Diskusia

Toto diskusné fórum je sprístupnené len registrovaným užívateľom, ktorí spĺňajú podmienky, definované tu nižšie v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľujeme individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup na fórum. Nie je možné, aby ste si cez prihlasovací systém fóra akýmkoľvek spôsobom sami vygenerovali svoje prihlasovacie údaje alebo si ich modifikovali cez funkciu „zabudnuté heslo“. Všetci prihlásení užívatelia majú jednoznačné identifikačné prihlasovacie údaje, umožňujúce prístup na diskusné fórum, ktoré prideľuje alebo modifikuje výlučne administrátor tejto stránky. Taktiež sa nemôžete prihlásiť pomocou starých prihlasovacích údajov, ktoré ste od nás obdržali v minulosti na našom niekdajšom fóre, pretože tieto už nie sú viac platné. Opakované prihlasovanie pomocou prihlasovacieho formulára zadávaním nesprávnych údajov bude mať za následok zablokovanie vášho prístupu na stránku kvôli našim bezpečnostným nastaveniam.

O prístup na fórum môžete požiadať individuálne cez emailový kontakt: admin@jezis-kristus-varovanie.net na základe splnenia podmienok, uvedených v pravidlách fóra. Žiadame o ich dôsledné dodržiavanie, pretože každé zneužitie fóra na účely, nezlučiteľné s jeho pravidlami, budú mať za následok trvalé zablokovanie prístupu daného prispievateľa na naše fórum poprípade aj na celú našu stránku ako takú cez ochranné bezpečnostné algoritmy, nastavené na našej stránke.

Pre tých, ktorí majú problém s prihlasovaním sa na našej stránke:
Kliknite na tento text (je to aktívny odkaz) a zobrazí sa vám návod v PDF, ako jednoducho skopírujete a vložíte vaše prihlasovacie údaje do prihlasovacieho formulára diskusného fóra.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na tejto podstránke sú uvádzané diskusné príspevky našich čitateľov, ktorí sa vyjadrujú k rozličným aspektom kresťanskej viery ako aj k vlastným osobným skúsenostiam života v pozitívnom duchu týchto Božích posolstiev. Táto podstránka je venovaná všetkým návštevníkom našej stránky, ktorí chcú poznať názory a skúsenosti iných, ktorí tieto posolstvá prijímajú a snažia sa v ich duchu žiť. Ak by ste sa aj vy chceli podeliť s ostatnými o vaše skúsenosti a poznatky života v duchu týchto posolstiev, môžete sa zúčastniť diskusie za podmienky, že dodržíte tu uvádzané zásady a pravidlá písania príspevkov, pretože:

Toto fórum bolo zriadené za účelom výmeny skúseností a poznatkov života s posolstvami medzi návštevníkmi našej stránky, ktorí sa s týmito posolstvami stotožňujú, veria im a prijímajú ich s otvoreným srdcom a snažia sa podľa nich žiť. Toto fórum nie je prístupné pre ľudí, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a ktorí majú v úmysle zverejňovať také príspevky, ktorými chcú kritizovať, spochybňovať, dehonestovať alebo akoukoľvek formou napádať alebo zosmiešňovať tieto posolstvá alebo samotnú Máriu Božieho milosrdenstva, ktorá posolstvá od Najsvätejšej Trojice a Nebeskej Matky dostáva, alebo napádať a kritizovať tvorcov a prevádzkovateľov tejto webovej stránky.

Taktiež upozorňujeme, že na tomto fóre nie je dovolené zverejňovať v príspevkoch odkazy a linky na iné internetové stránky a také zdroje na internete či v ostatných médiách, ktoré hanobia, očierňujú alebo kritizujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo tvorcov a prevádzkovateľov týchto stránok. Každé zneužitie tohto diskusného fóra na verbálne útoky nebude tolerované a takéto príspevky budú bez upozornenia zmazané resp. pri opakovanom úmyselnom porušovaní týchto pravidiel bude dotyčný(á) prispievateľ(ka) z fóra vylúčený(á).

