Diskusia

Toto diskusné fórum je sprístupnené len registrovaným užívateľom, ktorí spĺňajú podmienky, definované tu nižšie v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľujeme individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup na fórum. Nie je možné, aby ste si cez prihlasovací systém fóra akýmkoľvek spôsobom sami vygenerovali svoje prihlasovacie údaje alebo si ich modifikovali cez funkciu „zabudnuté heslo“. Všetci prihlásení užívatelia majú jednoznačné identifikačné prihlasovacie údaje, umožňujúce prístup na diskusné fórum, ktoré prideľuje alebo modifikuje výlučne administrátor tejto stránky. Taktiež sa nemôžete prihlásiť pomocou starých prihlasovacích údajov, ktoré ste od nás obdržali v minulosti na našom niekdajšom fóre, pretože tieto už nie sú viac platné. Opakované prihlasovanie pomocou prihlasovacieho formulára zadávaním nesprávnych údajov bude mať za následok zablokovanie vášho prístupu na stránku kvôli našim bezpečnostným nastaveniam.

O prístup na fórum môžete požiadať individuálne cez emailový kontakt: admin@jezis-kristus-varovanie.net na základe splnenia podmienok, uvedených v pravidlách fóra. Žiadame o ich dôsledné dodržiavanie, pretože každé zneužitie fóra na účely, nezlučiteľné s jeho pravidlami, budú mať za následok trvalé zablokovanie prístupu daného prispievateľa na naše fórum poprípade aj na celú našu stránku ako takú cez ochranné bezpečnostné algoritmy, nastavené na našej stránke.

Pre tých, ktorí majú problém s prihlasovaním sa na našej stránke:
Kliknite na tento text (je to aktívny odkaz) a zobrazí sa vám návod v PDF, ako jednoducho skopírujete a vložíte vaše prihlasovacie údaje do prihlasovacieho formulára diskusného fóra.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na tejto podstránke sú uvádzané diskusné príspevky našich čitateľov, ktorí sa vyjadrujú k rozličným aspektom kresťanskej viery ako aj k vlastným osobným skúsenostiam života v pozitívnom duchu týchto Božích posolstiev. Táto podstránka je venovaná všetkým návštevníkom našej stránky, ktorí chcú poznať názory a skúsenosti iných, ktorí tieto posolstvá prijímajú a snažia sa v ich duchu žiť. Ak by ste sa aj vy chceli podeliť s ostatnými o vaše skúsenosti a poznatky života v duchu týchto posolstiev, môžete sa zúčastniť diskusie za podmienky, že dodržíte tu uvádzané zásady a pravidlá písania príspevkov, pretože:

Toto fórum bolo zriadené za účelom výmeny skúseností a poznatkov života s posolstvami medzi návštevníkmi našej stránky, ktorí sa s týmito posolstvami stotožňujú, veria im a prijímajú ich s otvoreným srdcom a snažia sa podľa nich žiť. Toto fórum nie je prístupné pre ľudí, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a ktorí majú v úmysle zverejňovať také príspevky, ktorými chcú kritizovať, spochybňovať, dehonestovať alebo akoukoľvek formou napádať alebo zosmiešňovať tieto posolstvá alebo samotnú Máriu Božieho milosrdenstva, ktorá posolstvá od Najsvätejšej Trojice a Nebeskej Matky dostáva, alebo napádať a kritizovať tvorcov a prevádzkovateľov tejto webovej stránky.

Taktiež upozorňujeme, že na tomto fóre nie je dovolené zverejňovať v príspevkoch odkazy a linky na iné internetové stránky a také zdroje na internete či v ostatných médiách, ktoré hanobia, očierňujú alebo kritizujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo tvorcov a prevádzkovateľov týchto stránok. Každé zneužitie tohto diskusného fóra na verbálne útoky nebude tolerované a takéto príspevky budú bez upozornenia zmazané resp. pri opakovanom úmyselnom porušovaní týchto pravidiel bude dotyčný(á) prispievateľ(ka) z fóra vylúčený(á).

