Diskusia

Toto diskusné fórum je sprístupnené len registrovaným užívateľom, ktorí spĺňajú podmienky, definované tu nižšie v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľujeme individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup na fórum. Nie je možné, aby ste si cez prihlasovací systém fóra akýmkoľvek spôsobom sami vygenerovali svoje prihlasovacie údaje alebo si ich modifikovali cez funkciu „zabudnuté heslo“. Všetci prihlásení užívatelia majú jednoznačné identifikačné prihlasovacie údaje, umožňujúce prístup na diskusné fórum, ktoré prideľuje alebo modifikuje výlučne administrátor tejto stránky. Taktiež sa nemôžete prihlásiť pomocou starých prihlasovacích údajov, ktoré ste od nás obdržali v minulosti na našom niekdajšom fóre, pretože tieto už nie sú viac platné. Opakované prihlasovanie pomocou prihlasovacieho formulára zadávaním nesprávnych údajov bude mať za následok zablokovanie vášho prístupu na stránku kvôli našim bezpečnostným nastaveniam.

O prístup na fórum môžete požiadať individuálne cez emailový kontakt: admin@jezis-kristus-varovanie.net na základe splnenia podmienok, uvedených v pravidlách fóra. Žiadame o ich dôsledné dodržiavanie, pretože každé zneužitie fóra na účely, nezlučiteľné s jeho pravidlami, budú mať za následok trvalé zablokovanie prístupu daného prispievateľa na naše fórum poprípade aj na celú našu stránku ako takú cez ochranné bezpečnostné algoritmy, nastavené na našej stránke.

Pre tých, ktorí majú problém s prihlasovaním sa na našej stránke:
Kliknite na tento text (je to aktívny odkaz) a zobrazí sa vám návod v PDF, ako jednoducho skopírujete a vložíte vaše prihlasovacie údaje do prihlasovacieho formulára diskusného fóra.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na tejto podstránke sú uvádzané diskusné príspevky našich čitateľov, ktorí sa vyjadrujú k rozličným aspektom kresťanskej viery ako aj k vlastným osobným skúsenostiam života v pozitívnom duchu týchto Božích posolstiev. Táto podstránka je venovaná všetkým návštevníkom našej stránky, ktorí chcú poznať názory a skúsenosti iných, ktorí tieto posolstvá prijímajú a snažia sa v ich duchu žiť. Ak by ste sa aj vy chceli podeliť s ostatnými o vaše skúsenosti a poznatky života v duchu týchto posolstiev, môžete sa zúčastniť diskusie za podmienky, že dodržíte tu uvádzané zásady a pravidlá písania príspevkov, pretože:

Toto fórum bolo zriadené za účelom výmeny skúseností a poznatkov života s posolstvami medzi návštevníkmi našej stránky, ktorí sa s týmito posolstvami stotožňujú, veria im a prijímajú ich s otvoreným srdcom a snažia sa podľa nich žiť. Toto fórum nie je prístupné pre ľudí, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a ktorí majú v úmysle zverejňovať také príspevky, ktorými chcú kritizovať, spochybňovať, dehonestovať alebo akoukoľvek formou napádať alebo zosmiešňovať tieto posolstvá alebo samotnú Máriu Božieho milosrdenstva, ktorá posolstvá od Najsvätejšej Trojice a Nebeskej Matky dostáva, alebo napádať a kritizovať tvorcov a prevádzkovateľov tejto webovej stránky.

Taktiež upozorňujeme, že na tomto fóre nie je dovolené zverejňovať v príspevkoch odkazy a linky na iné internetové stránky a také zdroje na internete či v ostatných médiách, ktoré hanobia, očierňujú alebo kritizujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo tvorcov a prevádzkovateľov týchto stránok. Každé zneužitie tohto diskusného fóra na verbálne útoky nebude tolerované a takéto príspevky budú bez upozornenia zmazané resp. pri opakovanom úmyselnom porušovaní týchto pravidiel bude dotyčný(á) prispievateľ(ka) z fóra vylúčený(á).

Keď posolstvám neveríte, potom opusťte túto stránku a nechajte priestor tým, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru v Boha Otca, Syna a Ducha Svätého a sú vďační za tieto slovenské preklady posolstiev. Veríme, že každý chápe nutnosť takýchto pravidiel, bez ktorých by nebolo možné prevádzkovať takúto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti nás donútili prijať takéto opatrenia, pretože sa vždy nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené na našom fóre prispievať! Ďakujeme, že rešpektujete pravidlá nášho fóra – šíritelia posolstiev Varovania.

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA – NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠÍM ČÍSLOM:

(Po najnovšej aktualizácii nášej stránkovej platformy WordPress sa zatiaľ z neznámych príčin číslovanie našich stránok fóra „samovoľne prestavilo“ do podoby, akú vidíte. Najnovšie príspevky nie sú pod číslom 1, ale pod najvyšším číslom. Pokiaľ sa nám podarí zistiť príčinu tohto prestavenia stránkovania, odstránime ju a číslovanie uvedieme znova do pôvodného stavu. Do tej doby prosíme o pochopenie.)

 1. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  2. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  3. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  4. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  5. Za obrátenie manžela a uzdravenie rozvráteného manželstva, aby si nás vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila nám pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí A.
  6. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odvahu slúžiť a ochranu v novej práci v škole podľa vôle Božej prosí nášho pána Eva L.
  7. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  8. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S, Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  9. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Márie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  10. Za svojho priateľa kňaza, aby ho Duch Svätý viedol tak, aby nezradil Ježiša a pravú náuku katolíckej Cirkvi a mohol ako pravoverný kňaz slúžiť v podzemnej Cirkvi nášho Pána, o to prosí jeho duchovný brat Slávek.
  11. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je po ťažkej operácií, za milosť pre svoju 97 ročnú babičku a za zmiernenie Božích trestov prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  12. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  13. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  14. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  15. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorej sa vrátila rakovina, za obrátenie syna Jana, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť a za Božie milosrdenstvo pre nevine trpiacich prosí Petr S.
  16. Za zosnulého otecka Františka a 86-ročnú mamičku Jozefku s dýchacími problémami a bolesťami chrbta a za naplňovanie rád a prianí milovanej Matky Spásy a Trojjediného Boha, o to prosí brat Jaromír V.
  17. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  18. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulého Jána prosí naša sestra Jana.
  19. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  20. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  21. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  22. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  23. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  24. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  25. Panna Mária, vypočuj prosbu svojej vernej rehoľnej sestry MV a jej spoločenstva, aby dostali k dispozícii malý domček, ktorý je blízko ich budovy, aby mohli uskutočňovať ich dobrý úmysel na posilnenie a rast rehole. Prosím, aby – ak to tak má byť, Panna Mária všetko požehnala, zorganizovala a urovnala tomu cestu. Bohu vďaka!
  26. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  27. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  28. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  29. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana.
  30. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. „Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  31. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  32. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 2. Milí bratři a sestry v Kristu,
  zde je zajímavý odkaz: http://protiproud.parlamentnilisty.cz/duchovni-svet/3151-sila-mlceni-co-je-prirozene-lidskemu-srdci-jsme-obetmi-povrchnosti-proc-buh-mlci-ke-zlu-zdroj-veskere-krasy-je-pouze-jeden-bodavym-neklidem-k-poznani-pravdy-zapad-jiz-nerozumi.htm
  Už se na tuto knížku těším, zatím od kard.Saraha čtu Bůh nebo nic. A to je taky super. Cituji:
  „Sám pro sebe jsem uvažoval takto: Je mi 35 let. …je mnoho dětí, které umírají hned po narození, a spousta lidí, kteří umírají v 50 letech, ale někdy ani ne ve dvaceti. Musím tedy pokládat za požehnání, že mi Pán dal dožít se tohoto věku. Teď je důležité, abych se zcela zasvětil Bohu a Jeho lidu. V co lepšího mohu doufat, než že zemřu z Boha a za obranu pravdy, důstojnosti člověka a svobody svědomí? Člověk musí být připraven tuto zemi opustit pro Evangelium….Po několika stovkách hodin modliteb jsem dospěl k závěru, že nic horšího než smrt mě potkat nemůže.“ (str.64)
  Nezoufejme, i v době značného úpadku Církve máme i velmi dobré kněze. Pán nás nenechá bez pomoci.

  • Citace z Deníčku sv. Faustyny (str.446): „Věz, dcero má, že když usiluješ o dokonalost, mnoho duší posvětíš, a kdybys o svatost neusilovala, už tím by mnoho duší zůstalo nedokonalými. Věz, že jejich dokonalost bude záležet na tvé dokonalosti a větší díl jejich odpovědnosti padne na tebe.“
   Str.450: „Věz, má dcero, že tvé každodenní tiché mučednictví v úplné poddanosti mé vůli přivádí mnoho duší do nebe, a když se ti zdá, že utrpení přesahuje tvé síly, zahleď se na Mé rány, a povzneseš se nad pohrdání a lidské posuzování. Rozjímání o Mém utrpení ti pomůže povznést se nade všechno.“
   s.451: „Dcero má, zalíbení Mého Srdce, s rozkoší se dívám do tvé duše, mnoho milostí sesílám jedině kvůli tobě, mnoho trestů pozdržuji také jedině kvůli tobě, zadržuješ mě a nemohu se domáhat spravedlnosti, svou láskou mi svazuješ ruce.“

   • s.597: „Nemáš si příliš dělat z protivenství. Svět není tak silný, jak se zdá, jeho síla je přesně vymezena. Věz, má dcero, že pokud je tvá duše naplněna žárem mé čisté lásky, pak všechny těžkosti prchají jako mlha před paprskem slunce a bojí se zachytit se na takovou duši a všichni protivníci se bojí něco si s ní začít, neboť cítí, že ta duše je silnější než celý svět.“
    Bratři a sestry v Kristu, nebojme se! Možná zemřeme mučednickou smrtí, ale – a to je hlavní – nesmíme ztratit věčný život. Bůh je naše síla, naše naděje. zrovna jsem dnes prožívala velkou skepsi a pocity beznaděje, kam se ten svět řítí…ale když cituji tyto řádky, je mi zase líp. Bůh nám dá sílu.

 3. Milí přátelé v Kristu,
  dnes 4.6. slavíme nejen slavnost seslání Ducha svatého, ale taky svátek Matky Spásy.

  1144. Poselství Matky Spásy ze dne 4. června 2014 v 14:13.

  SVÁTEK MATKY SPÁSY BUDE POSLEDNÍM DNEM, VĚNOVANÝM MNĚ, MATCE BOŽÍ

  Mé drahé dítě,

  spása může být odkázána mým Synem, Ježíšem Kristem, jen duším, které přijmou jeho božské milosrdenství.

  Avšak Medailon spásy je výjimečný dar z nebe, daný světu z velké lásky, kterou má můj Syn ke všem Božím dětem. Skrze moci dané mi na příkaz Věčného Otce, bude tento medailon zodpovědný za spásu miliard duší. To je učiněno možným proto, že jakmile duše přijme tento medailon s otevřeným srdcem, způsobí obrácení.

  Byla ustanovena moje úloha Spoluvykupitelky na podporu mého Syna v jeho velkém plánu všechny sjednotit a přinést jim věčný život. Jako Matce Spásy, všechna moc mi daná k rozdrcení hlavy hada způsobí, že jeho moc se rychle zmenší. Proto Zlý z pohrdání tímto Medailonkem využije každou napadenou duši k pokřikování sprostot a boji proti němu. Musíte neustále ignorovat ducha zla a modlit se v příštích letech ke mně, své milované Matce, v tento mimořádný den o zvláštní milosti. Vyhlašuji tento den, 4. červen 2014, svátkem Matky Spásy. V tento den, budete-li se modlit tuto modlitbu, se budu přimlouvat za všechny duše o dar spásy, zejména pro ty, které jsou ve velké duševní temnotě.

  Modlitba modlitební kampaně (154):

  Modlitba dne svátku Matky Spásy

  „Ó, Matko Spásy, kladu dnes před tebe, v tento den 4. června, v den svátku Matky Spásy, tyto duše (vyjmenujte je).

  Prosím, dej mně a všem kdo tě ctí, drahá Matko, i těm, co rozšiřují Medailon spásy, veškerou ochranu před Zlým a všemi, kdo odmítají milosrdenství tvého milovaného Syna, Ježíše Krista a všechny dary, které odkazuje lidstvu.

  Pros za nás, drahá Matko, aby všem duším byl udělen dar věčné spásy. Amen.“

  Děti, mějte na paměti, co jsem vám řekla – vždy volejte ke mně, vaší Matce, abych vám přišla na pomoc v časech velké nouze. Budu se za vás vždy přimlouvat, abych vám ve všech časech přinesla pokoj a útěchu ve vaší snaze přiblížit se mému Synu.

  Dnešní den, svátek Matky Spásy, bude posledním dnem, věnovaným Mně, Matce Boží. Radujte se, neboť všichni andělé a svatí se v tomto čase spojují kvůli duším, které budou nyní chráněny před Zlým a jejichž osud bude záviset na mém Synu.

  Vaše milovaná Matka
  Matka Spásy

 4. Milí priatelia, bola som nadšená, že sa stretneme na Turzovke tak, ako to navrhol brat Roman_K ešte 1.5.2017 (s výnimkou času stretnutia, ktorý bol nereálny). Škoda, že sa nám brat viac neozval, Dovoľujem si navehnúť nový termmín, ale prostredníctvom admina Petra.

  Navrhujem Vám všetkým nový termín stretnutia, na sobotu 10.06.2017 o 09.30 hod. na začiatku – pri 1.zastavení krížovej cesty, ktorá je vybudovaná zo strany vedúcej od parkoviska na konci mesta Turzovky (nie od Korne !) Tí, ktorí prídu na horu autom alebo autobusom zo starny Korne, zostúpia kúsok po chodníku ktorý vedie od Turzovky na vrch Živčáka.

