nie je prístupné pre ľudí, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a ktorí majú v úmysle zverejňovať také príspevky, ktorými chcú kritizovať, spochybňovať, dehonestovať alebo akoukoľvek formou napádať alebo zosmiešňovať tieto posolstvá alebo samotnú Máriu Božieho milosrdenstva, ktorá posolstvá od Najsvätejšej Trojice a Nebeskej Matky dostáva, alebo napádať a kritizovať tvorcov a prevádzkovateľov tejto webovej stránky.

Taktiež upozorňujeme, že na tomto fóre nie je dovolené zverejňovať v príspevkoch odkazy a linky na iné internetové stránky a také zdroje na internete či v ostatných médiách, ktoré hanobia, očierňujú alebo kritizujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo tvorcov a prevádzkovateľov týchto stránok. Každé zneužitie tohto diskusného fóra na verbálne útoky nebude tolerované a takéto príspevky budú bez upozornenia zmazané resp. pri opakovanom úmyselnom porušovaní týchto pravidiel bude dotyčný(á) prispievateľ(ka) z fóra vylúčený(á).

Keď posolstvám neveríte, potom opusťte túto stránku a nechajte priestor tým, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru v Boha Otca, Syna a Ducha Svätého a sú vďační za tieto slovenské preklady posolstiev. Veríme, že každý chápe nutnosť takýchto pravidiel, bez ktorých by nebolo možné prevádzkovať takúto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti nás donútili prijať takéto opatrenia, pretože sa vždy nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené na našom fóre prispievať! Ďakujeme, že rešpektujete pravidlá nášho fóra – šíritelia posolstiev Varovania.

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA – NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠÍM ČÍSLOM:

(Po najnovšej aktualizácii nášej stránkovej platformy WordPress sa zatiaľ z neznámych príčin číslovanie našich stránok fóra „samovoľne prestavilo“ do podoby, akú vidíte. Najnovšie príspevky nie sú pod číslom 1, ale pod najvyšším číslom. Pokiaľ sa nám podarí zistiť príčinu tohto prestavenia stránkovania, odstránime ju a číslovanie uvedieme znova do pôvodného stavu. Do tej doby prosíme o pochopenie.)

 1. Bratia,
  Študujte toto posolstvo a nestrašte sa 3. Svetovou vojnou
  Tá príde až za vlády antikrista
  Pred jeho vystúpením ako mierotvorcu bude vojna na blízkom východe s rozšírením na okolité štáty.
  Ježiš potrebuje očistiť svet varovaním- celosvetovým spytovanim svedomia , a nie vo vojne nechať bez ľutovania svojich hriechov vyhubiť tretinu ľudstva.

  779. Poselství Ježíše ze dne 26. dubna 2013 v 12:30.

  ANTIKRIST BUDE Z VÝCHODU, NE ZE ZÁPADU

  Má vroucně milovaná dcero,

  svět je připraven na příchod antikrista. Byl podporován řadou mocných politických sil, aby udělal svůj velký vstup.

  Antikrist přijde z východu, ne ze západu, ale bude milován, uctíván a veleben z obou stran a ve všech koutech světa. Začne takto:

  S pomocí nepřátel Boha antikrist rychle vyvolá válku mezi dvěma národy vedenými dvěma neústupnými a mocnými vůdci. Tyto války se vystupňují a pak se rozšíří do dalších zemí. Když se hrozba stane tak vážnou, že se začne dotýkat nejmocnějších národů, potom začnou jednání o míru.

  Zničehonic vystoupí šelma. A s dovedností, která na svět udělá dojem, přivede války ke konci. Bude mít mocný hlas. Bude vysoce inteligentní a podá působivý charizmatický obraz. Jeho příjemný, dobře vypadající zevnějšek, šarm a smysl pro humor, bude jako mocná, hypnotická magnetická síla. Přitáhne velkou chválu od dobře známých světových vůdců a sdělovacích prostředků a stane se celebritou. Jeho způsoby okouzlí šéfy obchodních společností, kteří na něho budou pohlížet jako na nástroj k vytváření bohatství, když ekonomika začne růst.

  Antikrist bude vystupovat tak výjimečně, že národy se budou halasně dožadovat, jeden přes druhého, aby ho přiměly k návštěvě svých zemí. Bude milován a do posledního detailu bude kopírovat každý okamžik mé mise, když jsem chodil po zemi. Bude kázat o důležitosti lásky, míru a jednoty mezi národy a bude viděn, jak dělá velké zázraky všude, kamkoliv půjde. Není to člověk jako ostatní. Není to člověk jako jiná charizmatická postava. Jeho hvězda bude zářit a třpytit se, jako žádná jiná před ním. Bude považován za přední postavu jediného světového, na člověka orientovaného náboženství. Tento takzvaný úspěch ohavnosti bude připsán jemu. Každý bude padat k jeho nohám. Jeho portrét bude zobrazován všude. Bude viděn s představiteli mnoha náboženských věrouk. Brzy se bude říkat, že lidé v jeho přítomnosti budou spontánně uzdraveni. Skrze moc Satana bude schopen činit skutky, které otřesou mnohé a které budou považovány za zázračné.

  Tím bude nevědomým připadat jako Mesiáš. Potom naznačí, že byl poslán Bohem, aby zachránil svět. Mnozí, včetně těch ve světě, kteří nepřijímají moji existenci, budou přesvědčeni, že tento muž je Syn člověka, Ježíš Kristus. Ti, kteří ho budou uctívat, poslouchat, co od nich žádá, a zbožňovat ho, budou zamořeni takovým zlem, že jejich duše budou vsáty do prázdnoty, z níž, jak shledají, bude nemožné se vymanit.

  Ti, kteří znají Pravdu mého učení, rozpoznají podvod, který je předložen lidské rase, a této ohavnosti odolají. Ti, kteří říkají, že znají Boha a že jsou praktikující křesťané, zklamou v pochopení mého slibu návratu. Až se vrátím, bude to k soudu. Už nikdy nebudu podruhé kráčet po zemi. Přes všechnu jejich znalost mých učení nerozumějí tomu, co jsem řekl. Nyní jim to připomínám. Nikdy nebudu chodit v těle. Kdokoliv, kdo říká, že jsem to Já, je lhář.

  Váš Ježíš

 2. Nezpochybňuji „vytržení“, jen se ptám: jsme toho hodni? Kdo může říct: „Mne Bůh uchrání od hrůz, které přicházejí, neboť já jsem spravedlivý, modlím se třikrát denně, ctím desatero, …“ Poselství nás vybízejí, abychom byli připraveni na všechno. A Panna Maria v Medžugoriji dodává: Buďte hodně dobří!“

  • Ježišova výzva je jasná – a je jasné že NIKTO z nás toho nie je hoden, ale Ježiš formuluje túto výzvu:
   Lk 21,36
   34 Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. 35 Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. 36 Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“

 3. Bděte tedy, protože nevíte, v kterou hodinu váš Pán přijde (Mt 24,42). Nepokoušejme se, milí bratři a sestry, zjistit, v kterou dobu to vše nastane. Ale všichni dobře víme, že čas příchodu našeho Pána Ježíše Krista je za dveřmi. Jen nevíme, kdy se ty dveře otevřou. A nespoléhejme na nějaké „vytržení“. Z poselství víme, že máme mít zásoby. Všichni! A to podle našich schopností. Když uděláme maximum, Pán nám dá nadbitek i z našeho nedostatku. A také víme, že nás Pán učiní neviditelnými, pokud máme pečeť ŽIVÉHO BOHA a medailonek spásy. A nezapomeňme, že všechny ty hrůzy jsou určeny pro ty, kdo nevěří. A náš Pán říká: „Nebojte se!“ A to neříká jen tak. Opravdu, pokud věříme a snažíme se žít hodně dobře a modlit se a naslouchat poselstvím, nemusíme se bát! Budeme sice svědky oněch hrůz, ale jak říká náš Pán: „Nebojte se!“

 4. Možná, že Mě nyní neposloucháte, když vás naléhavě prosím, abyste se modlili za duše, které by jinak byly pro Mne ztraceny. Ale nakonec slyšet budete, až po této velké události Varování vám bude vše dokázáno.Neboť pak budu od vás očekávat, že Mě budete následovat a vytvoříte zbytek mé církve. Potom se všichni sjednotíme, abychom zdvihli zanechané ostatky, až půjdeme do mého Nového ráje.
  311. Poselství Ježíše ze dne 12. ledna 2012 v 15:30.