Keď posolstvám neveríte, potom opusťte túto stránku a nechajte priestor tým, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru v Boha Otca, Syna a Ducha Svätého a sú vďační za tieto slovenské preklady posolstiev. Veríme, že každý chápe nutnosť takýchto pravidiel, bez ktorých by nebolo možné prevádzkovať takúto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti nás donútili prijať takéto opatrenia, pretože sa vždy nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené na našom fóre prispievať! Ďakujeme, že rešpektujete pravidlá nášho fóra – šíritelia posolstiev Varovania.

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA – NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠÍM ČÍSLOM:

(Po najnovšej aktualizácii nášej stránkovej platformy WordPress sa zatiaľ z neznámych príčin číslovanie našich stránok fóra „samovoľne prestavilo“ do podoby, akú vidíte. Najnovšie príspevky nie sú pod číslom 1, ale pod najvyšším číslom. Pokiaľ sa nám podarí zistiť príčinu tohto prestavenia stránkovania, odstránime ju a číslovanie uvedieme znova do pôvodného stavu. Do tej doby prosíme o pochopenie.)

 1. Drahí bratia a sestry,
  dostala som nasledujúci mail od nasej spolupútničky Mirky, s prosbou o zverejnenie, keďže nemá prístup na fórum:

  „Dnes som premýšľala nad celosvetovou situáciou. Pán mi odkrýva veci ohľadom diania vo svete. Nedá sa to opísať, sú to veci dané svetlom Ducha Svätého. Pýtam sa Pána, čo s tým ja ako zrniečko piesku na púšti, bezmocná, môžem urobiť. Teraz už hlbšie chápem, prečo Panna Mária vo Fatime žiadala zasvätiť Rusko jej Nepoškvrnenému Srdcu. Napadla ma myšlienka, keď máme v živote ťažkosti, my ako veriaci ideme za kňazom a dáme na tento úmysel slúžiť sv. omšu. Na stránkach Varovania sú i kňazi, ktorí veria týmto posolstvám a tu ma napadla myšlienka, či by nemohli anonymne odslúžiť sv. omšu na úmysel Panny Márie za Rusko. Ak by sa na diskusii zverejnil deň, mohli by sa pripojiť viacerí, ktorí by túto potrebu cítili. Samozrejme bolo by to na dobrovoľnosti. Duše, ktoré by Pán oslovil sa určite pripoja a svoje modlitby, obety, sv. prijímanie obetovali na tento úmysel. Boh je všemohúci, ale bez pomoci človeka nemôže pomôcť. Sme v týchto veciach bezmocní, no našou jednou zo zbraní je naša slobodná vôľa, ktorú mu môžeme ponúknuť. Určite nás nebude veľa, ale Bohu i málo takýchto duší, odovzdaných, dôverujúcich, pomôže k víťazstvu nad zlom. Veľmi si cením napríklad prispievateľa, ktorý nás z času na čas vyzýva na modlitbu celého sv. ruženca za záchranu duší. Snažím sa vždy pripojiť, lebo túto potrebu cítim vo svojom srdci. Nemusí nás byť veľa, no máme to robiť nezištne z lásky k Bohu i blížnym. Pán nám vždy dá dosť síl i milosti, aby sme tak činili.
  Ostávam s láskou v modlitbe a obete. “

  Ja osobne sa pripájam k Mirkinmu návrhu.

  Nech vás Pán požehnáva a ochraňuje.

  Alica

 2. Pápež František sám o sebe – zaräžajúce vyjadrenie, hodné vážneho zamyslenia:
  „František dostal knihu o tomto bývalom pápežovi, ktorej autorom je poľský fotograf Grzegorz Galazka. Pri preberaní veľkej publikácie s Jánom Pavlom II. na obale František zažartoval: „(Pápež Ján Pavol II.) bol svätec, ja som diabol.“
  Galazka ho so smiechom okamžite opravil: „Nie, obaja ste svätci! Obaja ste svätci!“…
  https://svet.sme.sk/c/20920294/papez-frantisek-som-diabol-v-porovnani-s-janom-pavlom-ii.html

  Takéto „žarty“ sa nerobia a to viac sú nevhodné z úst pápeža. Názor nech si na to urobí každý sám.