  V tom čase sa koná aj oficiálna Jarná púť na Živčáku na sviatok Najsvätejšej Trojice. Oficiálny program farnosti v Korni začína až večer v sobotu od 18. hod. Ale doobeda tam už budú aj iní pútnici a ich program. Ale popoludni sa program začína o:

  13.00 h Gréckokatolícká svätá liturgia byzantského obradu v Kostole Matky Cirkvi
  14.15 h Akatist k Presvätej Bohorodičke (Je to oslavná pobožnosť na počesť Panny Márie).
  Sme všetci srdečne pozavní.

  Tu je oznam RK farnosti v Korni (od 18.00 v sobotu):

  PROGRAM SOBOTA 10. června 2017
  18:00. Mše svatá v Korni
  19.30 h. Křížová cesta z kostela v Korni na horu Živčáková

  Požehnání soch Panny Marie, Božského Srdce, Božího Milosrdenství v obnovených kaplích.

  22.00 h. Mše svatá v kostele Panny Marie Matky Církve a celonoční adorace.

  PROGRAM NEDĚLE 11. června 2017
  http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=farni-urad-korna-zve-verici-na-pout-na-horu-zivcak-u-turzovky&cisloclanku=2017050110

  Prosím, reagujte buď na fóre, ale aj u admina.

  Ďakujem Vám

  • Milí priatelia,
   pozývame Vás 03.06.2017 – v prvú sobotu v tomto mesiaci, (aj každú ďalšiu prvú sobotu v nasledujúcich mesiacoch), ako aj stredu každý týždeň, k modlitbám za chrám – baziliku, ktorý si neustále želá Panna Mária na vrchu Živčáka na Turzovke, .

   Znovu Vám dávam do pozornosti prosbu Panny Márie o modlitby za to, aby čím skôr bol na hore Živčák na Turzovke postavený veľký chrám – bazilika Panny Márie. Božia Matka sa už veľmi dlho dožaduje tohto chrámu, ktorý bude základom zjednotenia svätej Kristovej Cirkvi. Ale nachádza nás stále slepých a hluchých voči Jej prosbám. Od toho chrámu veľmi záleží budúcnosť Cirkvi i sveta.

   Slová Panny Márie:
   „Drahé moje deti, modlite sa na úmysel postavenia baziliky každú prvú sobotu medzi 14.00 – 16.00 hod. na mojej hore, alebo tam, kde sa práve nachádzate, a každú stredu medzi 19.00 – 21.00 hod. tam, kde sa nachádzate. Vtedy som pri vás osobitne prítomná.
   Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie.“
   (Dané na Turzovke 04.10.2015).

   Každý, kto prijme úmysel modlitby za postavenie baziliky, dosiahne pre seba tie isté milosti, ako keby už stála.“

   Jedno z prisľúbení Panny Márie:
   „Ak sa postaví tento chrám, Slovensko bude uchránené od skazy a ostatné národy sem budú prichádzať pre hojné milosti …
   Zachránim svet. Mária“

   Vysvetlivka:
   Vymedzenie časového úseku neznamená, že sa musíme celé dve hodiny iba modliť, ale že sa máme v tom časovom rozpätí modliť a byť vnútorne nastavení na prosbu Panny Márie, obetovať Jej tie dve hodiny nášho času, napríklad svoje práce, obety, pôst, bolesti i trápenia – na tento Jej úmysel. Vtedy je osobitným spôsobom prítomná pri každom jednom z nás.

   Sv. Páter Pio povedal:
   „Hora Živčák na Turzovke – to budú slovenské Lurdy“.

 5. PLÁNOVANÉ STRETNUTIE MODLITBOVÝCH SKUPÍN

  Drahí bratia a sestry v Kristovi Ježišovi,

  v posledných dňoch mi prichádzajú od vás emailové správy s prosbami, aby som vám poskytol bližšie informácie ohľadne plánovaného stretnutia modlitbových skupín na Turzovke. Musím žiaľ s poľutovaním konštatovať, že o organizačných podrobnostiach tohto stretnutia som nebol ani ja, admin stránky, bližšie informovaný zo strany tých našich bratov, ktorí toto stretnutie organizujú. Doposiaľ som bol vždy včas informovaný o plánovaných stretnutiach, aby som prostredníctvom emailov mohol načas informovať modlitbové skupiny a aj ostatných bratov a sestry v Čechách, na Morave a na Slovensku o takejto akcii, ktorí sa chceli a mohli zúčastniť plánovaného stretnutia.

  Nerozumiem, prečo tomu tak nie je aj teraz a prečo sa niektorí bratia rozhodli zorganizovať terajšie stretnutie bez mojej súčinnosti a koordinácie? Mám to chápať ako prejav nedôvery voči mne alebo je to len snaha zorganizovať si stretnutie v úzkom kruhu známych a priateľov bez účasti ostatných modlitbových skupín a ďalších záujemcov o stretnutie? Je na škodu veci, keď vplyvom izolovaných akcií nie sú ostatní bratia a sestry včas informovaní o plánovanom stretnutí a jeho organizačných podrobnostiach. Chcem preto vyzvať organizátorov tohto stretnutia, aby sa mi čo najskôr ozvali emailom a poskytli mi potrebné informácie o plánovanom stretnutí. Bol by som rád, keby sa aj do budúcna zachoval už v minulosti zaužívaný a dobre osvedčený postup koordinácie takýchto stretnutí cezo mňa, aby som prostredníctvom emailov mohol včas informovať ostatných o tom, čo sa kde a kedy plánuje usporiadať. Veď nám ide o spoločnú vec, tak prečo takéto izolované a  nekoordinované akcie bez informovania ostatných? Chcem tiež upozorniť na to, že informácie tohto druhu by mali byť podávané len cez dôveryhodnú súkromnú komunikáciu medzi nami prostredníctvom emailov. Viete dobre, aká je situácia a že je lepšie sa informovať medzi sebou navzájom a nie verejne cez priame oznámenia na fóre. Ešte raz prosím tých, ktorí organizujú toto stretnutie naplánované už vo veľmi krátkom čase, aby sa mi urýchlene ozvali a poskytli mi bližšie informácie o plánovanom stretnutí. Ďakujem za rýchlu reakciu zodpovedných organizátorov stretnutia na tento môj oznam a prajem všetkým veľa Božích milostí a Božej ochrany, ktorú všetci veľmi potrebujeme, lebo časy sú veľmi zlé a všade vládne veľa nedôvery, upodozrievania a sledovania aj medzi kresťanmi navzájom, čo je skutočne veľmi smutné a bolestivé! Musíme všetci držať spolu a nie sa rozdelovať a izolovať, lebo to nie je tá správna cesta!
  Admin Peter

  • Drazí bratři a sestry v Ježíši Kristu,

   Diskusní příspěvek Romana K z 1.5.2017 ohledně setkání na Turzovce 3.6. od 6,00(!!!) ráno pravděpodobně asi většina z nás zaznamenala, nicméně myslím, že většina z nás jej nemohla ze zásadních důvodů považovat za oficiální pozvání na setkání modlitebních skupin. Jednak se sejít ráno v 6,00 je pro drtivou většinu z nás nereálné a tento čas by odsoudil většinu modlitebních skupin k neúčasti, jednak oficiální setkání MS nelze (!!) organizovat přes toto diskusní fórum…

   Co je ale pravdou, která často v diskusích mezi námi zaznívá, je to, že je velmi potřebné setkání MS co nejdříve zorganizovat a uskutečnit… V názorech se v podstatě shodujeme, že v tomto tak náročném a zásadním čase bychom se měli navzájem stmelit a posílit pro boj, který vedeme a který nás hlavně ještě čeká!!!
   Prosím admina Petera, aby příspěvek Romana K nebral jako vyjádření nějaké nedůvěry… Zároveň prosím o naplánování oficiálního setkání – myslím, že podobnou prosbu by chtělo vyslovit hodně bratří a sester… často jsem slyšel velkou chválu na setkání na Svatém Hostýně před 2 lety, které bylo dopředu dobře zorganizováno a velká účast a hluboký duchovní zážitek tomu odpovídaly…
   Uklidněme vášně a spojme se… v opačném případě bychom jenom nahráli Satanovi.

   S láskou v Ježíši Kristu Petr.

 6. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  2. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  3. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  4. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  5. Za svojho priateľa kňaza, aby ho Duch Svätý viedol tak, aby nezradil Ježiša a pravú náuku katolíckej Cirkvi a mohol ako pravoverný kňaz slúžiť v podzemnej Cirkvi nášho Pána, o to prosí jeho duchovný brat Slávek.
  6. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je po ťažkej operácií, za milosť pre svoju 97 ročnú babičku a za zmiernenie Božích trestov prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  7. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  8. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorej sa vrátila rakovina, za obrátenie syna Jana, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť a za Božie milosrdenstvo pre nevine trpiacich prosí Petr S.
  9. Za zosnulého otecka Františka a 86-ročnú mamičku Jozefku s dýchacími problémami a bolesťami chrbta a za naplňovanie rád a prianí milovanej Matky Spásy a Trojjediného Boha, o to prosí brat Jaromír V.
  10. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odvahu slúžiť a ochranu v novej práci v škole podľa vôle Božej prosí nášho pána Eva L.
  11. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  12. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  13. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulého Jána prosí naša sestra Jana.
  14. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  15. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S, Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  16. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Márie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  17. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  18. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  19. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  20. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  21. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  22. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  23. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  24. Panna Mária, vypočuj prosbu svojej vernej rehoľnej sestry MV a jej spoločenstva, aby dostali k dispozícii malý domček, ktorý je blízko ich budovy, aby mohli uskutočňovať ich dobrý úmysel na posilnenie a rast rehole. Prosím, aby – ak to tak má byť, Panna Mária všetko požehnala, zorganizovala a urovnala tomu cestu. Bohu vďaka!
  25. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  26. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  27. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  28. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana.
  29. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. „Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  30. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  31. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 7. Chvála Kristu,
  Dne 4.6. je Slavnost Seslání Ducha Svatého.

  Proto bych Vám chtěl chtěl nabídnout, abychom se v ten den všichni kdo budou chtít zapojili do jednodenní modlitební kampaně.
  Novou modlitební kampaň vypisovat nebudu. Stačí když si to zde přečtete v diskuzi.

  Jedná se o tyto modlitby:

  1. Prosba k Duchu Svatému
  2. Litanie Z MK Ježíš Lidstvu č. 3 (Braňte Boží Slovo), a č. 6 (O DAR MILOSTÍ), modlitba č. 154 na den Matky Spásy
  3. Novénna k Duchu Svatému
  4. Modlitba sestry Marie od Ukřižovaného Ježíše
  5. Prosba o vedení Duchem Svatým

  Modlitby vypisuji níže.

  A. Prosba k Duchu svatému

  Přijď Duchu Otce a Syna,
  Duchu lásky, Duchu synovství, Duchu pokoje, důvěry a síly.
  Přijď tajemný jásote v slzách světa,
  vítězný živote ve smrti země,
  Otče chudých, oporo utištěných, světlo pravdy,
  lásko, která se vylila do našich srdcí.
  Přicházej denně, stále znovu a více.
  Miluji tě, protože jsi láska sama.
  Děkuji ti, oživovateli.
  Duchu svatý, přebývej ve mně, buď pečetí živého Boha ve mně,
  protože jsme jeho vlastnictvím.
  Neopouštěj mne ani v boji života,
  ani na konci, až mne všechno opustí.
  Přijď Duchu svatý!

  D. Modlitby sestry Marie od Ukřižovaného Ježíše
  Duchu svatý, osvěť mě.
  Lásko Boží, stravuj mě.
  Veď mě na cestu pravdy.
  Maria, Matko, provázej mne.
  Požehnej mi s Ježíšem.
  Ochraňuj mě před každým zlem,
  klamem a nebezpečím.
  Prameni míru a světla, přijď a osvěť mě.
  Jsem hladová, přijď a nasyť mě.
  Jsem žíznívá, přijď a osvěž mě.
  Jsem slepá, přijď a daruj mi zrak.
  Jsem chudá, přijď a obohať mě.
  Jsem nevědomá, přijď a pouč mě.
  Duchu svatý, celá se ti odevzdávám.

  E. Prosba o vedení Duchem Svatým

  Duchu Svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj a utěšuj.
  Řekni mi, co mám dělat, dej mi své vnuknutí.
  Chci přijmout a uskutečnit všechno, co chceš ty,
  podrobit se tvému vedení.
  Daruj mi k tomu sílu, vytrvalost a nadšení. Amen.

  ————————————————————–
  Jestli chcete přihlásit se můžete klidně odpovědí na tento příspěvek nebo se pouze zapojíte do modliteb 4.6. 2017 na den Slavného Seslání Ducha Svatého.

  Bůh Vám zaplať

 8. Novéna k Duchu svatému

  Přijď, ó Duchu svatosti, připrav mé srdce, přijď se silou svých sedmi darů.

  Ve jménu Otce + i Syna + i Ducha + svatého. Amen

  Přijď, ó Duchu svatý, Duchu moudrosti! Pouč mé srdce, abych měl stále před očima svůj poslední cíl, nebeským dobrům abych dával přednost před pozemskými a rozpoznal cestu vedoucí k věčnému životu. Pomoz mi být stále připraven raději se vzdát cti, bohatství a radostí tohoto světa než ztratit Tvou milost a věčnou spásu.

  Zdrávas Maria…

  Přijď, ó Duchu svatý, Duchu rozumu! Osviť mě, abych správně pochopil a srdcem přijal tajemství spásy a Božího zjevení. Abych prodléval ve světle svaté víry a ve všech životních situacích rozpoznal působení Tvé prozřetelnosti. Učiň mě hodným Tě jednou v nebi dokonale poznat, s Otcem i Synem, z nichž vycházíš.

  Zdrávas Maria…

  Přijď, ó Duchu svatý, Duchu rady! Stůj milostivě při mně v každé nouzi, těžkosti a zoufalství. Dej mi poznat, co je nutné ke Tvé oslavě a k spáse mé i všech lidí. Ochraňuj mě před všemi bludy a veď mě po správné cestě Tvých přikázání.