  Bratia – Zbytok cirkvi bude nekonečne väčší ako dnes – na to aby tomu tak bolo Boh z lásky požehná VAROVANIE.

  Po Varovaní pochopíme viac – MODLIME SA!

  Maranatha!!!

  • Bratia a myslíte že náš Pán nám túto formuláciu modlitby dal len tak?

   MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 83
   MODLITBA ZA ZMÍRNĚNÍ TRESTŮ

   Prosíme, odstraň antikrista, jakmile se dá poznat.

   Náš boh je Génius v láske k svojim deťom – ak bude dostatok modlitieb, možno použije Boží plán B – bez antikrista.

   MARANATHA!!!

 5. Je tajemství Boží ukrýt v čase události tak aby se odehrály ve prospěch lidstva. Bude to jak s narozením Panny Marie.
  satan dlouhé věky očekával tu nádhernou bytost vybranou a seslanou od Boha na zem, která měla porodit Syna Božího, aby ji zničil. A když Bůh Pannu Marii seslal na zem tak Ji nepoznali ani nevěděli, že už je mezi lidmi, dokud se události nezačaly a slovo se stalo tělem. Bude to tak i jako s ukřižováním Spasitele.
  Podobně to bude i s přicházejícími událostmi. My víme co bude ale nevíme kdy co nastane ani časové rámce kdy se to stane. A je to tak dobře neboť by je znali i Boží nepřátelé. Proto je důležitá hlavně Víra, důvěra v Boha a vše oč nás Bůh žádal. Připravovat se duchovně (modlitby, svátosti, zvěstovat Slovo Boží) a pamatovat i na tělesně zásoby, abychom mohli růst a nebyli jak těch panny, které si nenachystaly olej do lamp. Ale když se zjevil Syn člověka teprve jej šly kupovat. Jenže potom už bylo pozdě a zmeškaly jeho příchod.
  zapamatujte si tento úryvek citát z Apokalypsy SV Jana 11, 3-12

  3A povolám své dva svědky, a oblečeni v smuteční šat budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní.“
  4To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před Pánem země.
  5A kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyšlehne oheň z jejich úst a sežehne jejich nepřátele; takto zahyne každý, kdo by jim chtěl ublížit.
  6Ti dva svědkové mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště za dnů jejich prorokování, a mají moc proměnit vody v krev a sužovat zemi všemi možnými pohromami, kdykoliv budou chtít.
  7Až ukončí své svědectví, vynoří se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, přemůže je a usmrtí.
  8Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán.
  9Lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů budou hledět tři a půl dne na jejich mrtvá těla a nedovolí je pochovat.
  10Obyvatelé země budou z toho mít radost, budou jásat a navzájem si posílat dary, protože tito dva proroci jim nedopřáli klidu.
  11Ale po třech a půl dnech vstoupil do nich duch života přicházející od Boha, postavili se na nohy a hrůza padla na ty, kdo to viděli.
  12Tu uslyšeli ti dva proroci mocný hlas z nebe: „Vstupte sem!“ A vstoupili do nebe v oblaku, a jejich nepřátelé na to hleděli.

  Z poselství MBM víme že prvním svědkem je zbytek Církve věrný Bohu křesťané a druhým jsou židé.
  viz poselství:
  http://www.varovani.org/html2/401.html
  Cituji část:
  Dva svědci z Knihy Zjevení:

  Vy, moji následovníci, jste jedním z Dvou svědků, o nichž se zmiňuje Kniha Zjevení, a kteří budete ochraňováni z nebes.
  Mé Slovo, dávané vám, zbytku mé církve, může být odhozeno jako mrtvola, ale mé Slovo nikdy nezemře.
  Tím druhým z Dvou svědků budou židé.
  Dvě lampy jsou mé křesťanské církve, tradiční pravá církev a moji následovníci, kteří budou zahnaní do ústraní falešným prorokem.
  Dva olivové stromy jsou starý Jeruzalém – Izrael a Nový Izrael.

 6. Ahoj Roman. Chcem reagovať na tvoje vyjadrenia (z 09.11.2018 at 9:09) na adresu Heleny. 3 dni sa mi nedarilo prihlásiť sa do diskusie na našej stránke. Myslím že je potrebné aby sme sa vyjadrovali, ale s jediným cieľom, aby sme hľadali jednotu a naplnenie Božej vôle. Písal si tieto slová:
  „Myslím, že se nemusíme bát vytržení, … V jednom okamžiku se, ale rozejdeme,
  jedna část bude vytržena do nebe na svatbu – ta která o to stojí a druhá tady zůstane a bude dělat reparát.“

  Ježiš nám nezjavuje všetky tajomstvá úplne a preto nám stále zostáva niečo skryté z nich. Nemáme všetko poznať.
  Všetky tieto naše tvrdenia musíme uverejňovať s pokorou, ináč to pôjde zlým smerom. Vieme, že k Písmu
  nesmieme nič dodávať, ani z neho nič vypúšťať.

  1.) Tvrdenie, že nejakí ľudia budú robiť reparát znamená – a je isté že ho robiť budú – že druhý príchod Ježiša Krista
  nebude znamenať koniec sveta, a zároveň posledný súd. Pretože niektorí budú ešte robiť reparát po vyzdvihnutí.
  Čiže Kristus by musel, minimálne kvôli poslednému súdu prísť ešte raz.
  2.) Myslím že nikto sa nebude báť toho, keď konečne uzrieme (pri vyzdvihnutí) na vlastné oči milovaného Pána
  ako si nás berie k sebe (keď pod tak silným útlakom musel toľko vytrpieť pre Krista a jeho obranu).
  Keby nás Pán nechránil, tak by nám v tom momente vyzdvihnutia srdce roztrhlo od šťastia, že konečne prišla tá chvíľa.
  Lenže nie že nie všetci verní Pánovi (čiže nie tí, ktorí budú musieť robiť reparát), budú Pánom takto vyzdvihnutí.
  Lebo v posolstvách sa jasne píše, že niektorí z nás položia život za Krista, keď budú neohrozene hlásať jeho Slovo.
  Lebo sa musí naplniť počet mučeníkov.
  A vie z nás niekto, kedy bude naplnený? A oni istotne stoja o to aby boli vytrhnutí a nestane sa im to.
  Vyslovene máme byť na to (mučeníctvo) pripravení. Môže sa to stať tebe aj mne a obaja by sme mali za to Bohu ďakovať.
  Aby tu nevznikol nejaký dojem že práve ja som na chvíľu vytrhnutia vyvolený a už to nikto nezmení.
  Okrem toho sa píše, že antikrist s falošným prorokom oklamú a zmanipulujú aj tých, čo teraz prijali posolstvá Varovania za pravé.
  A čo ak tí, čo budú robiť reparát, to dokážu (a to chceme na čele s Kristom všetci), vrátia sa k Pánovi a budú s ním v jednote.
  Nezaslúžia si byť aj oni vyzdvihnutí?

  Naša jednota musí rásť, aj keby sme mali nezodpovedaných veľa otázok. Vstupujeme do najrozhodujúcejších chvíľ.
  Antikrist sa podľa posolstiev zviditeľní najneskôr do jedného roka. A to budeme mať už po 3.sv. vojne (=3.pečať spolu s hladomorom + najväčšie prenasledovanie kresťanov v dejinách Cirkvi).
  Poselství 499 :
  „Má vroucně milovaná dcero, tři a půl roku, zbývající k době Velkého soužení, začnou v prosinci 2012.
  To je doba, ve které antikrist vystoupí jako válečný hrdina.“

  Čím viac budeme pokorní, tým viac pre Boha dosiahneme.