 3. Pozývame všetkých k modlitbe celého Sv. Ruženca /t.j. všetkých tajomstiev / s úmyslom za mier a ukončenie všetkých vojen v čase od 17.00-19.00, ďakujem, že s pridáte a šírte.

  ….“Děti, můj svatý růženec může – když se budete modlit všechna tajemství v jedné modlitbě, zabránit válce. Sjednoťte se na jeden den a modlete se můj svatý růženec, abyste zastavili atomovou válku, která je právě plánována.“…

  Vaše milovaná Matka
  Matka Spásy

 4. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  2. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  3. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  4. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  5. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  6. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  7. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  8. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  9. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry.
  10. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  11. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  12. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  13. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  14. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  15. Za zosnulého strýka Fanoša, aby sa Pán nad ním zľutoval a dal mu život vo večnej blaženosti, prosí brat Jaromír.
  16. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  17. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  18. Za starobylý a stále Bohu verný kláštor v Brixen i celé to územie, aby sa zlomila všetka moc Zlého a nemohol tam ovplyvňovať rozhodnutia o kláštore a uskutočňovať na ňom svoje zlomocné plány, ale aby naopak náš Všemohúci Večný Boh Otec tento kláštor žehnal a uplatnil na ňom svoju moc tak, aby v ňom rástlo množstvo Bohu zasvätených povolaní a konala sa tam len svätá Božia vôľa tak, aby sa aj naďalej napĺňalo sväté poslanie tohto kláštora podľa Boha pre tieto časy.
  19. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  20. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  21. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  22. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  23. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  24. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  25. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  26. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  27. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  28. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  29. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  30. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  31. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  32. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  33. Za kňaza, ktorý je rozhodnutý opustiť kňazstvo a službu nášmu Pánovi a ktorého chce momentálna vášeň k žene zbaviť jeho svätého povolania, aby sa Pán zmiloval a odviedol ho od tohto úmyslu a poslal mu do cesty ľudí, ktorí ho podporia v jeho posvätnom kňazskom povolaní.
  34. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  35. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  36. Za uzdravenie svojho najmladšieho syna Jaroslava z ťažkej a zriedkavo sa vyskytujúcej vážnej choroby prosí jeho matka Markéta s manželom a celou rodinou.
  37. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  38. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  39. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  40. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  41. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  42. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  43. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  44. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 5. Keď je človek sám a nemá spoločenstvo, tak to pre neho môže byť ťažšie. Je pravdou, že by bolo dobré,
  keby sme sa osobne poznali (príležitosť bude napríklad pri distribúcii Kníh pravdy, ktoré majú onedlho byť vytlačené).
  Je rozdiel sa zdieľať na internete a osobne. A určite je tu veľká časť z nás, ktorí toto spoločenstvo modlitebnej kampane nemajú.
  Reálne mám hrozí že už onedlho nebudeme mať prístup ku sviatostiam a posolstvá hovoria,
  že vtedy Ježiš sám osobne bude vo vašom srdci a bude vás riadiť.
  A príklad máme už v Starom zákone – keď Boh opustil Jeruzalemský chrám (a ten bol jediný v Izraeli)
  vtedy odvlečení zajatci v Babylonskej ríši počuli proroka Ezechiela (11,16) ako im hovorí, že Boh sám im bude svätyňou na tomto cudzom a pohanskom mieste, až dokiaľ ich Boh neprivedie naspäť do zasľúbenej zeme ku chrámu:
  „Preto hovorí Pán, Boh, toto: Pretože som ich zahnal ďaleko medzi národy a rozptýlil po krajinách,
  budem im svätyňou krátky čas v krajinách, do ktorých prišli.“