  Zdrávas Maria…

  Přijď, ó Duchu svatý, Duchu síly! Posiluj mou slabou vůli ve všech pokušeních a trápeních tohoto života, abych odložil jakýkoliv lidský strach, odvážně vyznával víru, v nesnázi trpělivě vytrval a obstál ve všech úkladech ďáblových.

  Zdrávas Maria…

  Přijď, ó Duchu svatý, Duchu umění! Uč mě poznávat v zázraku stvoření Tvou všemohoucnost, moudrost, lásku, a Tebe oslavovat, jenž jsi počátek i konec všech věcí. Pronikni hluboko do mého srdce, abych se ve svém životě vždy slovy i skutky řídil podle Tvých přikázání. Veď mou mysl, abych si nepřál vědět a znát nic, co by pro mě bylo neužitečné či škodlivé.

  Zdrávas Maria…

  Přijď, ó Duchu svatý, Duchu zbožnosti! Dej mi smýšlení dětské odevzdanosti a vřelé důvěry v Boha, mého Otce. Probuď ve mně pravou velkodušnost a nedopusť, abych se zalekl nějaké oběti. Ať se můj život stane působením Tvé milosti neutichající modlitbou chváky a díků před Boží velebností.

  Zdrávas Maria…

  Přijď, ó Duchu svatý, Duchu bázně Boží! Naplň mé srdce svatou bázní, abych měl Boha vždy před očima a snažil se vyhýbat všemu, co by se mohlo znelíbit Jeho velebnosti.

  Zdrávas Maria…

  Ó Duchu svatý, sladký Hosti mé duše, zůstaň u mě a učiň, ať i já zůstanu stále u Tebe! Ó Maria, neposkvrněná Snoubenko Ducha svatého, oroduj za mě ubohého hříšníka, jenž se k Tobě utíká. Amen.

 9. Chvála Ježíši Kristu!
  V několika vybraných větách, kterými k nám promlouvá Pán Ježíš v poselství č. 410, je mnoho řečeno:

  „Zradili jste Mne. Přivedli jste Mě k slzám zklamáním, neboť jste moji služebníci, jimž byla svěřena zodpovědnost za spásu duší, což je vaším úřadem.“
  „A tak přijdu brzy a potřebuji vás, abyste Mi pomohli shromáždit do jednoty všechny Boží děti.“
  „Jak jen trpím bolestí mého křižování, když vidím ty, kteří prohlašují, že jsou křesťané a veřejně odmítají hlásat mé učení ze strachu, že budou terčem posměchu.“
  „Svět byl oklamán králem lží. Jen Já mohu nyní přinést naději a zachránit Boží děti od strašného osudu, který je plánován, aby zasadil teror napříč každým národem armádami mocných globálních skupin, včetně těch, které jsou pod kontrolou falešného proroka a antikrista.“

  V souvislosti s prosazovanou islamizací Evropy, prostřednictvím nekonečného přílivu uprchlíků a s výzvou Evropského parlamentu k uvalení sankcí na Českou republiku za nepřebírání migrantů podle kvót EU, si stále klademe otázku, kde je rozhodný a varující hlas katolické Církve prostřednictvím kardinálů, biskupů a kněží, kteří by veřejně bránili křesťanství, neboť nyní už jde o samotnou spásu duší?

  Pán Ježíš říká v Písmu svatém:
  1. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. MATOUŠ 10, 28
  1. kdo mně však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. MATOUŠ 10, 33
  2. Říkám to vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou. LUKÁŠ 12, 4
  1. Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte! LUKÁŠ 12, 5

  Víme dobře, že spása našich duší je zaručena jen tehdy, budeme-li v neustálé jednotě s naším Pánem Ježíšem Kristem a nikoliv s falešným prorokem.
  Armáda antikrista a falešného proroka se jako rakovina valí křesťanskými zeměmi a terorem ničí jejich duši. A křesťané, kteří mají postavení a moc a mohli by tedy Církvi pomoci v její zodpovědnosti za spásu duší, zrazují.
  Za uvalení sankcí na ČR, za nepřebírání migrantů podle kvót EU hlasovali kromě jiných českých poslanců, tito poslanci za KDU-ČSL – Zdechovský, Šojdrová, Svoboda.
  http://www.novarepublika.cz/2017/05/petr-mach-24.html#more

  Že humanita, kterou prosazuje EP je falešná a protikřesťanská a islámské učení, v jehož čisté podobě je teror se všemi znaky přímého působení ďábla, si můžeme potvrdit také zde:

  http://pravyprostor.cz/muslimska-invaze-zabije-pristi-generaci-evropanu/
  http://pravyprostor.cz/lkdyz-se-xenofobni-rasisticke-lzi-stanou-hruznou-realitou/

  Tato žena šla na veřejnosti bez zahalené tváře:
  https://mail.centrum.cz/download.php?msg_id=000000004ca3000e0e7c03f3e923&idx=1.2&filename=no_veil.mp4&r=72.27440089566424

 10. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je po ťažkej operácií, za milosť pre svoju 97 ročnú babičku a za zmiernenie Božích trestov prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  2. Za úspešný chirurgický zákrok pre svoju neter Annamáriu, nech Pán vedie ruky chirurgom, prosí nášho Pána a našu Pannu Máriu brat Zoltán.
  3. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odvahu slúžiť a ochranu v novej práci v škole podľa vôle Božej prosí nášho pána Eva L.
  4. Za svojho priateľa kňaza, aby ho Duch Svätý viedol tak, aby nezradil Ježiša a pravú náuku katolíckej Cirkvi a mohol ako pravoverný kňaz slúžiť v podzemnej Cirkvi nášho Pána, o to prosí jeho duchovný brat Slávek.
  5. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  6. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  7. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  8. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S, Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  9. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Márie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  10. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  11. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  12. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  13. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulého Jána prosí naša sestra Jana.
  14. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  15. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  16. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  17. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  18. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  19. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  20. Panna Mária, vypočuj prosbu svojej vernej rehoľnej sestry MV a jej spoločenstva, aby dostali k dispozícii malý domček, ktorý je blízko ich budovy, aby mohli uskutočňovať ich dobrý úmysel na posilnenie a rast rehole. Prosím, aby – ak to tak má byť, Panna Mária všetko požehnala, zorganizovala a urovnala tomu cestu. Bohu vďaka!
  21. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  22. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  23. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  24. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana.
  25. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  26. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  27. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  28. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  29. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. „Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  30. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 11. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za vydarenie chirurgického zákroku svojej netere Annamárie, nech Pán vedie ruky chirurgom, prosí nášho Pána a našu Pannu Máriu brat Zoltán.
  2. Za svojho priateľa kňaza, aby ho Duch Svätý viedol tak, aby nezradil Ježiša a pravú náuku katolíckej Cirkvi a mohol ako pravoverný kňaz slúžiť v podzemnej Cirkvi nášho Pána, o to prosí jeho duchovný brat Slávek.
  3. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  4. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odvahu slúžiť a ochranu v novej práci v škole podľa vôle Božej prosí nášho pána Eva L.
  5. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  6. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  7. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  8. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  9. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulého Jána prosí naša sestra Jana.
  10. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  11. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S, Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  12. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Márie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  13. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  14. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  15. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  16. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  17. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  18. Panna Mária, vypočuj prosbu svojej vernej rehoľnej sestry MV a jej spoločenstva, aby dostali k dispozícii malý domček, ktorý je blízko ich budovy, aby mohli uskutočňovať ich dobrý úmysel na posilnenie a rast rehole. Prosím, aby – ak to tak má byť, Panna Mária všetko požehnala, zorganizovala a urovnala tomu cestu. Bohu vďaka!
  19. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  20. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  21. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  22. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana.
  23. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  24. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  25. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  26. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  27. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. „Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  28. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 12. Milí bratři a sestry v Kristu,
  doba je těžká, ale my máme naději, že brány pekel Církev nepřemohou!
  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=skok-od-fatimy-k-medzugorje
  Zprávy tohoto typu mě samozřejmě rozesmutní, ale není čas na velké smutky. Jde o spásu duší, modleme se. Jestli má být koncem léta vysloven nějaký „ortel“ ohledně Medžugorje, modleme se. Pokud je to Boží dílo a pravé zjevení Matky Boží, Bůh se jistě o Své dílo postará. Prosím, modleme se, ať vyjde najevo Pravda. Pokud je to Boží dílo, žádný smrtelník je nebude moci zničit. Tento boj nevybojujeme lidskými silami, musíme prosit o nadpřirozenou moc Boží – ostatně její projev by byl také potvrzením pravosti zjevení. Nuže, modleme se a neustávejme. Vydržte, snad Pán brzy zasáhne….

 13. Chvála Ježíši Kristu!
  V poselství Matky Spásy č. 1049 je řečeno:
  „Žádné uznání pravosti zjevení týkající se mě, Blahoslavené Panny Marie, Matky Boží, nebude vyslyšeno.“

  Na stránkách Catholic News Service ze dne 13. 5. 1017, kde se píše o rozhovoru papeže s novináři na palubě letadla při návratu z Fatimy, se můžeme dočíst, co řekl o zjeveních v Medžugorji:
  „To není Ježíšova matka“ a že tato údajná zjevení nemají velkou hodnotu.

  http://www.catholicnews.com/services/englishnews/2017/returning-from-fatima-pope-says-he-has-doubts-about-medjugorje.cfm

  Byl jsem v Medžugorji dvakrát a svědectví vizionářů na mne udělalo hluboký dojem a kdyby nic jiného, zástupy poutníků ke svaté zpovědi hovoří o pravosti zjevení.

  Před několika dny jsem byl na pouti v Lurdech, kde Panna Maria zanechala jedno z nejdůležitějších poselství:
  24. února – zvolala Panna Maria k Bernadettě celkem třikrát naléhavou žádost pro všechny lidi – POKÁNÍ! POKÁNÍ! POKÁNÍ!

  Na rozdíl od Medžugorje, jsem žádné kajícníky v Lurdech neviděl, krom naší skupiny, jen les natažených rukou při svatém přijímání. Bolestnou zkušeností pro mne bylo, že kněz, který nás doprovázel, řekl, že v Medžugorji nikdy nebyl a Panna Maria také ne.
  Mým přesvědčením je, že Panna Maria má Bohem dané poslání a to především v Medžugorji, svým pokorným, láskyplným a něžným voláním k modlitbě a pokání, doprovázet nás až k druhému příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

  • Bergoglio sa mal podľa tejto správy vyjadriť: „Tieto domnelé zjavenia nemajú veľkú hodnotu. Toto hovorím ako svoj osobný názor,“ povedala hlava katolíckej cirkvi novinárom v sobotu večer počas letu z Portugalska.

   Link: https://svet.sme.sk/c/20532673/papez-vyjadril-vazne-pochybnosti-nad-udajnymi-zjaveniami-v-medzugori.html#ixzz4h9HTH9Gr

   Aké bolestné je z jeho úst počuť, že tie zjavenia nemajú veľkú hodnotu. Iste, súkromným zjaveniam nie sme povinní veriť, ale čo potom to nespočetné množstvo obrátení, ktoré sa v Medžugorí alebo na základe tých zjavení udialo. Tie obrátenia tiež nemajú hodnotu?! Smutné…

  • Milí bratři a sestry v Kristu,

   slyšela jsem už před lety odpověď na otázku, proč se Panna Maria zjevuje tak dlouho a stále dokola opakuje totéž…tj, že se máme modlit, obracet a konat pokání… Ta odpověď zněla: „a už to lidi začali dělat? Už se obrátili? Už se modlí?“ Panna Maria je totiž neskonale trpělivá, tolik trpělivosti by s námi většina pozemských rodičů ani neměla.
   Ale neřešte, co kdo říká. Však se pravda ukáže. Je předpovězeno viditelné znamení a celkem 10 tajemství. Uskuteční se za života Mirjany. Každopádně nic nepokazíme, když se budeme těmito pokyny řídit.

  • Článok z  M Rosa marec/ březen 2017
   Neignorujte Gospu
   Nedávno zosnulý exorcista o. Gabriel Amorth, ktorý bol 20 rokov hlavným exorcistom Rímskej diecézy, povedal: „Ignorovať zjavenia Panny Márie v Medžugorí je pre kresťanov neodpustiteľné.“
   Medžugorie nazval „veľkolepou pevnosťou proti Satanovi.“ Hovorí: „Úmyselne ignorovať tieto zjavenia možno pochopiť a uznať u pohanov, u kresťanov to však nemožno ospravedlniť. Po vyše 30 rokoch ! Dokonca aj kňazi a biskupi, nie že by tam aspoň odcestovali a férovo urobili svoje rozhodnutie po tom, čo si tieto veci sami pozreli, nie ! Nechcú ani len počúvať, keď sa o tom hovorí ! “
   „Dobré plody za 30 rokov ukázali, že tento strom je dobrý. Aj v Starom zákone posielal Boh k svojmu ľudu Izrael prorokov. Či je možné, aby ľudia Božiu Matku ešte stále nepočuli ? “ Čakať na to, dokiaľ Cirkev zjavenia oficiálne uzná, označil o. Amorth za „nerozumné“ .

 14. Chvála Kristu!
  Dívám se v TV na FP, sloužícího mši sv. ve Fátimě. Zarazila mě podivná a urážející kompozice kříže a „Krista“, který není ukřižovaný, ale s rukama rozpaženýma dolů (!) se vznáší vedle kříže. Zarazila, ale po sérii cirkusových kulis, které si často FP vybírá, bohužel nepřekvapila. Prosme zvlášť dnes, v den 100. výročí Fatimských zjevení, o odprošení všech urážek Panny Marie ze strany Církve. Zvlášť té, která se přímo postavila Matce Boží a okázale ignorovala a ignoruje její naléhavou prosbu o zasvěcení Ruska.