 7. Jaký má smysl poslouchat přednášky pana Mihala? Pán sám rozhodne kdy a jak nás vezme z této země. Našim úkolem je teď dobře hospodařit s časem a dobře se připravit a také vyprošovat obrácení jiným. Teď do 8.11. jsme se snažili celá rodina každý den chodit na mši svatou a získat odpustky pro duše v očisci. Jen velmi málo lidí chodí ve všední den na mši svatou, většinu těch, kteří pravidelně chodí na nedělní mši svatou nějaké odpustky vůbec nezajímali. Tak jsme na tom.

  • Drahý brat Ales,

   nakazme sa od biblistu LASKOU ku Kristovi, Nadšením pre nebeskú vlasť a Nespútanosťou k pozemským hodnotám.
   Všetko to potrebujeme aby sme pri vytrhnutí Cirkvi boli zaradení medzi Múdre panny – lebo nerozumné síce milujú Krista ale milujú aj  pozemský život – vkladajú svoju nádej do titulov, majetkov, postavenia, vlastných detí a vnúčat, kariéry, dovoleniek.
   1Jn 2,15

   Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska.

 8. Drahý Ivan a Elenka,
  Všetky posolstvá MBM a Zbytku sù premenenim apokalypsy sv.Jãna na drobné.
  Žiadny biblista doteraz nevysvetlil udalosti apokalypsy tak detailne ako posolstvá ktoré nám Božia láska ponúka posledné roky.
  Padnime pokorne na kolená každý deň a ďakujme Bohu za to 
  Ako budú nasledovať udalosti za sebou- to všetko je v Božej réžii
  Mne neprislúcha ani len povedať svoj názor pretože to je Božie nie ľudské dielo.
  Ale rozhodne najdôležitejšie a myslím čo príde ako prvé je VEĽKÉ VAROVNANIE.
  V jednom z posledných posolstiev Ježiš hovorí‘ že NAJPRV svet očistí varovaním.
  Po ňom všetci Bohamilujuci ľudia napravia svoj život pretože sv.Pavol píše, že nič nečisté do neba nevojde.
  Po varovaní mnoho pochopíme.
  Našou úlohou teraz je hlavne MODLIŤ sa za temné a stratené duše- budeme za to vzatí Ježišom na zodpovednosť
  Všetko čo je v posolstvach je potrebné rešpektovať:
  Podľa svojích možností si chystať zásoby potravín, učiť sa hospodáriť ak máme pôdu, presne ako vyzývajú posolstvá.

  Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“
  Lukáš 21:33‭-‬36 SSV
  https://bible.com/bible/163/luk.21.33-36.SSV
  Toto je Ježišova biblická ponuka ako uniknúť veľkému súženiu – tak teda bdejme a modlíme sa.

 9. Pochválený buď Ježiš Kristus !

  Ešte jedna reakcia i na príspevok od sestry Eleny_D.
  Že na čo nám budú tie zbrane ktoré sme dostali,pečať,medailón,sviece.modlitby a najmä pokyny na uchovanie potravín.
  Keď bude otvorená druhá pečať,čiže tretia svetová vojna,tak predtým by podľa Sergeja Mihála,malo prísť vytrhnutie Cirkvi a záchrana.
  Lenže na čo by nám potom boli tie zásoby potravín a hlavne Božia pečať,keď by v tomto prípade nebola potrebná.Kto bude rozširovať Božiu pečať i počas tretej svetovej vojny,keďže predtým sa moc nerozširovala,lebo by ju asi mnoho ľudí zahodilo,prípadne považovalo za nejaký výmysel.To naozaj má byť tak,že pán Ježiš Kristus príde dvakrát? Prvýkrát na oblaky a druhý raz na Olivovú horu?Pretože podľa posolstva 1151 to až tak jednoznačne nevyzeralo.

  Moje pečeť ochrany je předpověděna při rozlomení druhé pečetě.
  Jezdec na rudém koni je temný anděl pomsty, který zahubí mé děti v mnoha válkách, které přijdou. Ale mine ty, které mají moji pečeť na svých čelech.
  http://www.varovani.org/html2/370.html

  Rozšiřujte mé Slovo po Varování
  Mé děti, jakmile dojde k Velkému varování a až začne docházet k obrácením, začněte rychle rozšiřovat mé nejsvětější Slovo. Je to opravdu naléhavé, protože to bude naprosto rozhodující čas. Tehdy, prostřednictvím práce mých milovaných následovníků všude na světě, mé děti budou stát na správné cestě. Bude to čas, kdy modlitba a obrácení pomohou zmírnit dopad spouště, k níž dojde vládou obou, jak antikrista, tak falešného proroka.
  http://www.varovani.org/html2/109.html

  Potom, co se tento můj mocný zásah uskuteční, budou však miliardy obráceny a také se připojí ke zbytku mé církve, aby snášely pokání za duše, které se zcela oddělily od mého milosrdenství a pomohly Mi zachránit jejich duše.
  http://www.varovani.org/html2/1036.html

  Paprsek vašeho světla, vaší lásky ke Mně, se rozzáří jako maják a pak jako velký oheň. Tento oheň Ducha Svatého uchopí každého z vás a rozšíří své plameny do všech koutů země.
  http://www.varovani.org/html2/695.html

  Ešte jeden postreh,veľké súženie by malo skončiť v decembri 2019 a znamená to že dovtedy musí prísť avizované vytrhnutie?
  v Zjv 7 13,14 je napísané

  13 I prehovoril jeden zo starcov a povedal mi: „Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli?“
  14 Povedal som mu: „Pán môj; ty to vieš.“ A on mi povedal: „To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi.

  Najdôležitejšie nakoniec, najprv modlitby,potom úvahy.Zlo robí všetko pre to,aby bol zmätok.Chcelo by to ďalšiu modlitebnú kampaň.
  http://www.varovani.org/html2/695.html

  • Nechápu jak jsi přišel Ivane na tu informaci že velké soužení by mělo skončit v decembri 2019…
   Je to mylné a zavádějící.

   Pokud vím V den kdy bude odstraněna každodenní oběť se začnou počítat hodiny do konce velkého soužení. Naštěstí FP to ještě neučinil, ale jsme k tomu už velmi blízko. Vše bude začínat s válkou. dokonce i odstranění každodenní oběti. To se udá po válce nebo před ní nevím, ale bude to rychlé a potom Bůh nám pomáhej, neboť Blahoslavený je ten, který dočká živý příchodu Pána.

   Vše se k tomuto začátku už začíná chystat. Vše musí být očištěno. Do Varování se máme hlavně modlit za duše. Což mi poslední dobou moc nejde 🙁

   • Poselství 499 :
    „Má vroucně milovaná dcero, tři a půl roku, zbývající k době Velkého soužení, začnou v prosinci 2012.
    To je doba, ve které antikrist vystoupí jako válečný hrdina.“

    Roman – skončí len obdobie , keď antikrist sa zviditeľní – mali by potom nasledovať 2 x 3,5 roka – do 2. príchodu Krista na zem – ale verím , že Boh to zmení.

    Maranatha

  • Velmi pěkné kázání. Co z toho vyplívá.
   1. Jestli nebude vytržení, nemůžou lidé vstát z mrtvých podle 1Tesalonickým 4.16 a marná je naše víra.
   2.Jetstli nebude vytržení Izrael neuvěří podle Zach. 12,10
   3. Jestli že Izrael neuvěří, nemůže Pán přijít na Olivovou horu a vyhlásit tisícíleté království podle Mat.23.39
   4. Proč nám nikdo o tom neřekl.
   5. Maranatha.
   6.Děkujeme Ti Pane, že jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými a zjevil jsi je maličkým, neboť tak se Ti zalíbilo.
   7. ……………………

    • Pochválen Pán Ježiš Kristus.

     Roman, chcem sa opýtať:
     mi, ktorý sme dostali pečať živého Boha, medailu Matky Spásy, modlitby, bylinky na liečenie, poznatky o uložení potravín na zlé časy, a všetky ostatné veci, ktoré nás majú v posledných dňoch ochrániť a pomôcť nám prekonať všetko, čo je pred nami, mi nebudeme uchvátení do neba? Mi tu zostaneme? Počúvala som tu prednášku od Sergeja Miháľa a tak mi to nejako vychádza, že tu ostaneme…. Alebo som to nepochopila?
     Ďakujem za odpoveď.