  Tu sú širšie súvislosti:
  Ez 10 V tých dňoch 18sa Pánova veleba vzniesla sponad prahu chrámu a ostala stáť nad cherubínmi.
  Ez 11, 14 Pán prehovoril ku mne takto: 15„Syn človeka, tvoji bratia, tvoji bratia, tvoji príbuzní
  a celý dom Izraela, všetci, o ktorých hovoria obyvatelia Jeruzalema: ‚Ďaleko sú od Pána;
  my sme dostali krajinu do vlastníctva.‘ 16Preto hovorí Pán, Boh, toto: Pretože som ich zahnal
  ďaleko medzi národy a rozptýlil po krajinách, budem im svätyňou krátky čas v krajinách, do ktorých prišli.
  17 Preto hovor: Toto hovorí Pán, Boh: Zhromaždím vás spomedzi národov a pozbieram z krajín,
  po ktorých ste rozptýlení, a dám vám pôdu Izraela. 18 Vojdú ta a odstránia z nej všetky jej
  pohoršenia a všetky ohavnosti. 19A dám im iné srdce a do ich vnútra vložím nového ducha. …
  21 Ale tým, ktorých srdce bude kráčať za ich pohoršeniami a ohavnosťami, obrátim ich cestu na ich hlavu,“
  hovorí Pán, Boh.
  23 Tu Pánova veleba vystúpila sprostred mesta a zastala na vrchu východne od mesta.
  24 Potom ma duch zdvihol a vo videní v Božom duchu ma zaviedol do Chaldejska k zajatým;
  a videnie, ktoré som mal, prestalo. 25 I vyrozprával som zajatcom všetko, čo mi povedal a ukázal Pán.

 6. Áno, čakanie, zvlášť pre tých, čo stoja pri posolstvách od začiatku môže by už dlhé.
  Ale Ježiš hovorí: „kvôli vyvoleným skrátim tie dni“. A okrem toho: „nevieme ani dňa, ani hodiny“.
  Ponorme sa teda opäť do trpezlivosti, ak sme ju už opustili.

  Rozlišovať a vidieť znamenia nemusí byť až také ľahké, hoci nám to bolo Ježišom zjavené.
  Ak to „nechytíme za správny koniec“, môže sa to stať pre človeka nie pomocou, ale príťažou,
  čo môže odčerpávať veľa energie, z čoho sa potom môžeme cítiť unavení.

  Myslím, že toto všetko z človeka opadne, keď sa to všetko naozaj spustí a od nás sa bude žiadať,
  aby sme boli verní (aj za cenu života).
  Z posolstiev Márie Juliany, ktoré sú uverejnené na titulnej stránke http://www.poselstvi-zbytku.org/
  v ponuke Ke stažení zo dňa 21.11.2016 sa píše:
  „Z mé milosti se budete hříchu zdaleka vyhýbat, protože do vaší duše vložím takový odpor a hnus
  ke každému hříchu, že byste raději chtěly umřít, než byste Mě i nepatrně urazily.“

  • Proč to tak je? Proč množí odešli, když se nic neděje z toho co četli?
   Proč po několika letech někteří opět se zahrabávají do svých životů a bojují se svými každodenními starostmi a zapomínají v jakých časech žijí?
   Proč si myslíme, když něco přečteme, že se to má stát hned podle mých představ takto a takto a ne podle Boží Vůle?
   Jsme slabí pod nadvládou hříchu. Naše Víra je slabá, proto.
   Bůh ví moc dobře koho si vybrat na určité úkoly, kdo mu bude věrný a komu to zevšední a stane se rutinou až zapomene a nakonec přestane to činit z nudy nebo jiných důvodů. Vidí do našeho srdce a zná nás lépe než my sami sebe.