  • Pripomeňme si slová Matky Božej v Modrej knihe.
   Dongo (Como, Taliansko) 24. marca 1989
   Veľký piatok
   Zostaňte s Ježišom na kríži
   „S apoštolom Jánom, ktorý vás všetkých zastupuje, som tu pod krížom, na ktorom môj syn Ježiš prežíva krvavé hodiny svojej krutej agónie. Každý jeho bolestný ston preniká ako meč moju zarmútenú dušu. Každá kvapka jeho utrpenia je zachytená v otvorenom kalichu môjho Nepoškvrneného Srdca.
   Som tu, aby som hľadala trochu lásky a súcitu, ktorý by som podala na zmiernenie hrozného smädu Ježišovi v agónii. Prosím o trochu lásky, avšak okolo nás je neľudská zloba, hlboká nenávisť, výkriky a rúhanie, vychádzajúce zo sŕdc a perí tých, čo sa prizerajú poprave. A medzi výkrikmi je jeden, ktorý preniká moje Srdce, zraňuje ho a spôsobuje jeho krvácanie nevypovedateľnou bolesťou. ,Zostúp z kríža! Ak si Syn Boží, pomôž nám i sebe. Zostúp z kríža a uveríme ti.‘ Ale môj Syn sa narodil, vyrástol a žil, aby vystúpil na tento kríž! Aby sa stal obetným baránkom, krotkým, vedeným na zabitie! On je pravý Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta.
   Ja mu dnes musím svojou prítomnosťou ako Matka pomáhať, aby zostal na kríži, aby sa tak naplnila vôľa Otcova a aby vás mohol vykúpiť a spasiť!
   – Zostaň, syn môj, na kríži, som tu, aby som ti pomohla rozpäť sa na tvojom mučeníckom lôžku, trpieť a zomrieť.
   – Zostaň, Syn môj, na kríži, len tak nás spasíš; len tak pritiahneš k sebe celý svet.
   Pre toto si zostúpil z lona Otcovho do môjho panenského lona Matky. Pre toto som ťa deväť mesiacov nosila vo svojom živote a dala ti telo a krv pre tvoje ľudské narodenie. Pre toto si sa zo mňa narodil v Betleheme a vyrastal si ako každý človek podľa rytmu svojho ľudského vývoja. Pre toto si sa v svojom detstve otvoril ako kvet a sformoval si sa v sile svojho junáctva. Pre toto si niesol ťarchu každodennej práce v chudobnom nazaretskom domčeku; denne som bola pri tebe, ja, tvoja nežná Matka, so vzácnou pomocou tvojho zákonitého otca Jozefa. Pre toto si prežil tri namáhavé roky svojho verejného života, hlásal evanjelium spásy, uzdravoval chorých, odpúšťal hriešnikom, otváral brány Kráľovstva chudobným, bezvýznamným, pokorným, utláčaným. Pre toto si podstúpil súd a odsúdenie náboženským tribunálom, potvrdené Pilátom, ktorý ťa odovzdal na kríž.
   Dnes si tu rozpätý na tróne svojej slávy, ktorý pripravil pre teba nebeský Otec, pre teba, Jednorodeného Syna, sladkého Božieho Baránka, ktorý sníma zo sveta všetok hriech, zlo, nenávisť, nečistotu a smrť. Drahocenný plodný Kríž, ktorý nesieš sa svojich ramenách, Spasiteľ sveta! Sladké spásne Drevo, na ktorom visí cena nášho vykúpenia. Blahoslavený Kríž, posvätený veľkonočnou Obetou, ktorá sa dnes na tebe prináša v jedinej, pre všetkých výkupnej a spásnej Obete!
   Milovaní synovia, dovoľte, aby som v tento deň Veľkého piatku opakovala aj vám; Zostaňte s Kristom na kríži! Nepoddávajte sa podlým pokušeniam môjho protivníka, ľahkým zvodom sveta, hlasom tých, ktorí vám ešte dnes opakujú: ,Zostúpte z kríža!‘
   Nie! I vy musíte, ako Ježiš, pochopiť Boží plán vašej osobnej kňazskej obety. Aj vy povedzte ÁNO Otcovej vôli a otvorte sa slovám modlitby a odpustenia. Lebo dnes i vy musíte byť ako Ježiš obetovaní za spásu sveta!“

 15. Nitra – Matka všetkých národov – pozvanie

  Milí bratia a sestry!

  V sobotu 13.mája 2017, presne v deň 100-ého výročia Fatimského zjavenia sa v Nitre koná Deň modlitieb úcty k Matke všetkých národov. V tento deň sa môžeme pripojiť aspoň duchovne k tomuto krásnemu podujatiu a obetovať naše modlitby, práce, pôsty, skutky lásky a utpenia našej milovanej Matke Spásy na jej úmysly, osobitne ešte s prosbami za Rusko, za biskupov a kňazov, za chrám na Turzovke, za vyhlásenie jej dogmy v pravý čas, za triumf a víťazstvo jej Nepoškvrneného srdca, za zastavenie vojny a predovšetkým za spásu všetkých duší, ktoré žijú a ešte budú žiť na tejto zemi až do skončenia časov.

  Z našej skupiny nás tam niekoľko pôjde, tak Vás pozývame, aby ste sa s nami aspoň duchovne spojili, ako aj s biskupmi, kňazmi a všetkými kresťanmi, ktorí tam budú, ako verné deti našej nebeskej Matky. Verím, že sa dá ešte veľa vymodlíť, vyprosiť. Ďakujeme za prijatie prosby.

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  MODLITBOVÝ DEŇ MATKY VŠETKÝCH NÁRODOV
  NITRA
  13.05.2017

  Program – sobota

  8.30 hod. Eucharistická poklona

  9.30 hod. „Prišli sme k Matke“

  10.30 hod. Prednáška P. Paula Mariu Sigla na tému

  100 rokov Fatimy – Kráľovná presvätého ruženca a Matka všetkých národov –

  naša cesta k víťazstvu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

  12.00 hod. Obedná prestávka

  13.30 hod. Eucharistická poklona

  14.00 hod. Druhá časť prednášky

  15.00 hod. Svätá hodina: Ruženec Božieho milosrdenstva

  16.00 hod. Svätá omša

  Na záver Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

  Počas celého dňa možnosť pristúpiť k svätej spovedi do 15.30 hod.

 16. Chvála Kristu,
  Omlouvám se ale tak trochu jsem nekontroloval modlitby co jste mi zaslali k MK na 5 měsíc. Ale když jsme se je modlili zjistili jsme, že to co tam je bylo na tom fatymu, není růženec ale korunka k nejdražší krvi Pána Ježíše. My jsme se modlili růženec.
  Proto Vám dávám text zde do diskuze kde je správné znění růžence. Bohužel česky jsem to nenašel. Tak jsem se jej snažil přeložit do češtiny. Jen doufám, že je to správně.

  Růženec je trochu jiný skládá se ze 7 tajemství a modlí se 33x Otče náš…

  Růženec k Nejdražší Krvi Pána Ježíše Krista

  Tajemství 1
  Pán Ježíš prolil Krev během obřezání
  Když uplynulo osm dní a nastal čas k jeho obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej matka počala. (Lk 2,21)

  5 x Otče náš…1 x Sláva Otci….

  Tebe, Pane prosíme, posilni sluhy své, které jsi vykoupil svojí nejdrahocennější Krví.

  Tajemství 2
  Pán Ježíš prolil Krev během modlitby v Getsemanech
  Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji; jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve. (Lk 22,44)

  5 x Otče náš…1 x Sláva Otci….

  Tebe, Pane prosíme, posilni sluhy své, které jsi vykoupil svojí nejdrahocennější Krví.

  Tajemství 3
  Pán Ježíš prolil Krev během bičování
  Tu jim propustil Barabáše, Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. (Mt 27,26)

  5 x Otče náš…1 x Sláva Otci….

  Tebe, Pane prosíme, posilni sluhy své, které jsi vykoupil svojí nejdrahocennější Krví.

  Tajemství 4
  Pán Ježíš prolil Krev během korunování trním
  Navlékli mu purpurový plášť, upletli trnovou korunu, vsadili mu ji na hlavu začali ho zdravit: „Buď zdráv, židovský králi!“ (Mk15, 17-18)

  5 x Otče náš…1 x Sláva Otci….

  Tebe, Pane prosíme, posilni sluhy své, které jsi vykoupil svojí nejdrahocennější Krví.

  Tajemství 5
  Pán Ježíš prolil Krev na Křížové Cestě
  Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané ‚Lebka‘, hebrejsky Golgota. (J 19,17)

  5 x Otče náš…1 x Sláva Otci….

  Tebe, Pane prosíme, posilni sluhy své, které jsi vykoupil svojí nejdrahocennější Krví.

  Tajemství 6
  Pán Ježíš prolil Krev během ukřižování
  Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eli, Eli, lema sabachthani?“, to jest: ‚Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?‘ (Mt27,46)

  5 x Otče náš…1 x Sláva Otci….

  Tebe, Pane prosíme, posilni sluhy své, které jsi vykoupil svojí nejdrahocennější Krví.

  Tajemství 7
  Pán Ježíš prolil krev a vodu během probodnutí boku kopím
  Když přišli k Ježíšovi a viděli, že je již mrtev, kosti mu nelámali, ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok; a ihned vyšla krev a voda. (Jan 19, 33-34)

  3 x Otče náš…1 x Sláva Otci….

  Tebe, Pane prosíme, posilni sluhy své, které jsi vykoupil svojí nejdrahocennější Krví.

 17. VÁŽNE VAROVANIE

  Sestry a bratia, toto som dostala a zverejňujem to aj pre vás. 13. máj je už v sobotu !!!

  Zpráva z časopisu VERITÉ
  :
  POSLEDNÍ VAROVÁNÍ
  Panna Maria ve fatimských zjeveních v roce 1917 upozornila lidstvo, že lidé se stále více odklánějí od Ježíšova učení a důsledkem toho si přivodí velké pohromy skrze Rusko.

  Dne 23.12.2016 proběhlo v další zjevení Panny Marie (je uveřejněno v časopisu Regina č. 2/2017, str. 13).
  V něm Panna Maria řekla, že pokud nedojde do 13. května 2017 (ke stému výročí fatimských zjevení) k zasvěcení Ruska Neposkvrněnému srdci Panny Marie, začnou se naplňovat tragické události způsobené Ruskem.

  To je obsahem 2. a 3. fatimského tajemství. Panna Maria tato varování několikrát připomínala. Ovšem nestačí jen, aby toto zasvěcení učinil papež a kardinálové formálně, ale musí to být upřímné. K těmto tragickým událostem dojde, protože svět se neobrací, ale naopak, nastává stále větší podpora eutanázie, potratovosti, homosexuality, konají se pedofilní orgie, je ničena rodina, zesměšňují se věčné pravdy atd.

  V tomto roce 2017 dojde – pokud se zasvěcení neuskuteční – ke zlomu ve vývoji lidské společnosti. Jednak to bude patrně nástup antikrista (První šelma podle zjevení sv. Jana), ale před tím bude zavražděn papež (pravoplatný „emeritný“ papež Benedikt XVI.) podle Zjevení sv. Pavla (2 Sol 2, 1-11). A dále bude náhle odstraněn Putin a k moci v Rusku se dostanou komunističtí generálové.

  Zdroj informácie:
  Výber z časopisu: Zprávy z Medžugorje č.2 ročník 2017
  http://jezis-kristus-varovanie.net/vpa-content/uploads/2017/03/zpravy-z-medzugorje-2-2017.pdf

  • Chvála Kristu a Panně Marii

   Ano toto je smutná pravda, sice nevím jestli k tomu dojde přesně podle představ pana Mráčka, ale s jistotou lze říct že přání Panny Marie vyslyšeno nebude….modleme se usilovně za zmírnění tohoto trestu a jeho následků.

 18. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za svojho priateľa kňaza, aby ho Duch Svätý viedol tak, aby nezradil Ježiša a pravú náuku katolíckej Cirkvi a mohol ako pravoverný kňaz slúžiť v podzemnej Cirkvi nášho Pána, o to prosí jeho duchovný brat Slávek.
  2. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  3. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  4. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S, Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  5. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Márie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  6. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odvahu slúžiť a ochranu v novej práci v škole podľa vôle Božej prosí nášho pána Eva L.
  7. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  8. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  9. Za skutočné zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie papežom a kardinálmi ešte pred 13. májom tohto roka, ako o to prosí naša Nebeská Matka.
  10. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  11. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  12. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulého Jána prosí naša sestra Jana.
  13. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  14. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  15. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  16. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  17. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  18. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  19. Panna Mária, vypočuj prosbu svojej vernej rehoľnej sestry MV a jej spoločenstva, aby dostali k dispozícii malý domček, ktorý je blízko ich budovy, aby mohli uskutočňovať ich dobrý úmysel na posilnenie a rast rehole. Prosím, aby – ak to tak má byť, Panna Mária všetko požehnala, zorganizovala a urovnala tomu cestu. Bohu vďaka!
  20. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  21. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana.
  22. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  23. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  24. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  25. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  26. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. „Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  27. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  28. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 19. Náhodně jsem narazil na tuto kratičkou modlitbičku sv. Gertrudy. Má však obrovkou moc. Je třeba znásobit naše úsilí. Bůh Vám zaplať.
  Modlete se ji srdcem a každý den prosím:

  Modlitba sv. Gertrudy za duše v očistci:

  “Ve jménu Otce, i Syna i Ducha Svatého. Amen. Věčný Otče, obětuji Ti Nejdražší Krev Ježíše Krista, ve spojení se všemi mšemi slouženými tento den po celém světě, za všechny svaté duše v Očistci, za všechny hříšníky ve Tvé katolické církvi, všechny lidi v mé vlasti a v mé vlastní rodině. Amen.”

  Sv. Gertrudě (1256 – 1302) se dostalo od Pána Ježíše zjevení, že vždy, když se tuto modlitbu bude někdo zbožně a vroucně modlit, náš Pán vysvobodí tisíc duší z očistce !