       • No to, že prečo nám Pán odovzdal všetky tie veci, ktoré som popísala vyššie, aby nám boli ku pomoci, keď sa to všetko začne…napriklad okrem ineho aj posvätené sviečky, aby nám svietili počas obdobia temna. Načo nám to bude, keď podla Sergeja M.budeme vytrhnutý ešte pred tým, než sa to všetko začne.

       • Tiež nechápem. Kde je v tomto časovom úseku Varovanie? Pred ,po vytrhnutí??

        Aký by malo význam,keď dobrí by už boli vytrhnutí,keď vieme,že tí ,ktorí by ostali sa ťažko zmenia..
        Navyše posolstvo MBM hovorí : celosvetové obrátenie po Varovaní má spôsobiť,že sa omnoho viac ľudí bude modliť a znášať pokánie za neveriacich a čeliacich zatrateniu.
        Keď budú vytrhnutí, ako môžu znášať pokánie..

     • Milá Elen,
      i my máme velkou naději na vytržení, jde jen o to na kterém místě je náš Pán, jestli ho totiž dáváme na první místo v našem životě. Jestli s ním ráno vstáváme a večer uleháme, jestliže na něho pořád myslíme.
      Jestli mu dokážeme říct, že ho milujeme a je pro nás vší co máme, jestli dokážeme opravdu ocenit to, co pro nás udělal a stále pro nás dělá, jestli dokážeme ocenit jeho smrt na kříži, kdy z jeho boku vytryskla krev a voda a díky tomu se můžeme koupat v jeho milosrdenství……
      Jestli dokážeme z hlouby našeho srdce volat, přijď Pane Ježíši já po ničem jiném netoužím, než po tobě Pane. Tohle budou ty moudré Panny, které měli dostatek oleje, je to opravdová žízeň a touha po Bohu.
      Jako laň žízní po bystré vodě, tak má duše žízní po Tobě Pane.
      Pošetilé Panny to mají trochu jinak. Teď Pane chceš přijít? Teď, když
      mám tolik práce, teď, když musím dokončit školu a chci se oženit? Teď, když jsem si koupil nové auto a chci ho vyzkoušet………….?
      Nedávají Pána na první místo.
      Myslím, že se nemusíme bát vytržení, vždyť nás Pán chce jenom ve svém nekonečném milosrdenství ochránit od hrůz, které si ani ve snu nedokážeme představit.
      Co se týče pečetě a ostatních věcí to jistě nepřijde nazmar a Pán si sám určí co s tím a jak naloží, měli jsme to šířit a rozdávat, zřejmě toho nebylo mnoho, ale Pán to skrze někoho vše rozmnoží a bude to sloužit pravému účelu pro, který to bylo určeno. Myslím, že všichni tvoříme pěknou stavbu, jedni se modlí, druzí se postí, třetí šíří poselství a další třeba nesou kříž a jsou souženi pro slovo Pána……V jednom okamžiku se, ale rozejdeme, jedna část bude vytržena do nebe na svatbu – ta která o to stojí a druhá tady zůstane a bude dělat reparát.
      Žijme svátostným životem, mše svatá, eucharistie, svátost smíření, adorace, růženec, půst, almužna, milujme naši maminku Pannu Marii, která nás velmi ochraňuje, dohlíží na nás a přimlouvá se za nás.
      Maranatha.

 10. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla včera 6. novembra do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej sprásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  2. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  3. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  4. Za zosnulého strýka Fanoša, aby sa Pán nad ním zľutoval a dal mu život vo večnej blaženosti, prosí brat Jaromír.
  5. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  6. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  7. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  8. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  9. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  10. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  11. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  12. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  13. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  14. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  15. Za starobylý a stále Bohu verný kláštor v Brixen i celé to územie, aby sa zlomila všetka moc Zlého a nemohol tam ovplyvňovať rozhodnutia o kláštore a uskutočňovať na ňom svoje zlomocné plány, ale aby naopak náš Všemohúci Večný Boh Otec tento kláštor žehnal a uplatnil na ňom svoju moc tak, aby v ňom rástlo množstvo Bohu zasvätených povolaní a konala sa tam len svätá Božia vôľa tak, aby sa aj naďalej napĺňalo sväté poslanie tohto kláštora podľa Boha pre tieto časy.
  16. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  17. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  18. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  19. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  20. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  21. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  22. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  23. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  24. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  25. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  26. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  27. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  28. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  29. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  30. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  31. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  32. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  33. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  34. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  35. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  36. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  37. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  38. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  39. Za kňaza, ktorý je rozhodnutý opustiť kňazstvo a službu nášmu Pánovi a ktorého chce momentálna vášeň k žene zbaviť jeho svätého povolania, aby sa Pán zmiloval a odviedol ho od tohto úmyslu a poslal mu do cesty ľudí, ktorí ho podporia v jeho posvätnom kňazskom povolaní.
  40. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  41. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  42. Za uzdravenie svojho najmladšieho syna Jaroslava z ťažkej a zriedkavo sa vyskytujúcej vážnej choroby prosí jeho matka Markéta s manželom a celou rodinou.
  43. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  44. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 11. Chvála Kristu a Marii.
  Tady máme pár poselství o vytrhnutí.

  Vy, mé děti, žijete v posledních časech a doba, která leží před vámi, bude těžká. Ty, které jsou Mi věrné a vkládají veškerou svou důvěru ve Mne, odolají těmto otřesům.Ve světě nyní vypuknou mnohé změny a vy, kteří znáte Pravdu, buďte vděční. Poznáte, že i když to bude znamenat konec časů tak, jak jste je dosud znaly, bude to také čas, jak bylo předpověděno, který bude znamením nového počátku. Nový start. Nový ráj na zemi.Bude to znamenat svobodu, děti. Budete uchváceny do mé náruče v očekávání nových příbytků, které jsem pro vás všechny s péčí vytvořil.
  609. Poselství Boha Otce ze dne 6. listopadu 2012 v 22:45.

  Toto je můj slib všem Božím dětem. Ti, kdo se dožijí konce času, nezemřou tělesnou smrtí. Jsou požehnaní. Budou okamžitě proměněni do dokonalých fyzických těl, v mystickém svazku s mým slavným Tělem.Tehdy se setkají s těmi, kdo zemřeli v mé přízni, kteří budou vzkříšeni z mrtvých. Ti všichni budou žít v mém Novém ráji.
  586. Poselství Ježíše ze dne 16. října 2012 v 23:30.

  Možná, že Mě nyní neposloucháte, když vás naléhavě prosím, abyste se modlili za duše, které by jinak byly pro Mne ztraceny. Ale nakonec slyšet budete, až po této velké události Varování vám bude vše dokázáno.Neboť pak budu od vás očekávat, že Mě budete následovat a vytvoříte zbytek mé církve. Potom se všichni sjednotíme, abychom zdvihli zanechané ostatky, až půjdeme do mého Nového ráje.
  311. Poselství Ježíše ze dne 12. ledna 2012 v 15:30.

  Mé milosrdenství je tak velké, že jen málokomu se nepodaří rozpoznat můj božský slib, že shromáždím všechny Boží děti a vezmu je domů, pryč od hříšného sevření Satana a jeho padlých andělů. Pravdu mého království uvidí dokonce i ateisté, kteří budou šokováni. Ale jejich nevíra se ve většině případů promění v pokornou lásku a přijetí. I když před vámi leží mnoho obtížných časů, žádný nebude tak těžký, že jej nebudete moci překonat svou láskou a oddaností ke Mně, vašemu Ježíši. Prosím, nedovolte strachu, aby vám stál v cestě přijmout s radostí dar mého Nového ráje.Ti, kdo jsou Mi věrní, budou v mžiku oka, bez utrpení vzati do nového nebe a nové země.
  http://www.varovani.org/html2/412.html

  Má vroucně milovaná dcero,jděte všichni do světa a šiřte evangelia, protože to bude nutné udělat dříve, než začne opravdové pronásledování mé církve.Musíte veškerou svou důvěru vložit ve Mne a utěšit se vědomím, že až přijde ten Velký den, budete v mžiku oka vyzdviženi, tělem i duší, do mé náruče.
  946. Poselství Ježíše ze dne 20. října 2013 v 17:48.