   Však si připomeňte počínání Svatých Apoštolů.
   Pán Ježí jim mnohé říkal co a jak se bude dít a potom odešel. Jenže co udělali apoštolové. Učinili to na co byli od malička zvyklí. Šli opět lovit ryby pro svoje rodiny, pro svoje živobytí a pomalui zapomněli. Každodenní strasti je ovládly. Mluvili o tom co se stalo, ale vrátili se k tomu co dělali předtím.
   Jenže pak přišlo seslání Ducha Svatého a vše se změnilo. Byli plní Boží Moci.
   Najednou jedno kázání a obrátilo se tisíce lidí. Byli schopní činit zázraky. Léčit lidi. Obracet je na Víru, Mluvit k zástupům. Mluvit v řečech, které se nikdy nemohli naučit.
   Člověk je slabý a bez Boha není nic. To je důvod, proč se teď vše takto odehrává. Jenže mějme Víru Bůh má plán. A ten se plní. V jednom poselství to bylo řečeno a v tom plánu počítá s každým. I s tím nejmenším a nejméně důležitým v naších očích.
   Mnohé překvapí, že tento udělal tolik pro spásu lidstva. Vždyť byl v naších očích takový chudáček takový slabý človíček.
   Jenže v Božích očích je vše jinak. Bůh má plán a počítá opravdu s každým dokonce i s těmi, kteří přestali doufat i věřit v proroctví.
   Protože přijdou druhé letnice a vše se změní.
   A co Bůh žádá nyní pouze od nás?
   Víru a modlitby.
   Takto řekl v poselství.
   Byl to i jeden z důvodů proč se začaly tvořit modlitební kampaně. Abyste se sjednotili a dodali si odvahy abyste vytrvali, že nejste sami, ale měli Víru, že jsou i další, kteří s Vámi sdílí starosti o budoucnost lidstva. A když nás je víc a víc se modlí, tak je to mnohem intenzivnější.

   Je nás víc než tušíte. Bůh řekl, že jeho Armáda Zbytku poroste. A to se děje i když si myslíte pravý opak a připadá nám, že jsme sami. Možná Vám připadá, že málo lidí se přihlašuje, ale nevidíte ty, kteří se nepřihlásí a modlí se. Může jich být hromady. Křesťané jsou nyní mnohem víc pronásledováni a perzekuováni. Ti co ukazují svojí věrnost za každé situace se stávají součástí Armády Zbytku. Bůh je potom podle své Svaté Vůle vede a chrání.
   Připadá mi, dokonce to i začínám cítít, že můj úkol pomalu končí. A brzo vše co je na internetu nebude. Stejně jako jsem cítil potřebo pomoci s šířením poselství. Ještě je ale byť i nepatrný čas a do té doby je pořád práce.
   Bůh s Vámi