Keď posolstvám neveríte, potom opusťte túto stránku a nechajte priestor tým, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru v Boha Otca, Syna a Ducha Svätého a sú vďační za tieto slovenské preklady posolstiev. Veríme, že každý chápe nutnosť takýchto pravidiel, bez ktorých by nebolo možné prevádzkovať takúto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti nás donútili prijať takéto opatrenia, pretože sa vždy nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené na našom fóre prispievať! Ďakujeme, že rešpektujete pravidlá nášho fóra – šíritelia posolstiev Varovania.

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA – NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠÍM ČÍSLOM:

(Po najnovšej aktualizácii nášej stránkovej platformy WordPress sa zatiaľ z neznámych príčin číslovanie našich stránok fóra „samovoľne prestavilo“ do podoby, akú vidíte. Najnovšie príspevky nie sú pod číslom 1, ale pod najvyšším číslom. Pokiaľ sa nám podarí zistiť príčinu tohto prestavenia stránkovania, odstránime ju a číslovanie uvedieme znova do pôvodného stavu. Do tej doby prosíme o pochopenie.)

 1. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  2. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  3. Za svojho priateľa kňaza, aby ho Duch Svätý viedol tak, aby nezradil Ježiša a pravú náuku katolíckej Cirkvi, a aby ako pravoverný kňaz mohol slúžiť v podzemnej Cirkvi nášho Pána, o to prosí brat Slávek.
  4. Za spásu duše svojho otca pri príležitosti desiateho výročia jeho odchodu do večnosti, za jeho pokoj a večné odpočinutie, prosí nášho Pána dcéra Elena.
  5. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  6. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  7. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Márie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  8. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S, Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  9. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorej sa vrátila rakovina, za obrátenie syna Jana, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť a za Božie milosrdenstvo pre nevine trpiacich prosí Petr S.
  10. Za skutočné zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie papežom a kardinálmi ešte pred 13. májom tohto roka, ako o to prosí naša Nebeská Matka.
  11. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  12. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulého Jána prosí naša sestra Jana.
  13. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  14. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  15. Za začatie výstavby chrámu baziliky na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  16. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odvahu slúžiť a ochranu v novej práci v škole podľa vôle Božej prosí nášho pána Eva L.
  17. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  18. Za záchranu a uzdravenie svojho manželstva a jeho ochranu pred mocou inej osoby, ktorá usiluje rozbiť ich spoločné manželstvo, aby oboch manželov ochraňovala a mala nad nimi svoj patronát Panna Mária a aby ich manželstvo bolo zocelené pravou Kristovou láskou, o to prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Anna.
  19. Panna Mária, vypočuj prosbu svojej vernej rehoľnej sestry MV a jej spoločenstva, aby dostali k dispozícii malý domček, ktorý je blízko ich budovy, aby mohli uskutočňovať ich dobrý úmysel na posilnenie a rast rehole. Prosím, aby – ak to tak má byť, Panna Mária všetko požehnala, zorganizovala a urovnala tomu cestu. Bohu vďaka!
  20. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  21. Za obrátenie manžela, syna, dcéry, celej svojej rodiny, za ich spásu a za uzdravenie vzťahov v rodine prosí naša sestra Dana H., ktorá prosí nášho Pána za všetkých ťažko chorých a za kamarátku Vierku a spásu duše jej zosnulého manžela ako aj za duše v očistci, hlavne za duše kňazov v očistci. Za všetky stratené duše a duše kresťanov, ktoré upadnú do vážneho omylu, za MBM a všetky modlitbové skupiny Ježiš ľudstvu a za kňazov, ktorí ich vedú, za statočnosť pravých kňazov, biskupov a kardinálov, za Benedikta XVI., za prenasledovaných kresťanov ako i za ich prenasledovateľov.
  22. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  23. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  24. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  25. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  26. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. „Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  27. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  28. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  29. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana.
  30. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  31. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  32. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 2. Aleluja, Kristus vstal z mŕtvych, radujme sa.
  Bratia a sestry v Kristovi preposielam pozoruhodné video o nových poznatkoch, nálezoch z biblie – Exodus. Juhokórejský doktor Kim Sung Hak mal príležitosť dlhé roky pôsobiť v Saudskej Arábii a za ten čas zozbieral enormné množstvo materiálu, ktoré približuje v tomto videu s názvom – Zakázané zábery odhalené.
  Tu je jeho príbeh : https://www.youtube.com/watch?v=BNKI5om9Gbs