  Má dcero, pověz lidem, aby nepodléhali panice. Moji následovníci budou zachráněni a vyzdviženi se Mnou do oblak, kde budou čekat na Nový ráj na zemi. Budou si užívat mého Nového ráje a v tomto novém věčném životě budou sjednoceni se zesnulými členy svých rodin. Musíte zůstat silní, musíte se modlit a projevovat si vzájemnou lásku. Modlete se, modlete se, modlete se, hlavně za ztracené a podvedené duše, které nemají ponětí o tom, jaký význam budou mít jejich činy pro jejich budoucnost v následujícím životě.
  020. Poselství Ježíše ze dne 26. listopadu 2010 v 03:00.

  • Přijdu brzy, konečně, podruhé – jak bylo předpověděno, abych vám přinesl konečnou spásu a nabídnul vám klíč k mému zaslíbenému království. Před tím, než zazní poslední zvuk polnic, mé království sestoupí z nebe, aby je viděl celý svět. Až zazní polnice, budou tam vzati jen ti, kteří Mi dovolili je zachránit a ti, kteří jsou věrní Božímu Slovu. Proto v tomto čase nesmíte dovolit pýše, aby vás oslepila k volání Boha. Tato mise byla naplánována již od úplně prvních proroctví daných Bohem lidskému rodu. Buďte vděční, že milosrdenstvím Božím byl vám dán tento velký dar. Nikdy nedovolte pýše, aby vás oslepila vůči mé Boží přítomnosti, neboť to vás oddělí od mého milosrdenství.
   746. Poselství Ježíše ze dne 26. března 2013 v 21:17.

 12. Keď som 03.11.2018 reagoval na Ivanove otázky ohľadom poradia budúcich udalostí, ako by za sebou mohli ísť, podnietilo ma to aby som sa bližšie pozrel na tému1000-ročného kráľovstva. Jedným z kľúčových textov bola veta:
  „Pozvednu vás všechny, ve chvilce, v mžiku oka, do mého nového království.“ (pos.č.1151)

  Čo je to to nové kráľovstvo? Podľa všetkého, ide o 1000-ročné kráľovstvo, ktoré sa vo Varovaní spomína.
  Pozorne čítajte texty zo záveru Zjv. Pre lepšiu súvislosť ich tu uvádzam (škoda, že sa nedá graficky vyznačiť to čo potrebujem zvýrazniť):

  Zjv 19 19 A videl som šelmu a kráľov zeme aj ich vojská zhromaždené do boja s tým, čo sedel na koni, a s jeho vojskom.
  20 Ale šelmu zajali a s ňou aj falošného proroka, ktorý pred ňou robil znamenia a zviedol nimi tých,
  čo prijali znak šelmy a klaňali sa jej obrazu. Oboch hodili za živa do ohnivého jazera, horiaceho sírou.
  21 Ostatní boli pobití mečom vychádzajúcim z úst toho, čo sedel na koni.

  Zjv 20 2 (Anjel) Chytil draka, toho starého hada, ktorým je diabol a satan, a sputnal ho na tisíc rokov.
  3 Hodil ho do priepasti, zavrel ju a zapečatil nad ním, aby už nezvádzal národy, kým sa nedovŕši tisíc rokov;
  potom musí byť na krátky čas uvoľnený. …
  Videl som aj duše tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj tých, čo sa neklaňali šelme
  ani jej obrazu a neprijali jej znak na čelo a na ruky. Tí ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov.
  5 Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovŕšilo tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie. 6 Blahoslavený a svätý,
  kto má podiel na prvom vzkriesení! Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista
  a budú s ním kraľovať tisíc rokov.
  7 Až sa dovŕši tisíc rokov, bude satan uvoľnený zo svojho väzenia 8 a vyjde, aby zvádzal národy, …
  9 Vyšli na šíru zem a obkľúčili tábor svätých a Bohom milované mesto.
  10 A diabol, ktorý ich zvádzal, bol zvrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde je aj šelma i falošný prorok; …
  11 Potom som videl veľký biely trón a toho, čo na ňom sedel. Pred jeho pohľadom utiekla zem i nebo a už pre ne nebolo miesta.
  A mŕtvi boli súdení z toho, čo bolo zapísané v knihách podľa ich skutkov. 13 More vydalo mŕtvych,
  čo boli v ňom, aj smrť, aj podsvetie vydali mŕtvych, čo boli v nich, a každý bol súdený podľa svojich skutkov.
  14 Potom boli smrť a podsvetie zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť: ohnivé jazero.

  Všeobecne sa podáva výklad, že 1000-ročným kráľovstvom sa myslí čas od Krista a tých čo sú v tom čase pokrstení,
  kým nepríde JK 2.raz na zem, kedy bude posledný súd.

  V posolstvách Varovania však máme uvedený iný výklad o tomto kráľovstve. V Zjv (záver 19. kapitoly a 20. kapitola)
  píše apoštol Ján o Satanovi že bude 2x vrhnutý do priepasti a že s týmto dvojnásobným vrhnutím Satana do priepasti
  sa spájajú 2 vzkriesenia: 1. a 2. vzkriesenie. (Hovorí sa aj o dvoch smrtiach)
  A práve medzi 1. a 2. vrhnutím Satana do priepasti sa uskutoční 1000-ročné kráľovstvo.

  Čiže sa uskutoční v čase, medzi týmito dvoma momentami: keď JK príde druhý raz na zem, Satan bude hodený a zamknutý
  v priepasti tak aby nemohol škodiť a spolu s ním šelmu (=antikrista) a falošného proroka, ktorých hodia za živa
  do ohnivého jazera (a všetci ostatní ich prisluhovači budú pobití). To bol prvý moment. Druhý moment bude posledný súd,
  pred ktorým bude satan znova uvoľnený aby zvádzal národy, kedy už okrem antikrista a falošného proroka
  (čo sa udialo pri prvom zvrhnutí Satana do priepasti) budú do ohnivého jazera definitívne spolu so Satanom zvrhnutí a zničení aj smrť a podsvetie.

  Vo veršoch Zjv 20, 4-6 sa hovorí o tomto 1000-ročnom kráľovstve, kde sa jasne uvádza, že s príchodom Krista ožili
  nie všetci pokrstení kresťania, ale len tí, čo sa neklaňali šelme, ani jej obrazu a neprijali znak na čelo a na ruky.
  Čiže len tí, ktorí žili na zemi v čase existencie falošného proroka a antikrista (čiže teraz, =táto generácia) a 
  pre ich prenasledovanie zomreli. Ostatní ľudia všetkých čias a národností a vyznávačov náboženstiev, budú vzkriesení až
  po ďalšom vypustení Satana- jeho druhom návrate tesne pred posledným súdom.

  Z toho vyplýva, že po 2.príchode nášho milovaného Pána bude odstránené všetko zlo, ktoré dovtedy ničilo ľudí a zároveň
  bude obnovená zem (=táto zem na ktorej žijeme), ktorá bude závažne zničená. Ľudia budú žiť s Kristom v novom raji.
  Písmo ich nazýva „tábor svätých a Bohom milované mesto“. Nebude to teda o koniec sveta.
  Má to byť kráľovstvo, kedy sám živý Ježiš po 2.príchode zostane medzi ľuďmi osobne žiť spolu s nimi, až do posledného súdu.
  Až pred samotným posledným súdom Písmo používa formuláciu: „Pred pohľadom Boha utiekla zem i nebo a už pre ne nebolo miesta“

  To čo som napísal, je dosť odvážne. Nekonzultoval som to so žiadnym katolíckym kňazom alebo teológom.
  Zhoduje sa to však s tým, čo je uvedené v posolstvách Varovania. Tu uvádzam aspoň niektoré posolstvá, ktoré o 1000-ročnom
  kráľovstve hovoria:

  357. Poselství Ježíše ze dne 24. února 2012 v 15:30.
  V NOVÉM RÁJI NEBUDE SMRT, ANI NEMOC, ANI HŘÍCH
  Je nutné očistit zemi teď, neboť kdybych se vrátil nyní, nebyla by vhodná, abych po ní kráčel. Až bude lidstvo očištěno,
  tak zůstanou jen ti, kteří milují Mě a mého Nebeského Otce. Moje vyvolená generace bude se Mnou na věky. Tento ráj vám
  nabídne 1000 let pokoje, lásky a harmonie. Po tomto období nastane druhé vzkříšení mrtvých. …
  Vám, dětem této generace bude dán dar života v ráji, jenž bude dokonce krásnější než ten, který byl připraven pro Adama a Evu.
  Stáří nebude existovat, protože člověk bude žít v míru s rodinami minulých generací. …
  Toto je země, která byla naplánována mým Otcem, jehož Boží vůle se konečně uskuteční jak na zemi, tak i v nebi.