 7. Chvála Kristu!
  S velkou radostí jsem si přečetla příspěvky těch, co vyjadřují únavu.. U mě je to to samé.:-) Mám růženec? Většinou v krátké době se rozsype (někdy asi trochu pomohou děti). Mám medailku? Křížek? Šňůrky se trhají, ať jsou jakékoli tloušťky a kvality. A nejen mě, ale i dětem.
  Dozvídám se o těch, kteří poselství opouštějí, protože se nedějí věci tak rychle, jak jsme si představovali, tudíž to vypadá, že poselstvím se nedá věřit… Díky všem, kteří dáváte odkazy na události, které potvrzují pravost poselství. Je to velmi povzbuzující! A velikánský dík p. Štulovi za stránky http://www.lumendelumine.cz !
  Před pár dny se mi vybavilo podobenství o 10 pannách, zejména toto: „Když ženich dlouho nepřicházel, VŠECHNY PANNY USNULY.“
  Ježíš nepřichází, jak jsme někteří předpokládali, a tak drceni událostmi pozvolna ztrácíme elán a usínáme…
  Někdy si připomínám komentář Pána Ježíše Marii Valtortě, že Bůh Ho poslal na zem dříve díky modlitbám Panny Marie, aniž by porušil Své slovo. Daný čas, který byl prorokován, se totiž řídil délkou dne Měsíce a ne Země. Anebo prorok Jonáš: Ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno! A bylo? Ano, ale jinak, než by člověk předpokládal. Hříšné Ninive vyvráceno bylo a do dané doby tu bylo město kající…
  Moc se mi líbí překlad Bible, kde se v Apokalypse uvádí, že něco bude trvat (volně parafrázuji) „čas a dva časy a půl času.“ Měla jsem tendence to vysvětlovat jako 3 a 1/2 roku. Ale co když se nejdená o pozemské roky, ale o čas na jiné planetě? A díky našim modlitbám se předpověď splní, ale čas se dle Boží prozřetelnosti může prodlužovat nebo zkracovat, jak je to nejlepší pr ospásu všech.
  A když Ježíš zemřel na kříži… Kdo chápal, že se v tu chvíli vše splnilo dle Písma? Asi nikdo kromě Matky Boží. Vždyť všichni očekávali Mesiáše osvoboditele dle jiných měřítek.
  Možná jsme na tom stejně. Máme své představy, kdy, jak, a co se má stát. A ono je to jinak, a tak jsme zmateni…
  Tak vám všem (i sobě) přeju nezlomnou důvěru v Pána!
  Až to jednou v Soudný den uvidíme, pochopíme a bude nám to dávat smysl. Teď jsme jako učedníci, kteří vyslechli podobenství, a bez výkladu tomu prostě nerozumí… Lépe řečeno, výklad jsme dostali, ale – ruku na srdce – i učednící několikrát od Pána slyšeli, že bude muset trpět a stejně byli zaskočeni, když se to tak stalo, protože tomu nerozuměli.
  Vše dobré všem!

 8. Pozývame dnes všetkých k spoločnej modlitbe Sv. Ruženca ako jednej modlitby v čase od 17.30 do 19.30 s úmyslom za mier. Ďakujem, že príjmate toto pozvanie a zdieľajte!

  „Děti, můj svatý růženec může – když se budete modlit všechna tajemství v jedné modlitbě, zabránit válce. Sjednoťte se na jeden den a modlete se můj svatý růženec, abyste zastavili atomovou válku, která je právě plánována“….
  Vaše milovaná Matka
  Matka Spásy

 9. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za zosnulého strýka Fanoša, aby sa Pán nad ním zľutoval a dal mu život vo večnej blaženosti, prosí brat Jaromír.
  2. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  3. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  4. Za starobylý a stále Bohu verný kláštor v Brixen i celé to územie, aby sa zlomila všetka moc Zlého a nemohol tam ovplyvňovať rozhodnutia o kláštore a uskutočňovať na ňom svoje zlomocné plány, ale aby naopak náš Všemohúci Večný Boh Otec tento kláštor žehnal a uplatnil na ňom svoju moc tak, aby v ňom rástlo množstvo Bohu zasvätených povolaní a konala sa tam len svätá Božia vôľa tak, aby sa aj naďalej napĺňalo sväté poslanie tohto kláštora podľa Boha pre tieto časy.
  5. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  6. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  7. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  8. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  9. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a uzdravenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  10. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  11. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Karla a Alexandry.
  12. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  13. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  14. Za spásu duše tragicky zosnulého mladého kňaza Marka M., ktorého si náhle k sebe povolal Pán v pondelok 20.8.2018 vo veku 38 rokov.
  15. Prosíme Nebeského Otca, Pannu Máriu a všetkých svätých o ochranu a pomoc pre kardinála Duku.
  16. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  17. Za uzdravenie svojej chorej manželky Danky prosí nášho Pána jej manžel Štefan.
  18. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  19. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  20. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  21. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  22. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  23. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  24. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  25. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  26. Za Božiu ochranu Slovenska, Česka a celej Európy pred zmluvami Dublin IV. a Marakéš, aby sa nenaplnili a neboli prijaté jednotlivými vládami krajín Európy.
  27. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  28. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  29. Za kňaza, ktorý je rozhodnutý opustiť kňazstvo a službu nášmu Pánovi a ktorého chce momentálna vášeň k žene zbaviť jeho svätého povolania, aby sa Pán zmiloval a odviedol ho od tohto úmyslu a poslal mu do cesty ľudí, ktorí ho podporia v jeho posvätnom kňazskom povolaní.
  30. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  31. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  32. Za uzdravenie svojho najmladšieho syna Jaroslava z ťažkej a zriedkavo sa vyskytujúcej vážnej choroby prosí jeho matka Markéta s manželom a celou rodinou.
  33. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  34. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  35. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  36. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  37. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  38. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  39. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  40. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  41. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  42. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  43. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  44. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  45. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  46. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  47. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 10. Drazí v Kristu!
  Kdo z vás bydlí v blízkosti Holešova na střední Moravě. Je možnost účastnit se tridentských mší svatých u Panny Marie vždy třetí čtvrtek v měsíci od 18-ti hodin.
  Přeji vám všem hodně sil a vytrvalost.
  Jaromír