 3. Na velikonoční neděli se emeritní papež Benedikt XVI. dožívá 90 let. V tento den také oslaví své narozeniny, skromně v úzkém kruhu ve Vatikánu. Mezi padesátkou hostů se má objevit, pokud mu to zdraví dovolí, i o jeho tři roky starší bratr Georg z Resensburgu. U příležitosti jubilea významného myslitele a teologa, za jakého je Joseph Ratzinger/Benedikt XVI. považován se, mimo jiné, zveřejňují v médiích články o důvodech jeho rezignace Tento příspěvek je doplňuje.
  Alberto Villanosa renomovaný katolický vzdělanec – badatel – analytik, publicista a novinář, nositel mezinárodního žurnalistického ocenění v Mexiku napsal (26/12/2013) Benediktu XVI. dopis, který vnáší hlubší vhled do událostí, které předcházely papežově abdikaci. To je důvod, proč je zde zveřejněn a také proto, aby bylo zřejmé, že jeho obsah není v zásadním rozporu s „Varováním“.
  Svatý otče, kardinálové Herranz, Tomko a De Giorgi předali tvé svatosti výsledky šetření, ke kterému jsi je poprosil 17. prosince 2012. To ve spojitosti s důvěrně schraňovanými dokumenty, které se pak staly všeobecně známými pod heslem „Vatileaks“, respektive zvláště ve spojitosti s tou výhružkou smrti vůči tvé osobě, která se prosákla pro noviny s názvem „Il Fatto…“, a o které, Svatý otče, jsi byl informován prostřednictvím kard. Daria Castrillóna. Když, Tvoje svatosti, jsi zjistil, že uvnitř vatik. kruhů ti, kteří patří k zednářství, opravdu se rozhodli tě ohrozit na životě, rozhodl ses odstoupit. Během několika dnů jsi sdělil svému bratru Georgu Ratzingerovi, že opouštíš křeslo Sv. Petra, vždyť nikdy tě ani nenapadlo, že bys jednou mohl poznat „tuto tvář církve“. Již před vánocemi jsi přijal toto rozhodnutí ohledně tvého odstoupení, i když veřejně jsi nedal prohlášení až do 11. února 2013.
  Ne, že bys měl strach se rozloučit se svým životem, vždyť při jmenování kardinálem, jsi dal slib, že jsi připraven dát svůj život pro Krista. Skutečně jsi svůj počin mířil k prospěchu církve, zohlednil jsi tak to, že kdyby atentát mířený vůči tobě byl opravdu úspěšný, tak tvá smrt by zapůsobila jako zemětřesení, které díky vnitřním sporům v kůrii by rozpoutalo boj v podsvětí, který by zapříčinil snahy o získání vlivu a možnost provádění nejrůznějších machinací ve spojitosti s nástupnictvím. Nebyl jsi veden strachem ze smrti, nýbrž tvé rozhodnutí plynulo ze snahy vyhnout se případným škodám způsobeným církvi; věděl jsi, že je lépe stát stranou, abys zneutralizoval výhružku a tak dal impuls k mírovému řešení. To jsi úspěšně docílil. Jedno hlášení z pera jezuitského otce Arnalda Zentena, které zveřejnil 9. 4. 2013 na gr.fys.blogspot.mxj stránce, líčí, že jeden z důvodů, které rozhodovaly o tvém odstoupení, byla výhružka proti tobě, spojená s atentátem.
  V tomto ohledu, Svatý otče, když jsi učinil prohlášení, že odstupuješ „ze své vlastní vůle“, situace je taková, že více či méně jsi byl k tomu donucen, právě pod tíhou zmíněného tlaku. Z toho vyplývá, že tvoje svobodné rozhodnutí na základě kanonické doktríny od samých základů („in radice“) se zpochybnilo. Sice tvé rozhodnutí o tvém odstoupení jsi pronesl podle kanonického práva, které ti toto právo dává, činil jsi to pod tlakem morálního donucení, což, Svatý otče, od samých základů zneplatní tvoje rozhodnutí a koneckonců i to úřední prohlášení, které jsi dal. (Papež sv. Celestin V. byl umučen následujícím papežem BonifácemVIII., který ho uvěznil do cely bez střechy, aby ho zahubilo studené počasí. (Papež Benedikt XVI. byl před svou rezignací ctitelem právě sv. Celestina V., věděl, co ho může čekat, a tak si ponechal papežské jméno, i šaty a předem si zajistil střechu nad hlavou. De iure si tak emeritní papež zajistil ve Vatikánu azyl, který se stal de facto jeho vatikánským domácím vězením).