  346. Poselství Boha Otce ze dne 14. února 2012 v 18:00.
  EVROPA BUDE PRVNÍM CÍLEM RUDÉHO DRAKA, NÁSLEDOVANÁ SPOJENÝMI STÁTY
  Vy, kdo možná budete vystrašení mým nejsvětějším Slovem – nechejte Mě vás utěšit tím, že vám řeknu, že to neznamená konec světa.
  Protože tomu tak není. Je to prostě konec vlády Satana na zemi, což byste, děti, měly uvítat. Čas už se blíží, aby můj Syn
  převzal svůj právoplatný trůn, až přijde podruhé, aby vládl nad novým, dokonalým rájem na zemi.
  Děti, mé srdce kypí radostí, když vám vyprávím o nové zemi, kterou jsem pro vás připravil. Mé děti budou žít 1000 roků v ráji,
  který jsem stvořil pro Adama a Evu. Bude tam pokoj, láska, harmonie a nebude vám nic chybět. Lidé se budou ženit,
  budou mít děti a květiny, řeky, moře, hory a jezera vám budou brát dech.
  Zvířata budou žít s mými dětmi v harmonii a budete spravováni s láskou pod vládou mého Syna, Ježíše Krista.
  Jen pak má svatá vůle bude vykonána, jak na zemi, tak i v nebi.

  356. Poselství Boha Otce ze dne 23. února 2012 v 16:42.
  VOLÁNÍ KE KATOLICKÉ CÍRKVI, ABY PŘIJALA NOVOU ÉRU POKOJE NA ZEMI
  Jan Evangelista byl také zpraven o slavném návratu mého milovaného Syna, až bude panovat na 1000 let v nové éře pokoje.
  Proč ti, kdo tvrdí, že rozumějí mému svatému Slovu, odmítají jednu část z něho přijmout a druhou ne? Těmto mým posvěceným
  služebníkům teď říkám, aby si otevřeli Knihu Pravdy.
  Máte povinnost otevřeně hlásat Pravdu. Nesmíte naslouchat těm ve vašich řadách, kteří překrucují Pravdu ve vztahu
  k nové éře míru na zemi. Co motivuje vaše bratry v mé římskokatolické církvi, kteří odmítají pravdu? Uvedli jste mé děti ve zmatek. …
  Věříte-li ve slib mého Syna, pak také víte, co míní tím, co řekl. Až přijde znovu, přijde, aby panoval a převzal
  svůj právoplatný trůn v Novém ráji, který jsem stvořil na zemi pro vás všechny. …
  Vězte, že Já, váš milovaný Otec, chci, abyste se všichni spojili jako jedna rodina s mým Synem v ráji.

  • „Pozvednu vás všechny, ve chvilce, v mžiku oka, do mého nového království.“ (pos.č.1151

   Je tým myslené podľa biblistov VYTRHNUTIE CIRKVI pred obdobím veľkého súženia, ktorým Ježiš naplní svoj prísľub: Jn 14,1-3
   1 Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. 2 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! 3 Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.
   Vytrhnutím cirkvi začne Baránkova svadba v nebi a na zemi obdobie krutovlády antikrista.

   Toto nie je 2. Kristov príchod na zem – ten sa uskutoční na konci apokalypsy, kedy Pán Ježiš zahubí dychom svojich úst a zničí svojím slávnym príchodom antikrista a kolektív… 2Tes 2,8
   Tento 2. Kristov príchod bude na olivovej hore – keď zem bude zničená a očistená od hriechu – a vtedy začne 1000 ročné kráľovstvo na zemi.

   Vytrhnutie cirkvi v zmysle:

   Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli. Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom. Preto sa potešujte navzájom týmito slovami!
   1. Solúnčanom 4:15‭-‬18 SSV
   https://bible.com/bible/163/1th.4.15-18.SSV

   Pri vytrhnutí nevesty baránkovej Pán nezostúpi na zem ale len na oblaky a vezme nás so sebou do svojich príbytkov

   • Peter ako to myslíš: „Je tým myslené podľa biblistov VYTRHNUTIE CIRKVI pred obdobím veľkého súženia, ktorým Ježiš naplní svoj prísľub: Jn 14,1-3“, keď v posolstve 499 sa hneď v prvej vete píše toto:
    „Má vroucně milovaná dcero, tři a půl roku, zbývající v době Velkého soužení, začnou v prosinci 2012.“?

    • Keď si pozrieš v archíve, tento preklad bol dodatocne poopraveny a prekladateľ sa ospravedlnil za zlý preklad z angličtiny.
     Nový preklad mal tento význam:obdobie veľkého suzenia začne o 3.5 roka od decembra 2012 – v tomto období vystúpi antikrist ako mierotvorca.
     Čiže toto obdobie by malo skončiť v decembri 2019.

     • Ďakujem ti Peter za opravenie. Ale aj po tomto opravení to nevysvetľuje to čo som sa ťa pýtal. Lebo ty píšeš, že Vytrhnutie príde pred obdobím veľkého súženia a my sme už touto fázou prešli – a nachádzame sa teraz práve v období veľkého súženia.

   • Ja nechápem,ako može byť Vytrhnutie pred druhým príchodom nášho pána Ježiša Krista,keď

    1, Varovanie má prísť po verejnom vystúpení antikrista ?

    2, My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli. Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví.

    keď príde podľa posolstva 1151 Ježiš Kristus, všetko na starej zemi bude zaplavené a zničené a tí čo nebudú prosiť o odpustenie hriechov ostanú ponechaní a na zemi zomrú?

    3, s príchodom Krista ožijú najprv tí,čo vstanú z hrobov,nie??

    4, kto bude rozširovať Božiu pečat ochrany,ak by napr zajtra boli tí,čo jú majú a veria jej boli vytrhnutí ?

    5, spravodliví a tí čo pána Boha milujú majú byť zobratí ako poslední

    6, podľa posolstva 1151 mi to stále vychádza na vytrhnutie pri druhom príchode Ježiša Krista, ktorý bude veľmi krátko po Varovaní

 13. Pozývame všetkých k spoločnej modlitbe celého Sv. Ruženca ako jednej modlitby od 17.00 do 19.00 s úmyslom za mier, pridajte sa a zdieľajte. Ďakujem.

  …..Děti, můj svatý růženec může – když se budete modlit všechna tajemství v jedné modlitbě, zabránit válce. Sjednoťte se na jeden den a modlete se můj svatý růženec, abyste zastavili atomovou válku, která je právě plánována….

  Vaše milovaná Matka
  Matka Spásy

 14. Pochválený buď Ježiš Kristus !

  Dňa 28.10.2018 som tu dával príspevok ako sa vyplnilo proroctvo zo Zjavenia sv.Jána 13 kapitoly a dnes mám ukážku ako sa vyplnilo proroctvo z 12 kapitoly Zjavenia.
  Pozrite si hlavne od 6 minúty.Aby toho nebolo málo,ešte nám obloha ponúkne doslovne i červeného draka.Navyše tá konštalácia hviezd sa nikdy nestala a ani sa už neobjaví.Chce niekto ešte väčší dôkaz ,že sv.písmo sa plní a teraz jeho posledné stránky?Koľko to vydrží na tej oblohe,1260 dní?No tie dni majú byť skrátené.

  https://www.youtube.com/watch?v=OvldaTtd-eQ

  Zjv 12, 1-6
  1 Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. 2 Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. 3 A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak; mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov; 4 jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. 5 I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu.
  6 Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní.