 11. Chvála Pánu,
  taky se cítíme strašně unavení… ale nějak to vždy jde dál.
  Jinak co se týče novinek.
  Kniha pravdy v Českém jazyce už bude opět brzo dostupná. Konečně jsme dořešili i distribuci po ČR.
  Platba za knihy bude dopředu na účet a potom balík odešle fundacja přepravcem. Cena za dopravu bude běžné odeslání balíku po ČR a bude jednotná. S platbou dopředu navíc nebude to tak drahé.
  Na Slovensko bude poštovné o něco málo dražší, ale pokud budeme posílat jednou za 7- 14 dní a bude třeba 10- 15 objednávek najednou tak poštovné se rozloží do těchto 10 objednávek. Což nebude tak drahé Výhoda toho bude, že se knihy budou posílat podobným způsobem i do dalších států východní evropy tak těch objednávek může být víc. Cena za poštovné takto bude automaticky klesat. Vše ukáže provoz 🙂

  Konečná cena za knihu pro celou východní eu bude pravděpodobně stanovena 10 Eur + DPH .
  Podařilo se ji snížit z původních plánovaných 15 eur+DPH což je super.

  Teď jen aby nenastaly ještě nějaké neočekávané komplikace. Prodej bude spuštěn snad brzo na internetových stránkách. Ještě se něco řeší ale to jsou jen drobnosti.

  Bůh s Vámi.

  • Knihu pravdy už nejaký čas mám aj v knižnej podobe. A môžem povedať, že sa mi stala každodenným pokrmom. Je to lepšie ako čítanie na tablete v minulosti. Cítim z nej povzbudenie, útechu, radosť a nesmiernu, nestvorenú múdrosť. Sme v strede predpovadených udalostí. Napríklad posolstvo o rozlomení prvej pečate-
   Mé děti, držte se nyní těsně u Mne, neboť první pečeť byla konečně otevřena. Země se bude celá otřásat v různých částech světa a potom už nebudete pochybovat.
   http://varovani.org/html2/352.html
   Takmer denne sme v správach informovaní o zemetraseniach v rôznych častiach sveta. Naposledy na Šalamúnovych ostrovoch 6.7 a Novom Zélande 6.9 stupňov.
   https://www.youtube.com/watch?v=k9bgFsCx5h4
   https://www.youtube.com/watch?v=Au3jwWvN1ok
   Uvedomil som si, že ak by nastal moment varovania už v minulosti, tak by to bol nesprávny, respektíve zle načasovaný moment. Aj Boh v Biblii povedal Abrahámovi, že jeho potomstvo bude v cudzej zemi 400 rokov. Nakoniec to bolo 430 rokov. Takže ich Pán skúšal a nechal čakať 30 rokov navyše. Nechce aj nás Pán pokorovať a precvičiť našu vieru ? 🙂