 20. Milí bratři a sestry v Kristu,
  rozhodla jsem se tedy, že budu zase přispívat na fórum. Chtěla bych zareagovat na to, co zde bylo řečeno: pokud jsem některým aspoň trochu mohla napomoci povzbuzením k modlitbě, jsem ráda. Je potřeba, abychom si vzájemně pomáhali. Jeden náš kamarád trefně říká: „jednou jsem nahoře já a pomůžu druhým, pak jsem dole já a oni pomůžou mně.“ A když je nemocný jeden úd mystického Kristova těla, trpí všechny údy.
  Ale může se cokoliv stát – pohroma, katastrofa, válka… a nepůjde elektřina, nepojede internet. A co je horší – může dojít z hackerským útokům či zakázání některých web.stránek. Proto se nesmíme nadměrně upínat na tyto věci a zdroje informací. Je třeba být připraven. Proto opět shrnu klíčové informace:
  1) držme se pravd katolické víry. Vše důležité máme v Bibli a v Katechismu Katolické církve. Zásobte se Biblemi, dokud jsou k dispozici. Myslete i na ostatní příbuzné, přátele, i nepřátele, kteří se mohou obrátit a pocítí hlad po Božím slovu.
  2) buďme stále v milosti posvěcující. Nevíme, co se může stát, a pokud dojde k devalvaci svátostí či změně konsekračních slov, budou svátosti nedostupné, resp. omezeně dostupné a možná i v utajení. Nevím, kolik lidí si všímá, jak bývají prázdné zpovědnice – netvrdím, že pořád a všude, ale tento trend postupuje. Rizikem je i „protestantizace Katolické církve“ a tím i devalvace svátostí.
  – klíčová je hlavně sv.smíření (zpověď) a Eucharistie – Nejsvětější svátost. Ta je nám pokrmem, posilou. „Kdo jí Mé tělo a pije Mou krev, má život věčný a Já ho vzkřísím v poslední den.“ Kdo není pokřtěný, měl by se dát pokřtít. Kdo žije v trvalém hříchu („na hromadě“) měl by, může-li, uzavřít řádné manželství.
  3) Modlete se, hlavně růženec, Korunku k Božímu milosrdenství, modlitbu k sv. arch.Michaelovi. Proste o ochranu anděly strážné.
  4) Proste o přímluvu svaté a světice, velmi nám pomůžou. Např.sv.Terezka z Lisieux „záviděla“ lidem z konce časů jejich boje, jistě nám pomůže svou přímluvou, vždyť je patronka misií. A samozřejmě P.Maria, ta měla být uvedena po Bohu na 1.místě – Panna sluncem oděná, má vznešený úkol rozdrtit hlavu satana. Když ji vzýváme a prosíme o pomoc, může jednat. Donu Gobbimu v „Modré knize“ řekla, že naše modlitby růžence jsou řetěz, kterým sváže satana. Máme větší moc, než si myslíme! Sv.Josef- opomíjený světec, přitom je rovněž univerzální přímluvce ve všech našich potřebách, vzývejme ho! Sv.Jan Maria Vianney, sv.farář arský – jeho přímluva je dobrá zvláště za kněze. Satan mu prý pln hněvu řekl, že „kdyby byli jen 3 takoví v celé Francii, on by tam vůbec nemohl vstoupit.“

  • ….4) inspirující je i sv.Faustyna, apoštolka Božího milosrdenství, vydávala svědectví, že kvůli její přímluvě Bůh požehnal i celému městu, celému národu. A i naše modlitby za města, národy, celý svět….mají sílu. Zvláště když se sjednotíme se svatými, ti už jsou dokonale očištění a v plné jednotě s Bohem v Nebi, pomůžou nám.
   Také máme křestní a biřmovací patrony, národní patrony, patrony Evropy…vzývejme je. Učím děti před modlitbami (zvl.růžence) vzývat svaté, anděly a duše v očistci o přímluvu – a hned se nás modlí víc. Každý člověk má anděla strážného – i ten největší zločinec, i masový vrah – a když prosíme všechny anděly strážné o přímluvu, spočítejte si, kolik jich je…a kolik nás se pak modlí.
   5) důležité v našich bojích jsou i svátostiny – kříže, medailky (zvl. „zázračná medailka“), růžence, ikony, obrázky, svíce, voda, sůl, olej). Zásobte se jimi, dokud jsou k dispozici, a nechte si je požehnat, resp. exorcizovat. Kropte byt svěcenou vodou. Kříž dejte na čestné místo, stejně jako obrázek či sochu Panny Marie. Zvláště teď, kdy kříže mizí z oltářů, vytvořte si doma oltářík, kde se budete modlit. Vzdejte Bohu chválu i tím, že mu připravíte doma místo uctívání, místo, kde se modlíte. Udržujte jej důstojný. (My např.na malý domácí oltářík o Vánocích a Velikonocích dáváme zlatý ubrus, v postu a v adventu fialový.) I když nestíháme dokonalý úklid, oltářík se snažíme udržovat čistý a pěkný (zajímavé je, že i rostliny na něm nám výrazně lépe prospívají než kdekoliv jinde). Pozn.: oltářík je důležitější než televize. Kolik prostoru lidé dávají této „bedýnce“…a kolik ho dávají Bohu? My např. žijeme úplně bez TV a vůbec nám nechybí.

   • Modlitba a život se svátostmi by sice měly být prvořadé, ale je dobré být i „v obraze“ co se dění ve světě týče a mít podklady pro argumentaci. V hlavních médiích se díky „politické korektnosti“ (což je vpodstatě synonymum pro lhaní) pravdu nedozvíte!!! (Vzkaz pro Moniku: Pochod pro život média zásadně bojkotují, stejně jako akce Aliance pro rodinu….nic nového pod sluncem. Proto musíme hledat informace v jiných než mainstreamových zdrojích.)
    Namátkou tedy jmenuji doporučenou literaturu: Kard.Sarah: Bůh nebo nic
    Kol.autorů: Setrvat v pravdě Kristově (manželství a sv.přijímání v Katolické církvi)
    Vladimír Palko: Lvi přicházejí
    Gabriele Kuby: Globální sexuální revoluce – ztráta svobody ve jménu svobody
    I.Burdová: Chvála ženy statečné aneb co nám feministky neřekly
    Z duchovní lit.kromě Bible a KKC doporučuji např. Faustyna Kowalská: deníček (Boží milosrdenství v duši)
    T.Kempenský: Následování Krista (výborná kniha, nedejte se odradit určitou přísností autora, je tam i hodně milosrdenství. Tohle je čistá pšenice. I ty přísné věci jsou tam řečeny s láskou a je to pořád lepší než laciné „sluníčkaření“ soudobých ideologů.))
    Samozřejmě Dějiny duše od sv.Terezky z Lisieux
    ….a jistě i mnoho dalšího, buďme si navzájem oporou a informujme se.
    Dobré časopisy: Milujte se!
    Immaculata
    Te Deum
    Dop.weby: Lumendelumine
    Magnificat
    Duše a hvězdy
    Te Deum hodie
    (Diskuse na posledních 2 jmenovaných webech jsou někdy problémové, ale články bývají dobré).
    Ale, jak jsem už psala, a ještě jednou to zdůzaním, klíčové jsou modlitby! Duchovní boj vrcholí a to nás (zřejmě) to nejhorší teprve čeká…modlete se, ne nějak křečovitě, ale modlete se hodně. Pokud jste unavení, je Vám špatně, „na padnutí“ modlete se třeba v křesle, v posteli, ale modlete se. Nejde o strnulé plnění úkolů, ale o srdce, které má přebývat u Hospodina. A komu je hodně špatně, může alespoň věnovat Bohu své utrpení, obětovat se třeba vleže (viz Marta Robinová).
    Modleme se i za sebe navzájem. Prosím, i za mě…už je toho taky na mě moc. Díky Bohu, i Vám, bratři a sestry.

 21. Pozývame všetkých k modlitbe celého Sv. Ruženca v čase od 15.30 do 17.30 s úmyslom za mier podľa posolstva 355 a za odčinenie našich aj cudzích urážok voči Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Ďakujem, že ste prijali toto pozvanie.

 22. Milí bratia a sestry,
  pozývame Vás aj túto prvú sobotu 06.05.2017 na horu Živčák na Turzovke, aby sme sa aspoň duchovne preniesli a zjednotili na tej milovanej hore Panny Márie a modlili sa za Jej vytúžený chrám.

  Slová Panny Márie:
  „Drahé moje deti, modlite sa na úmysel postavenia baziliky (na mojej milovanej hore) každú prvú sobotu medzi 14.00 – 16.00 hod. na mojej hore, alebo tam, kde sa práve nachádzate, a každú stredu medzi 19.00 – 21.00 hod. tam, kde sa nachádzate.

  Vtedy som pri vás osobitne prítomná.
  Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie.“

 23. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!
  Drahí priatelia, včera som si prečítal článok ako otec biskup Mons. Štefan Sečka zavrhuje tieto posolstvá. Hovorí o tom, že sa tu káže nové evanjelium, respektíve jeho výklad. Tieto posolstvá sledujem už niekoľko rokov (od 2011), celkom sa s nimi stotožňujem a snažím sa podľa nich aj žiť. Podľa mňa tieto posolstvá burcujú duše k zvýšenej duchovnej aktivite, či už je to časté pristupovanie k sv. spovedi, eucharistii, modlitbám a obetám za dielo nášho Pána. Nech robím čo chcem, ale rozpor s Evanjeliom tu nebadám. To už ani nehovoriac o tom, ako sa pomaly, ale isto, tieto posolstvá vypĺňajú. Rozpor s evanjeliom by som skôr hľadal vo vyjadreniach niektorých cirkevných predstaviteľov, napr. keď kardinál zruší Adama a Evu:

  Alebo keď Biskup vysvetľuje, že Pán Ježiš Kristus nebol ukrižovaný preto, aby nás vykúpil a spasil, ale aby preukázal solidaritu s chudobnými:

  A to nehovoriac o výrokoch FP, že sa náš Pán Ježiš Kristus stal hriešnikom:

  Odkiaľ to len nabrali? Uvažujte, drahí priatelia, keď náš Pán Ježiš Kristus uzdravil malomocného, tak sa stal hneď malomocným? Alebo ak uzdravil slepého, tak zostal on slepý? A takýchto príkladov sa v dnešnej dobe dá nájsť plno. Ešte by som rád poradil našej sestre Ilke-Veronike, ktorá má pochybnosti o pravosti týchto posolstiev, nech sa obráti na nášho Pána o pomoc. Existuje pobožnosť od sv. Brigity švédskej, kde sú veľké prisľúbenia. Jedno hovorí o tom, že ak o čokoľvek požiadaš nášho Pána alebo našu Božiu Matku, tak ti to Božie milosrdenstvo dopraje. Pochválený buď Ježiš Kristus!
  S pozdravom, Jaro.

  Admin Peter:
  Upozorňujem na dodržiavanie pravidiel zverejňovania príspevkov, podľa ktorých nie je dovolené dávať v príspevkoch odkazy a linky na stránky napádajúce tieto posolstvá!

 24. Ddahí duchovní otcovia, bratiasa a sestry v Ježišovi Kristovi

  Tí, ktorí prešli cez tieto mimoriadné Posolstvá, ktoré dnes vychádzajú v hlavných svetových jazykoch, nemôžu popierať ich hlboký spásonosný účinok u tých, ktorím Kristus sa stal cieľom ich pozemského putovania. Tí nešťastní horlivci, ktorí z ních vyčítali pôvod Zlého, prichádzajúceho z podsvetia, nepriamo pripísali diablovi autorstvo Posolstiev, ktoré nás nabádajú k pravidelnému modleniu sa Ruženca, lásky k blížnemu a dôslednej príprave k Varovaniu. Budete somnou súhlasiť, že pred takým bezzubým a bezrohovým diablom neterba mať strach. Príde doba, (ako píšu tieto Posolstvá), že pri príchde Antikrista celé ľudtsvo objíme tieto Posolstvá ktorých z jedných cieľov je očistiť si dušu každého na zemi, od sedem rokov nahor, pred posledným súdom. Žiadna rasa, náboženstvo, nijakí jednotlivci, nebudú zo stretnutia s Kristom vylúčení, ako to Varovanie oznamuje.

  Ako je Varovanie darom pre ľudstvo

  Posolstvo 037 02.01.2011 – 21:45 hod

  Prečo tieto posolstvá vyvolávajú vo vás strach?

  Moja milovaná dcéra, keď ľudia počujú tieto posolstvá, tak ich budú spochybňovať, proti nim protestovať a zavrhovať ich. Navyše budú nimi i opovrhovať a pýtať sa, prečo tieto posolstvá nehovoria viacej o radosti a šťastí. Prečo sú tak desivé? Takýto spôsob komunikácie so svetom určite nepochádza od Ježiša Krista. Ježiš Kristus určite hlása lásku a nie teror. Moja odpoveď na tieto otázky je jednoduchá. Je to preto, lebo vás všetkých milujem a cez tieto posolstvá vám teraz preukazujem Svoje milosrdenstvo. Najprv Som prišiel pre všetkých ako Spasiteľ, aby Som vás oslobodil, aby tak každý mohol získať podiel na spáse. Moja smrť na kríži vám poskytla druhú príležitosť, aby ste mohli vstúpiť do Kráľovstva Môjho Otca. Tentoraz sa vrátim ako spravodlivý sudca. Kvôli Mojej láske ku vám ukážem najprv všetkým Moje milosrdenstvo. Toto milosrdenstvo dostanete formou posledného Varovania, aby ste si dali svoje životy do poriadku ešte skôr, než znova prídem ako spravodlivý sudca.

  Je to z Môjho súcitu voči každému jednému z vás, keď vám teraz dávam ešte poslednú príležitosť otvoriť svoje srdce a žiť svoj život spôsobom, ako vám bolo určené.

  Radosť na Zemi nemôže byť porovnávaná s radosťou v Nebi

  Odvráťte sa od hriechu, konajte pokánie a dajte modlitbe opäť miesto vo vašom živote. Je to z milosti, keď vás musím varovať o pravde. Ak sa vám zdá, že v Mojich posolstvách chýba radosť, tak je to preto, lebo ľudstvo sa odvrátilo od pravej radosti. Radosť, prežívaná v Nebi je nezrovnateľná s tzv. radosťou, akú prežívate tu na Zemi. Pozemská radosť, ktorá vychádza zo skutočnej lásky, bude čistá. Radosť, ktorá pochádza z pozemských vecí, je bezvýznamná.