  Ešte by som sa vrátil k vytrhnutiu.Stále som mal za to,že sa to stane pri Kristovom druhom príchode.Vie mi niekto objasniť,kde je Varovanie.?!Pred vytrhnutím,alebo po ňom??Príde antikrist pred Varovaním alebo až po ňom?

  • K tým posledným otázkam tvojim Ivan: „Vie mi niekto objasniť, kde je Varovanie.?!Pred vytrhnutím, alebo po ňom?? Príde antikrist pred Varovaním alebo až po ňom?“

   Z posolstiev som prečítal myslím asi tak 80-90%. Z toho čo som prečítal sa domnievam že postupnosť udalostí bude pravdepodobne takáto:
   Najskôr príde 3.sv.vojna (tu visíme doslova na vlásku, sme k nej veľmi blízko). Hneď po nej vypukne hladomor a rozpúta sa najťažšie prenasledovanie kresťanov. Potom príde mierový plán, v ktorom bude mať prsty priamo antikrist. Ten je tu už teraz prítomný a účinkuje, ale zatiaľ v tajnosti. Nuž a tento mierotvorca má byť antikristom. To bude vstup na svetskú scénu. Do Cirkvi však vstúpi až potom, čo bude pápežom – falošným prorokom – zrušená sv.omša a zavedené jednotné svetové náboženstvo, a do Cirkvi zavedené množstvo nových pravidiel, zákonov podporujúcich toto nové jednotné svetové náboženstvo. Keď toto všetko sa uskutoční, vstúpi do Cirkvi, aby sa naplnili slová sv.Písma.
   Keď bude pre kresťanov prenasledovanie najťažšie, vtedy sa uskutoční Varovanie. Po uskutočnení Varovania už to naozaj nebude trvať dlho, keď konečne náš milovaný Ježiš uskutoční svoj druhý príchod.
   Čo sa týka tvojho termínu „vytrhnutia“, vyjadril som sa k nemu nižšie v diskusii pred niekoľkými dňami.

   • Som to pochopil tak,ako bolo písané: že najprv pôjdu tí,čo su toho najmenej hodní,potom tí ktorí by to už ďalej neuniesli a tieto skupiny ľudí som pochopil formou predčasných úmrtí.
    Nakoniec pri druhom príchode nášho pána Ježiša Krista budú spravodliví vyzdvihnutí.Len keď som si pozrel videá od Sergeja Mihála,kde bolo spomenuté,že vytrhnutie má byť na začiatku súženia ,tak som sa v tom nejak stratil.

    http://www.varovani.org/html2/1151.html
    Pozvednu vás všechny, ve chvilce, v mžiku oka, do mého nového království. A pak začne začátek konce. Duše, které zbožňovaly šelmu a oddaly se tělem, myslí a duší Satanovi a staly se jeho snaživými agenty, nebudou mít kam se obrátit, kam se schovat a budou ponechány bez pomoci, neboť Satan je opustí. Neboť tehdy bude Satan uvržen do propasti a jeho moc v tomto okamžiku zcela zmizí.

 15. Chvála Kristu a Panně Marii.
  V podobenství o boháčovi a Lazarovi se mluví: „Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.“ (srov. L 16,19-31) Stále častěji vidíme pohromy a katasrofy způsobené „počasím a zemí“, klima, které se mnění přímo před očima a vše je jen jakoby náhodně ukázáno v televizních zpávách, na internetu, v novinách a lidé to berou jako samozřejmost. A troufám si říct, že kdyby přišli mrtví mezi nás, opět by se to „nějak“ asi rozumově vysvětlilo. A kdo se obrátil těmito narůstajícími a stále častějšímí změnami počasí?! Čas k obrácení se krátí… Modleme se za ty, kdo odmítají Boha, kdo Boha opustili kvůli …. a i za ty, komu je Bůh lhostejný. Modlitba, půst, utrpení a almužna jsou dary z nebe, které obracejí tisíce lidí!

 16. Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli. Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom. Preto sa potešujte navzájom týmito slovami!
  1. Solúnčanom 4:15‭-‬18 SSV
  https://bible.com/bible/163/1th.4.15-18.SSV
  Toto je o vytrhnuti cirkvi nevesty Barankovej na Barankovu svadbu v nebi .Lebo neveste nie je určené apokalypticky trpieť ale tešiť sa v nebi s Ježišom.
  Apokalypsa je pre tých ktorí milujú svet a hriech aby sa očistili.
  A máme veľký Ježišov prísľub a výzvu:
  Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“
  Lukáš 21:36 SSV
  https://bible.com/bible/163/luk.21.36.SSV

  • Bratia,

   pozrite ako to Boh pri poslednom posolstve potvrdil, že vytrhnutie bude a po ňom beda svetu, pretože sa naň zosype všetko apokalyptické – modlime sa za seba a ostatných EŠTE VIAC.
   581. Poselství Boha Otce ze dne 18. října 2018.

   Nástroj: Glynda Linkous (USA).

   ĎÁBELSKÉ CRESCENDO

   Připravte se na postupný nárůst chaosu, jak se blížíte ke konci Milosrdných, kteří budou odvoláni ze země, protože nepřítel bude mít větší přístup k vašemu světu, a to bude zcela očividné. Ti, kdo budou ponecháni, mají menší schopnost vcítění a zlo bude v tomto čase exponenciálně růst. Mnoho událostí se stane najednou, a to vám ukáže, že je to pravda.

   V čase tohoto ďábelského růstu, mé děti by se měly semknout, protože až se to stane, budete se vzájemně potřebovat víc než kdy dříve. V tom čase váš nepřítel plánuje uvolnit nová zla. Nastanou také změny ve fyzických zdrojích.

   Myslete na tyto věci, mé děti. Říkám vám to nyní, abyste si mohly potom vzpomenout na má Slova varování k vám o tom, co přichází.

   Připravte se. Připravte se dobře, neboť to přijde brzy.

   Bůh Otec

 17. MŮJ ZBYTEK CÍRKVE BUDE INSPIROVÁN PROROKEM HENOCHEM, A TO VYVOLÁ NENÁVIST, KDEKOLIV BUDE SLYŠENO MÉ SVATÉ SLOVO
  http://www.varovani.org/html2/424.html
  https://www.youtube.com/watch?v=KEhMr_HDOYk&list=PLxiHgH9dBPKMJXPscMgP9nR-2JRZJDxPq&index=4

  Chvála Kristu a Marii.
  Tohle je to evagelium, to je ta radostna zprava pro tuto dobu – to je ta radostna zprava v techto poslednich casech a to je, ze mi nemusime cekat az prijde antikrist, ale ze muzeme diky Bozimu milosrdenstvi jeste drive nez prijde tento cas opustit tento svet diky vytrzeni do nebes na Berankovu svatbu – nevesto priprav se Pan je velmi blizko – je to pozvani, ktere se neodmita ba naopak byla by to velka urazka naseho Pana neprijmout jeho pozvani. Pan prijde jako zlodej v noci a ukradne nas z teto zeme vlastne neukradne vezme si jenom to co je jeho – svou milovanou nevestu.
  KAŽDÝM DNEM MŮŽE PŘIJÍT
  https://www.youtube.com/watch?v=6iu2FrrvHKs&list=PLxiHgH9dBPKMJXPscMgP9nR-2JRZJDxPq&index=62

 18. Pochválený buď Ježiš Kristus !

  Chcel by som upozorniť na vyplnenie slov z Biblie,ktoré vravia v 13.kapitole Zjavenia Jána o šelme a jej čísle 666. V 21.kapitole čítame tieto slová: Zjv 21, 5 A ten, čo sedel na tróne, povedal: „Hľa, všetko robím nové.“ A hovoril: „Píš: Tieto slová sú verné a pravdivé.“
  Zjv 21, 5

  Zjv 13,
  11 Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. 12 Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, že sa zem a jej obyvatelia klaňajú prvej šelme, ktorej sa zahojila smrteľná rana. 13 A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem. 14 A zvádza obyvateľov zeme znameniami, ktoré môže konať pred očami šelmy, nahovára obyvateľov zeme, aby urobili obraz šelme, čo má ranu od meča a ožila. 15 A bolo jej dané, aby do obrazu šelmy vložila ducha, aby obraz šelmy aj hovoril a pôsobil, že každý, kto sa nebude klaňať obrazu šelmy, bude usmrtený. 16 A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, 17 a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena.
  Zjv 13, 17
  18 V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť.