  Je nutné uznat, že i když Církev považovala za svatý a nedotknutelný ten zákon, že volba jednoho papeže je platná doživotně („ad vitam“), je přece pozitivum, že Kanonické právo počítá s tou eventualitou, že papež může odstoupit v nějaké krajnosti – např. vyhnanství, pronásledování a jiných pádných důvodů. Z tohoto hlediska 332. kánon v Kanon. kodexu o právu na odstoupení, slouží jako takový „nouzový východ“, a je žádoucí, aby byl zajištěn, zvláště proto, že toto pomohlo tvé svatosti, abys neutralizoval hrozbu proti tobě a proti Církvi. Situace je ta, Svatý otče, že tudíž tvoje odstoupení díky tomuto mravnímu násilí již v základech neobstojí, z kanonicky- právního hlediska se nestalo. Potažmo papežské křeslo se nestalo prázdným a i časem vykonané konkláve na volbu papeže bylo v celé šíři neplatné. Z tohoto zmateného konkláve, jakože jsi Ty nikdy nepřestal být náměstkem Kristovým, vznikl proti-papež, který jsi dal jméno František.
  Prohlášení, že Bergoglio je proti-papež, neznamená, že by nezbytně měl být zlý člověk, nebo že by měl zlé úmysly. V průběhu dějin církve bylo 38 proti-papežů. To ukazuje jen na to, že on není náměstek Kristův na zemi, a tím nedisponuje charismou papežské neomylnosti. To potvrzuje i skutečnost, že od té doby padl do množství omylů, které jsou kvalifikovány jako bludy a nezapadají do tradice církve. Takové jsou například prohlášení docedistických bludů, podle čehož Kristus nebyl opravdu rozlobený, nýbrž jen se tak tvářil, nebo mojžíšský zákon Bůh nikdy nesmazal, který protiřečí Sněmu florentskému a učení mnoha papežů (Kristus učinil s vykoupeným lidstvem novou smlouvu a smrtí na kříži, při níž se roztrhla chrámová opona, ukončil starozákonní oběti, jak předpověděl prorok Malachiáš“ „Již nepřijmu oběti z vašich rukou“ (1,10-11). Jakož i tvrzení, že „chudí potřebují chudou Církev“, přičemž náš Pán nás učil, že Církev má být všech, chudých i bohatých zároveň. Dále sem patří i vetování Tridentské mše, kterou zavedl svatý Pius V., kterou Ty, Svatý otče, jsi dříve povolil pro náboženská i laická společenství; nebo obřad poslední večeře na zelený čtvrtek, kdy umyl nohy dvou muslimských žen a ne dvanácti kněží, jak jsi to konal ty a tvoji předchůdci vždy; přeci tuto tradici založil sám Spasitel umytím nohou dvanácti apoštolů. Mylný mezináboženský dialog, stírající pozvolna rozdíly mezi náboženstvími, může mít též zhoubné následky na víru božího lidu“.
  Viditelným znamením nevhodného chování je u současného papeže Františka je v neposlední řadě i to, že na svátek Těla a Krve Páně odmítl pokleknout na klekátko, které zde měl připravené a nepoklekl ani mimo klekátko, ač většina ostatních duchovních i laiků klečela před svátostným Spasitelem, přítomným v eucharistii.
  Příspěvek k devadesátinám Benedikta XVI., související s výše uvedeným.
  Novinář Peter Seewald, autor několika knižních rozhovorů s Josefem Ratzingerem – Benediktem XVI., poskytl rozhovor listu The Catholik Report. Přibližuje v něm osobnost minulého papeže a představuje svou nejnovější knihu rozhovorů s ním, jež vyšla v loňském roce pod názvem Last Testament: In His Own Words. V listu je, mimo jiné, uvedeno: Po rezignaci médiím dominovala propaganda Ratzingerových odpůrců (včetně některých českých), která uváděla zavádějící verze. Říkali: „Zvolit Ratzingera papežem byla chyba, nejlepší, co udělal, bylo, že rezignoval.“ To byl nesmysl! Last Testament ukazuje, že jeho pontifikát rozhodně nebyl neúspěšný, bez ohledu na problémy jako Vatileaks, Wiliamsonovu aféru a nedostatek podpory některých vrstev katolického establishmentu. Jsem přesvědčen, uvádí Seewald, že Benedikt XVI. byl kolegiálním a prozíravým papežem, jakého si přál Druhý vatikánský koncil. U něj každý věděl, na čem je. Dokumenty, které vydával, třebaže snad nepohodlné, věrně odpovídaly nauce evangelia. Svůj úřad navíc vykonával s neobyčejnou důstojností.