 12. Požehnaný den.
  Bůh nám dal milost času (od začátku poselství uplynulo více než 8 roků!!!) k přípravě na jeho druhý příchod. Naše modlitby, odříkání, posty a další úkony zbožnosti pomáhájí tisícům lidí k záchraně. Ale na druhé straně je vidět netrpělivost. A mnozí již ztratili motivaci se modlit a postit neboť žádné Varování nenastalo, žádný druhý příchod Ježíše Krista nenastal. Mějme trpělivost! A modleme se, více se modleme, více rozšiřujme Knihu pravdy. Je to důležité, vždyť všechny předpovězené události jsou již za dveřmi. A jen na závěr: papež František není náš papež. On byl sice zvolen, ale neprávoplatně a pravděpodobně již v té době byl v exkomunikaci. (To vše je na dlouhé vyprávění.) Dík vám všem za vaše příspěvky

  • Pokoj a dobro.

   Prvotná eufória už upadla a zostalo nás málo…..
   Všimnite si modlitboú kampaň, koľko sa nás do nej zapojí. Podľa toho usudzujem, že je nás len hŕstka.
   Aj ja som veľmi unavená a slabá, nevládzem pracovať, často musím oddychovať. Rodina ma posiela k
   lekárovi, myslia si, že som chorá. A tak sa občas zamyslím nad sebou, ako žijem……….Ľudia si robia všelijaké
   plány a stavajú domy, zhŕňajú majetky, poisťujú si všetko možné, chodia na dovolenky, navštevujú
   festivaly, robia oslavy……a ja? Ja vo všetkom vidím márnosť, nemôžem počúvať tie klamstvá ktoré sú všade v
   politike, v cirkvi vo vzťahoch…… nemám priateľov iba tých, ktorý sú v modlitbovej skupinke u nás a ktorý veria
   posolstvám. Nemôžem počúvať tú ujačanú hudbu, ktorá je všade ale úplne všade. Neverím lekárom, v moderných
   kostoloch sa necítim dobre a chýba mi trident, ktorý na strednom Slovensku nechcú dovoliť, vyhadzujú mi na 
   oči že som sektárka a mám sa dať vyšetriť……načo pokračovať. Poznáte to?
   Avšak veľkou útechou sú mi posolstvá a hlavne to posledné, kde sa písalo o mne….

   Některé z mých dětí cítí velkou únavu, jiné mé děti pociťují duchovní vyčerpání, jiné mé děti se cítí slabé, ale víte co, mé děti? Je to proto, že Zlý upřel na vás svůj zrak, a všechny z vás se musí každý den oddat vůli Nejsvětější Trojice a utéci se pod ochranu vašeho anděla strážného a vzývat andělské mocnosti, aby vás udržely zpříma, a vy jste dokázaly zůstat pevné a odhodlané.

   A tak žijem zo dňa na deň a čakám na Pána. Padám a znova vstávam, už nehovorím o posolstvách ani brožúrky nerozdávam, nikto ma už nechce počúvať a som každému na smiech. Stiahla som sa do seba v modlitbách a v nádeji, že si na moje slová
   raz spomenú……………

  • Áno, aj keď nás táto situácia žmýka, zároveň nás očisťuje a vlastne nám získava zásluhy, ak príčinou našej únavy a vyčerpania je  Zlý. K tomuto stavu nám Pán skrze proroka Habakuka hovorí toto: „Lebo videnie je ešte na určený čas, no náhli sa ku koncu a nesklame; ak sa oddiali, čakaj naň, veď určite príde a nezmešká“. (Hab 2,3)
   A onedlho už konečne budeme mať k dispozícii Knihu pravdy v slovenčine.

 13. Mé chrámy budou poškozeny jako symbol toho, že lidstvo chce žít beze Mne. Přisoudí Mně odpovědnost za špatné jednání těch, kdo nerespektovali svá kněžská povolání, protože ve vzdělávacích institucích chybí modlitba, oddanost a odpovídající opatření týkající se Mne.
  http://poselstvi-zbytku.org/html1/518.html
  Kostolu v historickom centre Ríma sa zrútila strecha. Nie je to len metafora
  https://www.hlavnespravy.sk/kostolu-v-historickom-centre-rima-sa-zrutila-strecha/1506958

Pridaj komentár