  Moje deti, radosť, ktorú by som mal pociťovať, keď sa na vás pozerám, trvá žiaľ len krátko vzhľadom k tomu, čoho som dnes na Zemi svedkom. Všetko, čo má pre vás hodnotu, pochádza zo svetských vecí alebo z uznania od ostatných , ktorí vás chvália. Len málo času venujete príprave na budúci život.

  Varovanie je dar

  Moje milosrdenstvo je vám dávané ako dar. Prijmite ho. Vychutnajte si ho. Siahnite po Mne – vy všetci. Som vaša záchranná plť v ohnivom mori, plnom neočakávaných prúdov a erupcií. Zachráňte sa teraz alebo sa vyvarujte toho, aby ste neboli vtiahnutí do mohutného prúdu, lebo ak sa rozhodnete dostať sa do člna až na poslednú chvíľu, nebudete mať dostatok síl, aby ste sa doňho vyšplhali.

  Čistenie vo svete pokračuje

  Deti, som unavený. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažím s vami nadviazať kontakt, stále zostávate hluchí. Dokonca ani Moji kňazi neberú do úvahy Moju výzvu, keď chcem zjaviť Svoje milosrdenstvo. Vzhľadom k tomu, že očisťovanie vo svete naďalej pokračuje a naberá na rýchlosti, je teraz čas, aby ste Ma, deti Moje, volali.

  Zemetrasenia a iné globálne katastrofy

  Nikdy nemajte strach z búrok, zemetrasení, tsunami, povodní, sopiek a horúčav, ktoré prídu na svet, aby pomohli zastaviť Antikrista a jeho ruku. Moji nasledovníci si budú istí vo vedomí toho, čo ich očakáva v Novom raji, keď sa Nebo a Zem spoja v jedno. Tieto veci sa musia udiať. Nemôžu byť zastavené, pretože boli predpovedané. No tieto udalosti, deti Moje, budú mať len krátke trvanie.

  Vy, Moji veriaci, budete za svoju vieru a vytrvalosť, čeliac tvárou v tvár obrovskej opozícii, odmenení. Tá radosť – potom – bude pre Moje deti len ťažko pochopiteľná. Tí, ktorí sú zo svetla, budú obklopení slávou a láskou, ktorá ich očakáva. Tí, ktorí sa nachádzajú v temnote, nebudú schopní zniesť svetlo. Možno si ho budete želať, ale to svetlo vám bude spôsobovať takú bolesť, že sa budete musieť pred ním skryť. Ale nebude možné kam ísť okrem temných hlbín, ktoré spravuje sám kráľ Temnoty – Satan. To je to, čo chcete?

  Ako Satan pôsobí cez ľudí

  Chápete teror, ktorý Podvodník predstavuje? Neuvedomujete si, že sa skrýva za každým jednotlivým skutkom sebectva, chamtivosti a sebalásky? Zatiaľ čo si žijete svoje životy, domnievajúc sa, že sú plné vzrušenia a zábavy, vynakladajúc prostriedky na jedenie, hýrivé ošatenie a neprestajne sa naháňajúc za ďalšími atrakciami, nemáte ani tušenie, čo sa za tým všetkým skrýva.

  Tajomný hlas, ktorý nemôžete počuť ale len cítiť ako nutkanie, ktoré vás nahovára, aby ste vždy znova a znova – neprestajne – hľadali ešte viac zábavy, napätia a vzrušenia – ten hlas pochádza od Zlého, od Satana. Nezáleží na tom, či vaše konanie vyvoláva úsmev, smiech a nadšený aplauz. Je to nepodstatné. Tieto silné túžby sú vykonštruované len na to, aby ste neustále hľadali vlastné sebauspokojenie. Na čo je to dobré? Cítite sa snáď lepšie, keď je už za tým? Samozrejme, že nie. Ak sa pozastavíte a spýtate sa sami seba, čo bude, keď všetky tieto veci nebudete môcť robiť – tak čo bude potom? Je to dôležité? Spočiatku áno – možno to bude frustrujúce, avšak len dovtedy, kým vám nezostane niečo, na čo sa môžete zamerať. A budete sa musieť zamerať – na udržanie sa pri živote.

  Strava sa stane dôležitejšou ako zábava, ktorá uspokojuje materiálne veci. Až vtedy, keď sa vám minú potraviny a budete hladní, si uvedomíte nedôležitosť bývalých atrakcií. Toto je očisťovanie, ktoré teraz rýchlo postihne celý svet. Prostredníctvom tejto očisty – formou očisťovania – sa opäť uzdravíte. A až potom a len vtedy budete ochotní akceptovať pravdu.

  Ako Satan vo vás zanecháva pocit prázdnoty

  Moje deti, vy nevidíte, ako Satan pôsobí. Nemôžete vidieť, ako celý čas trávi snahou, aby Ma o vás pripravil. Spôsobuje vám obrovské bolesti. Stavia vám do cesty všetky pokušenia, využívajúc svetskú príťažlivosť peňazí, krásy, majetok a talent, svetské hodnoty, ktoré doslova hltáte, lebo ste nenásytní a požadovační. Myslíte si, že keď máte nahromadené všetky tieto veci, potom ste plnohodnotní? Žiaľ, to nie je pravda. Je to lož, ktorú Satan používa, aby vás ukoristil. Ak tí z vás, ktorí dosiahli vysoký stupeň bohatstva, náhle zistia, že o všetko prišli – a je jedno, akým spôsobom – potom nech sú za to vďační. Pretože len vtedy, keď ste pozbavení všetkých pozemských majetkov, Mi skutočne dovolíte, aby som vošiel do vášho srdca.

  Posolstvo bohatým

  Tí, ktorí máte bohatstvo – neodsudzujem vás. I keď máte materiálne uspokojenie, to ešte neznamená, že nie ste na správnej ceste. Avšak máte zodpovednosť deliť sa a postarať sa o tých, ktorým sa dostalo menej šťastia, ako vám. Toto je vaša povinnosť. Bohatstvo a materiálne uspokojenie ako také nie je odsúdeniahodné. Tiež to neznamená, že radosť a smiech, ktoré prežívate, keď sa tešíte zo života, by boli špatné. Ale ak sa vám to stane posadnutosťou a vaša túžba po luxusnom živote dostane prednosť pred vašou vlastnou vierou a pred blahom ostatných, potom to spôsobí pohoršenie v očiach Môjho Otca.

  Vaše bohatstvo, domy, oblečenie a majetky sú ako mračná, plynúce po oblohe. Minútu sú tu a ďalšiu už nie. Nemôžete si ich so sebou vziať na druhý svet. Je to duša, ktorá pôjde s vami. Starajte sa o svoju dušu, preukazujte si navzájom lásku a aj k tým, ktorí vám v tomto živote spôsobujú utrpenie. Nasledujte Moje učenie. Proste o Moje milosrdenstvo. Len tak sa dostanete ku Mne do Novej Zeme, ktorá je rajom. Nepremárnite vaše dedičstvo a vaše miesto v Kráľovstve Môjho Otca.

  Váš milujúci

  Ježiš Kristus

 25. PLÁN NASA NA ZNIČENIE ĽUDSTVA
  Dokumenty NASA potvrdzujú otrasné plány iluminátov a mocenských elít pri presadzovaní ich satanskej dehumánnej agendy Nového svetového poriadku (NWO) s cieľom zotročenia a redukcie ľudskej populácie. Je to otrasné, ale zároveň aj dôkazom pravosti všetkých varovných informácií, ktoré sme dostali z neba cez naše “írske“ posolstvá dané ľudstvu našim Pánom cez jeho Boží nástroj Máriu Božieho Milosrdenstva (MBM):

  Skryté tajemství nalezeno: Plán NASA na zničení lidstva

 26. Chvála Kristu a Panně Marii.
  Píšu jen slova povzbuzení. Mnozí z nás jsou netrpěliví a pochybují o tom, zda-li jsou tato poselství pravdivá. (Já pevně věřím, že jsou pravdivá.) Tolik bylo předpovězeno a „nic se neděje“. Dnes jsem měl zajímavý rozhovor: Dvě ženy prohlásily (dobré farnice), že příchod Ježíše Krista musí být za dveřmi. Neboť co se děje všude kolem dává jasný signál o druhém příchodu Ježíše Krista. Nevím, zda-li sledují proroctví z Irska, ale jisté je, že sledují a jasně poznávají, co se děje jak u nás, tak ve světě. Každý,kdo používá rozum a nedá se „zblbnout“ tím, co hlásají média, musí dojít k závěru, že konec časů je za dveřmi. Povzbudil jsem je k ještě větší vytrvalosti a modlitbě. Myslím si, že i mnozí z vás, když zabřednou v rozhovoru se známimi na téma „konec časů“, zjistíte obrovskou otevřenost a vnímavost těchto neklidných dní – a to je vanutí Ducha Svatého. Nebojte se na tato témata navazovat hovary.
  Ať Vám Bůh žehná +
  P.S.: Díky za Turzovku. Těším se na setkání na tomto svatém a promodleném místě.

 27. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  2. Za svojho priateľa kňaza, aby ho Duch Svätý viedol tak, aby nezradil Ježiša a pravú náuku katolíckej Cirkvi a mohol ako pravoverný kňaz slúžiť v podzemnej Cirkvi nášho Pána, o to prosí jeho duchovný brat Slávek.
  3. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou, aby sa čo najskôr pozitívne vyriešila veľmi zložitá rodinná situácia, za vyslyšanie prosieb, za celú rodinu, našu vlasť, mier vo svete a duše v očistci prosí sestra Alena P.
  4. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S, Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  5. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Márie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  6. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  7. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odvahu slúžiť a ochranu v novej práci v škole podľa vôle Božej prosí nášho pána Eva L.
  8. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  9. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  10. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorej sa vrátila rakovina, za obrátenie syna Jana, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť a za Božie milosrdenstvo pre nevine trpiacich prosí Petr S.
  11. Za skutočné zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie papežom a kardinálmi ešte pred 13. májom tohto roka, ako o to prosí naša Nebeská Matka.
  12. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  13. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulého Jána prosí naša sestra Jana.
  14. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  15. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  16. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  17. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  18. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  19. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  20. Panna Mária, vypočuj prosbu svojej vernej rehoľnej sestry MV a jej spoločenstva, aby dostali k dispozícii malý domček, ktorý je blízko ich budovy, aby mohli uskutočňovať ich dobrý úmysel na posilnenie a rast rehole. Prosím, aby – ak to tak má byť, Panna Mária všetko požehnala, zorganizovala a urovnala tomu cestu. Bohu vďaka!
  21. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  22. Za obrátenie manžela, syna, dcéry, celej svojej rodiny, za ich spásu a za uzdravenie vzťahov v rodine prosí naša sestra Dana H., ktorá prosí nášho Pána za všetkých ťažko chorých a za kamarátku Vierku a spásu duše jej zosnulého manžela ako aj za duše v očistci, hlavne za duše kňazov v očistci. Za všetky stratené duše a duše kresťanov, ktoré upadnú do vážneho omylu, za MBM a všetky modlitbové skupiny Ježiš ľudstvu a za kňazov, ktorí ich vedú, za statočnosť pravých kňazov, biskupov a kardinálov, za Benedikta XVI., za prenasledovaných kresťanov ako i za ich prenasledovateľov.
  23. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  24. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  25. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. „Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  26. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  27. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  28. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  29. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  30. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana.
  31. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 28. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

  Reagujem na príspevky nižšie,hlavne na Ilku Veroniku.Áno rovnako chápem postoj zaujať nestranné stanovisko a počkať ako sa veci vyvinú.
  No keď som čítal Váš príspevok,ostal som sklamaný.Hlavne vďaka vašim príspevkom som získal silu modliť sa aj keď mi nebolo moc dobre.

  Veľa tu prítomých ostalo sklamaných a čakalo už vystúpenie antikrista,či príchod Varovania.Ja osobne som presvečený,že Varovanie príde.To čo som si prežil mi dalo vieru,že to príde. Sv. Edmund, sv.Faustína, Tereza Neumannová,Garabandal to predpovedajú .Už sa nehovorí o nebezpečenstve smrteľného hriechu predpokladá sa ,že mnoho duší by išlo do pekla.Nastal taký odpad od viery, že tento zásah je nevyhnutný.
  Nie sme vystríhaný pred peklom a preto sa veľa duší stratí.Preto bude mesto na siedmych pahorkoch zničené.
  Nie je potrebné ukazovať prstom a povyšovať sa.Ak vidíme,že Ježis Kristus je nazývaný hriešnikom jeho zástupcom na zemi,tak vidíme znamenia časov.
  Bolo by dobré zhrnúť čo sa za posledné 4 roky stalo a dať to to jednej sekcie pre tých,ktorí zabudli.Zabudli na premietanie opíc na sviatok našej Panny Márie, na zásahy blesku po odstúpení Benedikta XVI, na synódy, na ďalšie desatoro k šťastnému životu.
  Na výzvu k dialógu,solidaritu a ovocie sme videli minulý rok,keď bol kňazovi podrezali hrdlo, teraz v Bavorsku matku pred jej dvoma deťmi.
  Islam sa nikdy neprisposobí.Neukazujem na každého prstom,ukazujem fakty.Pozerajme vždy na ovocie.