  Podíváme-li se na jeho účast na koncilu, znovuobjevení starověkých církevních otců, oživení nauky a očištění a konsolidaci Církve, vidíme, že byl nejen silou obnovy, ale jako teolog na Petrově stolci je jedním z nejvýznamnějších papežů v dějinách a intelektuálů současného světa. Jeho smělé reflexe poskytují odpovědi na mravní, intelektuální i kulturní problémy naší doby. Nenechá se zaslepit nebo manipulovat módními trendy, ale současně není ani úzkoprsý či strnulý, nýbrž otevřený tomu, co se nutně musí změnit. A potom v tom, že má odvahu to změnit. Je učitelem pro celou Církev, protože vždy jde ke středu, k Ježíši Kristu. Jsem přesvědčen, říká Seewald, že papež Benedikt XVI. ukázal, že evangeliu můžeme důvěřovat duchovně i historicky. Přesvědčivě bránil jeho rozředění a položil základy pro víru v 21. Století. Jeho nejdůležitější názor zní: „Společnost, v níž chybí Bůh, sama sebe zničí.
  Veřejně medializované zprávy informují o tom, že demise papeže byla spojena s velkým duševním zápasem. Z těchto důvodů se ale odchází z pracovního poměru standardně, bez velkých duševních zápasů, které naopak mohou zdravotní stav ještě zhoršit. Odchází tak, je-li to nutné, nejen řadoví občané, ale také prezidenti, generálové, duchovní a jiné celebrity, aniž by nutně museli svádět velké duševní zápasy. Otázka zní, proč by papež Benedikt měl prožívat velký duševní zápas před rezignací pouze ze zdravotních důvodů? Z jeho slov a ostatních svědectví je zřejmé, že velký duševní zápas byl důsledkem obrovské tlaku „vlků“, skrze které pronikl do svatých síní dým satanův. Četl jsem, že Benedikt XVI. se těšil na Světové dny mládeže v Riu de Janeiro (2014), nebylo mu to však dopřáno.
  Papež nemusí být nutně ve vynikající kondici, aby mohl svůj úřad vykonávat. Papež Jan Pavel II. byl ke konci pontifikátu celkově ve velmi špatném zdravotním stavu, jistě hroším, než Benedikt XVI., ale dokončil jej, aniž by ohrozil či znevážil tento pontifikát, ba naopak.
  Otázka zní: Kde je tedy pravda? Zřejmě někde uprostřed v tom smyslu, že papež nechce nebo spíš nemůže říci před světem celou pravdu, aby nezpůsobil otřesy v církvi i světové veřejnosti a riskoval naplnění oné výhružky ke své likvidaci.
  Při každé mši svaté myslím i na emeritního papež Benedikta XV., a výrok, který pronesl: „Fatyma ještě neskončila“, srozumitelný tomu, kdo zná obsah tzv. třetího fatymského tajemství (vidění biskupa oděného v bílém), zveřejněného v roce 2000, dle přání sv. papeže Jana Pavla II.
  Je zde ovšem ještě jedna podstatná okolnost, kterou je nutno vzít v úvahu při analýze důvodů, které byly také příčinou k papežově rezignaci. Je to druhý list apoštola Pavla Soluňanům (srov. 2 Sol 2,1-12), kde je, mimo jiné, předpověděno: „ Dříve, než nastane Den Páně, musí dojít k odpadlictví a objevit se Syn zatracení, Protivník, který dokonce sám zasedne v Boží svatyni a bude vystupovat jako Bůh… Aby se ukázal, musí být z cesty odklizen z cesty ten, kdo ho zadržuje. Pak se Bezbožník objeví a Pán (Ježíš) ho zhubí dechem svých úst, zničí ho, až se při svém příchodu zjeví …
  Toto biblické proroctví podává komplexní vysvětlení, proč papež Benedikt XVI. rezignoval, tedy také proto, že nastal, Bohem stanovený, čas k jeho naplnění, což potvrdí blízká budoucnost.
  zničí.“
  Pokud ovšem veřejnost nezná všechna dostupná fakta o abdikaci Benedikta XVI. a biblické proroctví, může si jen stěží utvořit o této bezprecedentní kauze objektivní a ucelený názor.
  Přeji otci Adminovi a účastníkům „Varování“ pokojné a milostiplné prožití Velikonoc.