  Súčet písmen mena Bergoglio v ASCII kóde je 666. A to konkrétne: B66+ E69+R82+G71+O79+G71+L76+I73+O79

  Zároveň ďakujem za príspevky o vytrhnutí,ktoré ma presvedčili,že sa to stane a zhoduje sa to i s posolstvami MBM.

  • Ešte jedno krásne posolstvo o vytrhnutí : http://www.varovani.org/html2/1151.html

   Pozvednu vás všechny, ve chvilce, v mžiku oka, do mého nového království. A pak začne začátek konce. Duše, které zbožňovaly šelmu a oddaly se tělem, myslí a duší Satanovi a staly se jeho snaživými agenty, nebudou mít kam se obrátit, kam se schovat a budou ponechány bez pomoci, neboť Satan je opustí. Neboť tehdy bude Satan uvržen do propasti a jeho moc v tomto okamžiku zcela zmizí. Těmto duším říkám: Dokonce i v této fázi vám projevím milosrdenství. Musíte ke Mně volat a říct:
   „Ježíši, pomoz mi. Ježíši, odpusť mi všechny mé hříchy.“
   A Já i vás pozvednu do mého Nového ráje.
   Zachráním každou duši, která bude ke Mně volat těsně před tím, než se obloha uzavře, hory se zhroutí a moře zalije zemi, a pak nebe zmizí spolu se starou zemí. Vyvstane můj Nový ráj, nové nebe a země, taková, jako byla stvořena pro Adama a Evu, a všichni se budou radovat. Neboť to bude největší den od doby, kdy Bůh stvořil Adama a Evu. Nikdy neztrácejte naději a vzpomeňte si na to, co vám teď říkám.

 19. Pozývame všetkých k modlitbe celého Sv. Ruženca /tj. všetky tajomstvá/ v čase od 17.00 do 19.00 s úmyslom za mier. Ďakujem, že sa pridáte a šírte!

  ….Děti, můj svatý růženec může – když se budete modlit všechna tajemství v jedné modlitbě, zabránit válce. Sjednoťte se na jeden den a modlete se můj svatý růženec, abyste zastavili atomovou válku, která je právě plánována….

  Vaše milovaná Matka
  Matka Spásy

 20. Drazí v Ježíši Kristu!
  Chci se s Vámi podělit o radostný a hluboký duchovní zážitek z mojí daleké poutní cesty, která mne na přelomu září a října během 10 dnů zavedla do Garabandalu, Lurd a La Salette, tedy na tři místa zjevení Panny Marie. S odstupem tří týdnů vidím, teď ještě více, jak mocná ochrana mi byla pro tuto cestu poskytnuta. Celé moje putování proběhlo velmi hladce, tak, jak jsem vše plánoval a často jsem pociťoval, jak jsem doslova veden… Cestoval jsem sám autem a přesto, že jsem celkem urazil skoro 5 tisíc km, tak únava, jako by se mne vůbec netýkala. Hlavním cílem mé pouti byl Garabandal. Už před rokem jsem cítil silné nutkání se tam vydat. Když jsem po 2250 km spatřil první kamenné domky této horské vesničky, srdce mi bušilo ohromnou radostí a děkoval jsem Bohu a Panně Marii. Bydlel jsem ve starém, skromně zařízeném kamenném domě, jako by se člověk ocitl o půl století zpátky… Rozhostil se ve mně nesmírný klid, shon 21.století zůstal někde daleko v posledním městě za údolím. Čtyři dny strávené v Garabandalu, většinou v modlitbách na místech zjevení a taky na úžasné růžencové cestě, byly pro mne opravdu hlubokým duchovním zážitkem. Navíc 3 dny ze 4 byly zároveň součástí tehdy vypsané modlitební kampaně (naše zatím poslední kampaň), takže jsem se ji mohl modlit přímo na místě zjevení pod borovicemi. S velkou radostí jsem mohl rovněž při každé mši svaté sledovat, jak převážná většina bratří a sester přijímá Pána v kleče, což není v našich krajích zrovna obvyklé. Při pohledu na Garabandal z vrcholu jednoho z okolních kopců je člověku jasné, jak pečlivě bylo vybráno toto místo i s ohledem na budoucí Zázrak, který je předpovězen – místo zjevení Panny Marie u borovic je ze všech stran obklopeno kopci, které tvoří dokonalý amfiteátr s kapacitou pro několik set tisíc přihlížejících!!
  Toto Bohem požehnané místo jsem opouštěl po 4 dnech se slzami v očích… Jako bych opouštěl rodný dům a své blízké.
  Tolik alespoň stručně o mém putování za Pannou Marií… Popsat vše podrobněji by bylo na mnoho stránek.
  Ať Vám všem Bůh žehná.
  S láskou v Ježíši Kristu Petr.

  • Brat Roman pokračuj v aktivitách ohľadom vytrhnutia cirkví a Sergeja Mihala.
   Je to najlepší biblista akého som doteraz počul a nevadí že je protestant pretože ortodoxne sa drzi biblie.
   Žiadny katolícky biblista sa doteraz k tejto téme nevyjadril a to je smutné
   Pritom vytrhnutie cirkvi má oporu v biblii.
   Varovanie som zaregistroval okrem garabandalu v Modrej knihe Don Gobiho ktorá má imprimatur.
   Vytrhnutie cirkvi je v biblii 2000 rokov a nikto to tak dobre v Československu nerozobral ako Sergej Mihál.
   Namiesto očakávania antikrista by sme mali denne hovoriť Príď pane Ježišu a chystát sa na odchod do nebeskej domoviny.
   Maranatha príď pane Ježišu

 21. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  2. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  3. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  4. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  5. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  6. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  7. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  8. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  9. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  10. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  11. Za starobylý a stále Bohu verný kláštor v Brixen i celé to územie, aby sa zlomila všetka moc Zlého a nemohol tam ovplyvňovať rozhodnutia o kláštore a uskutočňovať na ňom svoje zlomocné plány, ale aby naopak náš Všemohúci Večný Boh Otec tento kláštor žehnal a uplatnil na ňom svoju moc tak, aby v ňom rástlo množstvo Bohu zasvätených povolaní a konala sa tam len svätá Božia vôľa tak, aby sa aj naďalej napĺňalo sväté poslanie tohto kláštora podľa Boha pre tieto časy.
  12. Za zosnulého strýka Fanoša, aby sa Pán nad ním zľutoval a dal mu život vo večnej blaženosti, prosí brat Jaromír.
  13. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry.
  14. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  15. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  16. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  17. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  18. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  19. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  20. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  21. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  22. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  23. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  24. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  25. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  26. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  27. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  28. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  29. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  30. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  31. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  32. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  33. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  34. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  35. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  36. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  37. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  38. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  39. Za kňaza, ktorý je rozhodnutý opustiť kňazstvo a službu nášmu Pánovi a ktorého chce momentálna vášeň k žene zbaviť jeho svätého povolania, aby sa Pán zmiloval a odviedol ho od tohto úmyslu a poslal mu do cesty ľudí, ktorí ho podporia v jeho posvätnom kňazskom povolaní.
  40. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  41. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  42. Za uzdravenie svojho najmladšieho syna Jaroslava z ťažkej a zriedkavo sa vyskytujúcej vážnej choroby prosí jeho matka Markéta s manželom a celou rodinou.
  43. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  44. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

Pridaj komentár