  Tieto posolstvá mi zmenili život.Ukázali zatajovanú pravdu o pekle! Menej sa povyšujem nad druhých,snažím sa čo to dá vyhýbať hriechu,neodsudzujem,netúžim už po kariére,po peniazoch.Nesmejem sa druhým,snažím sa modliť,čo som dovtedy nerobil,prečítam si sv.písmo.Snažím sa žit pokornejšie.Nepotrebujem modernAk niekto udrie,nastavím tvár.Verím,že všetko má svoj dovod.
  Cítim stopercentnú istotu,že trojjediný Boh existuje a že sa vyplní všetko,i druhý príchod nášho pána Ježiša Krista.
  Toto ovocie mi dali tieto posolstvá a chodievam sem denne,i keď iba čítam,lebo už len cez mobilný telefón.
  Všetko sa má stať rýchle a podľa posolstiev,budeme prekvapený,keď bude oznámený druhý príchod nášho pána Ježiša Krista.
  http://www.varovani.org/html2/454.html
  http://www.varovani.org/html2/570.html

 29. Chvála Kristu!

  Včera, v pondělí prvního májového dne, začala i Novéna spásy MK 130, o kterou nás, spolu s postem v jednom dni této Novény prosí Panna Maria.
  Vnímám také úbytek příspěvků v této diskusi a často mě napadlo, jestli za ním nemůže být i obyčejná lidská netrpělivost s tím, co bylo předpovězeno, ale nestalo se hned. Za sebe můžu říct, že Varování před lety umožnilo jako blesk z nebe můj návrat do katolické Církve. A od té doby se denně přesvědčuji o obrovské síle modliteb MK a zprávy okolního světa, přesně zapadající do proroctví, mi jen podávají tu pomyslnou „třešinku“ jistoty.
  Nikdy jsem o pravosti Proroctví nepochybovala, ale uvědomuji si, že je to ničím nezasloužený dar Ducha Svatého. Modlitba Růžence se pro mě stala denní samozřejmostí, spolu s růžencem k Božímu milosrdenství. Vždy jsem si našla čas na četbu knih, sledování dobrých filmů – od doby svého „znovuobrácení“ jsem obojí prakticky zrušila. Cítím obrovskou naléhavost doby a není jistě náhoda, že kdykoliv namátkou otevřu Bibli, po modlitbě ke Svatému Duchu s prosbou o slovo na daný den nebo okamžik, otevírám ji s naprostou pravidelností na 2 Tim, 3-4. Bez ohledu na to, jestli je to Bible doma, v hotelu nebo mobilu.
  Přiznám se, že jsem měla na začátku snahu o určení času předpovězených událostí. Ať už je to Varování, doba slíbeného Zázraku z Garabandalu, nebo vstup Antikrista do veřejného života. Už delší dobu toto nedělám a stydím se za to, že jsem marnila svojí zvědavostí drahocenný čas. U Boha plyne jinak a modlitbou se dá mnoho věcí odvrátit nebo zmírnit. Nechci zklamat naši nebeskou Maminku, která neustále prosí a prosí o naše modlitby. Máme v tomto čase každý svoji úlohu a jsem vděčná, že se nás v modlitební kampani opět sešlo tolik. Vytrvejme, i když je to často těžké a unavující. „Za každý krok, kterým se přiblížíte k mému drahému Synu, uděláte dva kroky zpět….. musíte se sebrat a začít znovu od začátku.“ http://www.varovani.org/html2/1157.html

 30. Chvála Kristu a Marii,
  je škoda, že v loňském roce nebylo setkání modlitebních skupin, proto jsme si říkali, že by bylo dobré to letos napravit. Dne třetího června v šest hodin ráno se sejdeme v Turzovce na parkovišti na cestě, která vede k prvnímu zastavení křížové cesty, je to den před sesláním Ducha Svatého, proto by bylo dobré se modlit novénu ke Svatému Duchu se začátkem 26. 5. v pátek. Kéž by bylo toto setkání jako díkůvzdání za úžasný dar, který jsme dostali v podobě poselství danému poslednímu proroku Marii Božího milosrdenství skrze Nejsvětější Trojici a Pannu Marii. Pojďme v tyto dny vzývat Ducha Svatého, v době kdy duchovní srdce tohoto světa umírá, až bude ohlášena zástava tlukoucího srdce, Pán použije jako defibrilátor Svého Svatého Ducha v čase varování, pak opět uslyšíme tlukot srdce, které bylo v klinické smrti. Pojďme a děkujme, jásejme, neboť to není nic, čeho bychom se měli bát, bude to nejkrásnější den v životě vylití Ducha Svatého, setkání s Ježíšem Kristem. Teď jsme ještě plní strachu jako učedníci před pronásledováním, když jim ukřižovali Pána, i dnes je systematicky křižováno mystické Tělo Kristovo tj. církev, dějiny se opakují společně s druhým vylitím Ducha Svatého, pak budeme neochvějní, stateční, plní víry s hořícím srdcem plné lásky a jako za čest budeme pokládat, když nás pro Ježíšovo jméno budou bičovat a pronásledovat. Jako armáda zbytku musíme bojovat, bez boje není vítězství, je to duchovní boj proti nepříteli, který si dělá stále větší nároky.
  Zákopová válka by nám šla, všimnul jsem si, kolik lidí se přihlásilo do modlitební kampaně, ještě stále jsme schopni se sjednotit, ještě stále v hloubi srdce v nás hoří naděje, víra, plamínek, radost z druhého příchodu našeho Pána Ježíše Krista, Pán nás znovu a znovu upozorňuje ve svých poselstvích, že to není, nic čeho bychom se měli bát, ale máme se radovat. A potom kdo to bude, kdo, kdo bude vítat našeho Pána, až přijde ve slávě, najde se ještě někdo vůbec, věří ještě vůbec někdo, že přijde za našeho pozemského života, když k vám přijde návštěva tak se ji snažíte uvítat se vším všudy a Pána našeho kdo uvítá¬? Najde ještě Pán nějakou víru na zemi až přijde? Kéž je i toto naše setkání jako takové uvítání, radost z toho, že Pán přichází, že s Ním počítáme, že na Něho myslíme, vždyť pokud nejsme slepí a hluší musíme už slyšet Jeho kroky, šum pláště, Jeho dech, Jeho tlukot srdce, Pán se na nás usmívá a jde nám vstříc s otevřenou náručí, nekrčme se stále v koutě a povstaňme a jděme vstříc svému Spasiteli.
  Ano možná, že se nám lidé budou smát, budou nám říkat, že jsme blázni a snílci, budou koulet očima a šilhat, ale my víme přece, komu jsme uvěřili. Nebojme se tedy a s bázní Boží přistupme na toto svaté místo, Panna Maria bude přítomná spolu s Ježíšem na této hoře, hoře plné milostí a zázraků, pojďme se modlit za zmírnění druhé a třetí pečetě, pojďme se modlit za zmírnění všech ekonomických, politických, přírodních, ekologických a hlavně duchovních katastrof. Pojďme se společně modlit za naše národy. Pojďme a přimlouvejme se jako všichni svatí před námi, snad obměkčíme srdce Pána, i když rouhání v tomto světě nemá obdoby. V tomto týdnu našeho setkání máme ještě jeden pěkný svátek, navštívení Panny Marie vidím tu jistou paralelu s naší misí, vždyť Panna Maria a Alžběta byli v požehnaném stavu v očekávání. I my čekáme jako Maria, jako Alžběta jsme se dočkali v podobě posledního proroka, Jan Křtitel byl poslední starozákonní prorok, který ukazoval na Ježíše, ale jako Marie ještě čekáme, porodní bolesti už začali.
  Takže proč tento termín?
  Za prvé je to Boží Milosrdenství, které se vylévá na nás v podobě Ducha Svatého, bez jehož pomoci by ve světě došlo ke katastrofě, kterou si nedokážeme představit ani v nejbujnější fantazii, mimochodem křížová cesta bude v duchu Božího Milosrdenství.
  Za druhé je to navštívení Panny Marie, kdy obě byli naplnění Duchem Svatým, Alžběta řekla Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co Ti bylo řečeno od Pána. I my jsme uvěřili, co nám bylo řečeno od Pána, myslím teď na Jeho druhý příchod.
  A za třetí prvního června se událo nádherné zjevení p. Lašutovi.
  Matko Boží, naše maminko odevzdáváme Ti toto dílo, ať se to všechno děje v Tvé režii, ať Ti nepřekážíme v tom, v čem je Boží vůle, ať je to všechno ke Tvé slávě a chvále společně s Nejsvětější Trojicí a my zbytek zbytku ať se umenšujeme, aby Pán v nás mohl mocně působit a růst.
  Abych nezapomněl, co budeme potřebovat-myslím, že postačí růženec, modlitební knížky modlitební kampaně, otevřené srdce a spoustu květin, nejlépe plnou vlečku růží, abychom mohli zasypat Pannu Marii květinami.
  Pokoj a dobro všem.

 31. V tuto dobu papežství v církvi nefuguje
  Z vystoupení Anny Silvas na jednání v hotelu Columbus 22. 4. 2017
  Za pontifikátu Jana Pavla II. se zdálo, že po určitou dobu, alespoň v některých oblastech, jsou věci na místě, zvláště pokud jde o intenzivní vysvětlování Humanae vitae.
  Tato situace pokračovala za Benedikta XVI.: s určitými pokusy zastavit úpadek liturgie a morální bahno sexuálního zneužívání u některých duchovních. Očekávali jsme, že přinejmenším bude zahájena náprava.
  Nyní po několika letech pontifikátu papeže Františka plesnivý a zatuchlý duch sedmdesátých let se zvedl a přivedl s sebou sedm dalších démonů. A jestliže jsme na počátku ještě pochybovali, v minulém roce Amoris laetitia nás přesvědčila s naprostou jasností, že nastala krize. Faktem je, že tento cizí duch ovládl Petrův stolec a vleče s sebou stále širší kohorty úslužné církevní hierarchie, a to je aspekt velmi znepokojující a pro mnoho věřících katolíků skutečně šokující.
  Sleduji velký počet starých prelátů, biskupů a teologů, u kterých neodkážu najít, věřte mi to, ani nejmenší stopu sensus fidei: ti mají být oficiálními nositeli nauky církve? Kdo by mohl riskovat svou vlastní nesmrtelnou duši a svěřit se jejich morálnímu soudu ve zpovědi?
  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=v-tuto-dobu-papezstvi-v-cirkvi-nefnguje

 32. Pozdrav Bůh!
  Mám dotaz: před týdnem v sobotu 22.4. jsem byla na pražském Pochodu pro život. Čekala jsem, zda tam budou nějací lidé z médií. Viděla jsem asi dvě kamery, někdo fotil – nedalo se rozpoznat, zda si to fotí a natáčejí ti, kdo se zúčastňují pochodu, nebo někdo „zvenku“. Byla tam i malá skupinka odpůrců pochodu – zdálo se mi, že příznivci LGBT a volného sexu (aspoň podle „transparentů“). Moc mě zajímalo, jak to bude v médiích prezentováno. Předpokládala jsem, že budou kamery zabírat hlavně odpůrce. Večer jsem se dívala na psané zprávy na irozhlas.cz a na seznam.cz, ale nikde nebyla ani zmínka o pár tisících prolife pochodujících, kteří prošli Prahou. Na christnetu byl článek o pochodu, ale co je to platné, když pochod měl vyburcovat svědomí těch, kteří na podobné portály nechodí.
  Nemáme TV, tudíž nevím, zda vůbec někdo o Pochodu pro život ve večerních zprávách referoval. Nezaznamenal jste někdo aspoň krátkou reportáž? Bojím se, že to snad bylo schválně – když už pochod byl, tak o něm nic neříct, aby všechna naše snaha vyplynula nadarmo…
  Trochu mi to připomnělo pouť v roce 2000 do Říma na Světové dny mladých s Janem Pavlem II. Bylo nás tam kolem 2 milionů mladých, ale v českých médiích (neberu ta křesťanská) o tom prý snad nebylo referováno. Asi je to normální, když se někde jen tak sejde 2 miliony lidí… 🙁

 33. Milé sestry a bratia,
  mám subjektívny pocit, že nás na fóre a pri modlitbovej kampani s postupujúcim časom akosi výrazne ubúda. Chcela by som veriť, že sa niektorí len na čas odmlčali, ale že sa, hoci bez prihlásenia, zapájajú aj do nášho modltbového snaženia…
  Je mi veľmi smutno, keď na druhej strane, ako to vidíme, sa tak výrazne zhoršuje a vyostruje situácia vo svete, a najmä vo svätej Katolíckej cirkvi tak rapídne zhoršuje, že katastrofa nám už visí nad hlavou, a bolo by treba, aby modlitieb a modliacich sa kresťanov rapídne pribúdalo, nie ubúdalo.

  Božia Matka po celom svete varuje a volá, prosí o modlitby, lebo hoci sa už niektoré udalosti nedajú celkom odvrátiť, zastaviť, ale vždy, každým jedným slovom modlitby sa aspoň zmierňujú. Boh, hoci je nezmerateľne milosrdný, nemôže zastaviť, ani zmierniť tieto udalosti, keď o to neprosíme! Čím viac je prosiacich, tým viac prevažujeme misky váh na Božiu stranu a pomáhame našej nebeskej Matke, aby nebola v prosbách za nás osamelá, bez nášho zázemia …

  Chcem dnes osloviť zvlášť tých, ktorí tak často a povzbudzujúco prispievali na naše fórum. Chýbate nám, ozvite sa, či ste, a či ste ešte „s nami“. Mňa vždy poteší, keď sa ozve so svojou informáciou, alebo prispeje radou ďalší človek, vytvára to pocit istoty vzájomného zázemia a spoločenstva, Najviac ma povzbudí, keď sa prihlási kňaz, lebo tak vieme, že máme v Zbytku Cirkvi aj pastierov, ktorí nás žehnajú a budú vysluhovať pravú obetu a živiť nás živým Chlebom v zlých časoch.

  Mne veľmi chýba, že sa úplne prestala ozývať napríklad Ilka Veronika, páter Slávko a mnohí iní. Buďme si vzájomnou oporou a povzbudením do ťažkých časov, ktoré nám visia nad hlavami ako Damoklov meč. Neprestaňme prosiť aspoň jedným Zdravasom denne za zasvätenie Ruska, za biskupov a kňazov, za zastavenie vojny, osobitne nukleárnej! Za všetko.
  Hoci to všetko vyzerá už beznádejne, neprijmime to! Lebo Bohu je všetko možné, On pozná riešenie na všetko, a rád nám dá, čo je pre nás dobré a potrebné. Veď milosti Pánovej plná je zem !!! Tak nerezignujme, ale naopak, volajme všetci o to viac, o to horlivejšie a vytrvalejšie. Na toto nám nebo dáva aj posolstvá cez MBM a ďalších vyvolených, aby sme vedeli, čo nám hrozí. Aby sme vedeli za čo prosiť, čo odvrátiť.
  Ďakujem Vám za prijatie.

  • Milí bratři a sestry v Kristu,

   mohu Vás ubezpečit, že ještě „jsem“, a že jsem neodpadla od katolické víry. Věřte, že ani pro mne není situace ve světě a v Katolické církvi jednoduchá – velmi tím trpím a trápí mě laxnost mnoha lidí, i mnohých samotných katolíků. Modlit se je potřeba pořád. Ráda bych přispívala dál na toto fórum, jenže…je tady překážka. Prostě jsem začala trpět pochybnostmi o pravosti těchto poselství. Píšu s plným vědomím, že tím můžu někoho zranit, rozesmutnit, a to bych nechtěla. Také bych ráda respektovala pravidla tohoto fóra, která útoky na IP zakazují. Útočit nechci a nebudu, ale pochybnosti mám. Věřte, že jsem se dlouho a opakovaně modlila…a teď v tomto směru tápu v nejistotě.
   A tak…nechme vše vyrůst do žní. Mohu Vás ubezpečit, že vůči lidem, kteří nadále uznávají a šíří tato poselství, necítím žádnou zášť, i nadále je beru jako své bratry a sestry v Kristu. Nebudu nikoho osočovat, posmívat se mu, urážet nebo ho kritizovat (sama vím, jak to bolí, zažila jsem to). Na mém postoji k takovým lidem se nic nemění, a také jsem to těm, se kterými se osobně znám, řekla.
   Na fórum jsem ochotná i nadále přispívat věcmi, které se týkají pravé katolické víry, ráda povzbudím ve víře, napíšu odkaz…. Vím ale, že můj postoj nejistoty ohledně pravosti IP se s tímto asi moc neslučuje. Proto se v této věci podřizuji přání admina Petra. Chci hrát férovou hru a nebudu nic předstírat.
   Přeji všem Boží požehnání…a…věřím, že Pravda vyjde brzy najevo. Kéž náš Pán brzy přijde! Kéž nám Panna Maria žehná a chrání nás!
   Ilka Veronika

   • Chvála Kristu a Panně Marii,

    Taky ve mě některá jednotlivá poselství, či jejich některé konkrétní pasáže vyvolávají pochybnosti…ano, všichni jsme vydáni pochybám… zdá se, že čím dál tím více….mluví o tom i Bůh :“Kdybych tyto dny nezkrátil……“

    Paradoxní posilou proti těmto pochybám je ovšem situace ve světě v Církvi. Nic se od nástupu tzv. papeže Františka nezlepšuje, těsně po jeho zvolení taky začaly první zprávy o zvěrstvech muslimských radikálů, následně až do dnešní doby se radikálně zvyšuje krvavé pronásledování křesťanů. Kristus neskutečně trpí a Františka to nechává chladným. Naopak podporuje všemožné jiné věci a disponuje nebývalou aktivitou v činnostech, které utrpení Krista a Církve ještě navyšují…
    Nepřestal…neobrátil se.. neustále skrytě brojí proti Evangeliu….není daleko chvíle, kdy jeho činnost bude otevřená a všem zjevná… Křesťané si ho vyžádali..na prvním místě křesťané budou odpovědni za příchod jeho pobratima – antikrista…
    Ve farnostech se rozdávají biskupské legitimace „adorátorů“ jak na běžícím páse, a když dojde na věc, kostel zeje práznotou. Jáhen projde prázdným kostelem a jediného modlícího člověka se ptá, nemá-li Nejsvětější svátost schovat a zamknout a radši Adoraci Svátosti oltářní ukončit? nedlouho potom co začala? Kde jste křesťané? kde jste kněží? nemáte náhodou Svatý příklad – sv.Jana Maria Vianeye? Zdá se, že nikoho Kristus nezajímá…naopak farní plesy, scholy, koncerty a jiné akce v kostele, atd..atd..atd… jsou v nebývalém kursu… Křesťané kde je vaše úcta ke Spasiteli?? Berete ho čím dál častěji do rukou jako věc, jako jakoukoliv jinou věc…..
    Myslíme si že takto to bude napořád ? Že si Církev přetvořime ke svému zvrácenénu obrazu a zařadíme se do klubu včelařů, zahrádkářů, aj.?
    Vždyť tato „znamení“ jsou velmi zřejmá,.. Irská a další poselství jsou jen velmi jemným „nakopnutím“ k sejmutí šupin z očí.
    Copak by Bůh mlčel?…. zvlášť v této době? …. kdy lidé umírají bez jakýchkoliv svátostí ? bez jakékoliv špetky povědomí o svém Spasiteli?… tak jako nikdy dříve…???
    …. vždyť židé – kdykoliv padli, dostalo se jim okamžitého slova od proroků (ba i před jejich pádem) ať už je přijali či nikoliv. Nebylo to jen proto, že byli a jsou vyvoleným národem, ale také jako svědectví právě pro naši generaci, že Bůh nás nikdy nenechá napospas okolnostem a nebude mlčet, když jde o to nejcennější – o lidskou duši. Bůh zná její cenu – vždyť za ni zaplatil svou Krví.
    Uvědomme si konečně, že Bůh dopustil tohoto ZVRÁCENÉHO člověka kvůli naší nevěře…Nelze si ani představit, že tento člověk, který uvedl Církev do takového chaosu odejde do „starobního důchodu“ a bude zvolen další papež…..tato situace se nemůže vyřešit volbou jiného.. lepšího.. kdovíjakého.. papeže..jak marně doufají mnozí (a není jich málo) katoličtí křesťané – toto je naší zkouškou a Očistou „tak jak se taví zlato“..

    Je to na nás jak se rozhodneme, všechny potřebné milosti jsou k dispozici…čas se zlomí….. a některá srdce, která se v současnosti zatvrzují.. zůstanou pak tvrdá….. bez možnosti to změnit.

 34. Milí bratia a sestry,

  len pripomínam, aby sme sa nezabudli v pondelok 1. mája 2017 pripojiť svojou modlitbou sv. ruženca k úmyslu nášho statočného kardinála J.E. Raimonda Leo Burkea za Katolícku cirkev.

  Je to záväzok modlitby bolestného ruženca vždy v prvý deň každého mesiaca:
  „Aby Cirkev opäť ožiarilo svetlo pravdy a v srdciach veriacich zavládol mier.“

  Viac o kardinálovi:
  https://svetkrestanstva.postoj.sk/18074/nosi-dlhu-vlecku-a-oponuje-papezovi-kto-je-kardinal-burke
  Viac o jeho iniciatíve:
  http://agathonet.com/katolik/?p=2259
  alebo aj viac tém:
  https://www.google.sk/search?q=kardilal+burke+je+nas+milion&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&ei=HUAGWblRyq_zB7aml8gK

 35. Biskup v USA vyzývá ke svatému přijímání do úst a vkleče
  Biskup Robert Morlino z diecéze Madison v americkém státě Wisconsin vyzval celou diecézi od letošního podzimu k přijímání Eucharistie vkleče do úst v zájmu zvýšení úcty k reálné přítomnosti Krista v Nejsvětější svátosti. Biskup tento požadavek vyslovil 11. dubna v kázání při misse christmatis, při níž se světí oleje užívané k udělování svátostí ve farnostech v celé diecézi. „Chci vás požádat, abychom společně směřovali k větší úctě při přijímání Eucharistie. Chci vás požádat, abyste povzbuzovali věřící ke svatému přijímání do úst a vkleče,“ prohlásil ke konci své promluvy. „Přijímání do úst je bezesporu uctivější. Uvolněné chování se k tomu nehodí. Vyzývám vás k tomu, aby se od podzimu školní děti učily přijímat do úst.“
  http://www.duseahvezdy.cz/2017/04/28/biskup-v-usa-vyzyva-ke-svatemu-prijimani-do-ust-a-vklece/#more-18967

 36. Bůh všem požehnej za návrhy MK, Všechny jako kdyby se doplňovaly tak jsem je všechny tak nějak skloubil a doplnil dohromady.
  MK bude teď na celý měsíc květen. Zase bude v něčem trochu jiná než předešlé.
  Bůh si vše řídí dle toho jak potřebuje ani jsem netušil jak je možné, že jste se všichni co něco navrhli krásně doplnili.
  Děkuji p. Monice, p. Anně, a p. Marii
  Bůh Vám zaplať za Vaší ochotu.
  Přihlašujte se

  • Pozdrav Bůh!

   Prosím o změnu datumů – chybička se vloudila, tudíž napsaná data zahrnují pátek, neděli a pondělí.
   Jinak u litanií k Panně Marii předpokládám, že „stačí“ jedny z obou. 🙂

   • A ještě prosba: To, co se objeví po kliknutí na rámeček s MK, se odlišuje od rozsáhlejší verze, která se objeví po kliknutí na přihlášení se k MK. Prosím o sjednocení na jednu verzi. Díky a Pán Bůh zaplať, Romane, za Vaši námahu!

    • Opraveno, navíc jsem upravil den aby to nebyla středa.
     Neboť ve středy je vždy růženec v 20.00. Co zveřejňuje admin Peter v diskuzi se všemi intencemi. Pokaždé na to zapomenu a vždy si říkám, že ten den už musím nechat volný.
     Tak aspoň to půjde krásně po sobě tak jako jde zelený čtvrtek bílá sobota a velký pátek.
     Navíc jsem musel trochu opravit přihlašovací formulář protože se špatně načítal. Teď už vše funguje jak má.

 37. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za svojho priateľa kňaza, aby ho Duch Svätý viedol tak, aby nezradil Ježiša a pravú náuku katolíckej Cirkvi, a aby ako pravoverný kňaz mohol slúžiť v podzemnej Cirkvi nášho Pána, o to prosí brat Slávek.
  2. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  3. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  4. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odvahu slúžiť a ochranu v novej práci v škole podľa vôle Božej prosí nášho pána Eva L.
  5. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  6. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S, Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  7. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Márie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  8. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  9. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorej sa vrátila rakovina, za obrátenie syna Jana, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť a za Božie milosrdenstvo pre nevine trpiacich prosí Petr S.
  10. Za skutočné zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie papežom a kardinálmi ešte pred 13. májom tohto roka, ako o to prosí naša Nebeská Matka.
  11. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  12. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulého Jána prosí naša sestra Jana.
  13. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  14. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  15. Za začatie výstavby chrámu baziliky na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  16. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  17. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  18. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  19. Panna Mária, vypočuj prosbu svojej vernej rehoľnej sestry MV a jej spoločenstva, aby dostali k dispozícii malý domček, ktorý je blízko ich budovy, aby mohli uskutočňovať ich dobrý úmysel na posilnenie a rast rehole. Prosím, aby – ak to tak má byť, Panna Mária všetko požehnala, zorganizovala a urovnala tomu cestu. Bohu vďaka!
  20. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  21. Za obrátenie manžela, syna, dcéry, celej svojej rodiny, za ich spásu a za uzdravenie vzťahov v rodine prosí naša sestra Dana H., ktorá prosí nášho Pána za všetkých ťažko chorých a za kamarátku Vierku a spásu duše jej zosnulého manžela ako aj za duše v očistci, hlavne za duše kňazov v očistci. Za všetky stratené duše a duše kresťanov, ktoré upadnú do vážneho omylu, za MBM a všetky modlitbové skupiny Ježiš ľudstvu a za kňazov, ktorí ich vedú, za statočnosť pravých kňazov, biskupov a kardinálov, za Benedikta XVI., za prenasledovaných kresťanov ako i za ich prenasledovateľov.
  22. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  23. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  24. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. „Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  25. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  26. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  27. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  28. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  29. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana.
  30. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

  • Chvála Ježíši Kristu!
   Taky se přimlouvám za další modlitební kampaň co nejdříve, je třeba se intenzivně modlit, zvláště spojeni v modlitbě můžeme mnohého dosáhnout… Rovněž se přimlouvám za vypsání kampaně každý měsíc… Chápu, že s tím mají Roman a admin Peter starosti, ale snad to půjde.
   Ať Vám Bůh žehná.
   S láskou v Ježíši Kristu Petr.

   • Bůh s Vámi.
    Navrhněte Téma + modlitby a pošlete mi to na email.
    A uvidím jestli se někdo ozve. Teď jsem chtěl vypisovat kampaň až v květnu, protože jsme se modlili ve velkém týdnu ty všechny modlitby co byly uvedeny v diskuzi novénna k Božímu milosrdenství a pak od květnové neděle do velké soboty Jeruzalemsky ruzenec.

    Moc jsem rád, že o tom tehdy napsal brat Juraj. Bůh mu za to zaplať. Nevypisoval jsem tehdy MK s přihlašováním. Stačilo se jen začít modlit. Jak bylo psáno v diskuzi od kdy do kdy bylo napsáno. Kdo chtěl se modlil.

    Proto prosím navrhněte termín + modlitby + intence a pošlete mi to do emailu, ze kterého jsem Vás upozorňoval na poslední MK. Kdo dřív přijde s rozumným nápadem to se vypíšeme.
    Upřímně mně teď moc intencí nenapadá a mám nějaké starosti co musím řešit.

    Děkuji a Bůh Vám zaplať.

    • Pozdrav Bůh!
     Romane, nemám na Vás e-mail, tak píšu návrh veřejně sem:

     1) Modlitby – růženec a litanie k drahocenné Krvi Pána Ježíše, viz

     http://www.fatym.com/view.php?cisloclanku=2009060017

     2) Intence – na odčinění za hříchy proti Eucharistii, za víru kněží v Eucharistii + za Chléb Života pro nás všechny až do konce našich dnů + za dostupnost všech svátostí právoplatně vysluhovaných

     3) Termín – co nejdřív, třeba od 1. do 9. 5. jako novénu…

Pridaj komentár