 4. Chvála Ježíši Kristu!
  Drazí, FP pokračuje ve svých promluvách v hrubém urážení našeho Pána… Opět minulý týden v kázání z domu sv. Marty nazval Pána Ježíše hříšníkem… opakovaně tak několikrát učinil ve svém kázání dne 4.4.2017…
  Vytrvejme v našich modlitbách, v soustředění se na největší svátky, které jsou doslova za dveřmi… Modleme se aby Bůh tomuto hříšnému pokolení odpustil a zmírnil svůj trest… Modleme se za mnohá obrácení, ale i za nás a naše blízké.
  Přeji Vám všem požehnané prožití Velikonočních svátků.
  Ať Vám Bůh žehná a Matka Spásy ať nad Vámi rozprostře svůj plášť ochrany.
  S láskou v Ježíši Kristu Petr.

 5. Díky za Jeruzalémský růženec. Prosím, zkuste se jej modlit. Vím, je to další půlhodina Vašeho času. Ale zkuste si uvědomit, že čas věnovaný Pánu Bohu je čas na 100% využitý. Díky. Přeju krásně a hlavně duchovně prožitý Svatý týden

  • Ano výborný nápad.
   Neznali jsme to, ale modlíme se. Zapojujte se všichni.
   Bůh Vám požehnej a děkuji Jurajovi za příspěvek
   25 Duší uvolněných z očistce to je úžasné pokud se nás bude modlit 20 tak se z očistce uvolní 500 Duší a 500 zatvrzelých hříšníků se obrátí.
   To už je hezké číslo.
   Moc děkuji.

   • rado sa stalo 🙂
    tiez som o tom ruzenci pretym nevedel. nasiel som ho, ked som hladal novenu k Panne Marii – rozvazujuce uzly v slovencine, takze sa ho modlim prvy krat. ano, 25 dusi je ozaj velmi pekne cislo 🙂

    • jeruzalemsky ruzenec v cestine:

     Od Květné neděle do Bílé soboty se modlí Jeruzalémský růženec.

     modlí se
     – 40 Otčenášů
     – 40 Zdrávasů
     ke cti a chvále 40ti denního postu se slovy: „Ježíš, který se za nás 40 dní postil.“
     V pondělí
     připomínej si 33 roků Pána Ježíše a modli se
     – 33 Otčenášů
     – 33 Zdrávasů
     se slovy: „Ježíš, který zde na zemi 33 roků žil.“.
     V úterý
     rozjímej, jak Pán Ježíš za 30 stříbrných byl prodán a modli se
     – 30 Otčenášů
     – 30 Zdrávasů
     se slovy: „Ježíš, který byl za 30 stříbrných prodán.“.
     Ve středu
     modli se
     – 15 Otčenášů
     – 15 Zdrávasů
     se slovy: „Ježíš, jehož hlava byla bolestně bodaná.“.
     Zelený čtvrtek
     Rozjímej, jak 12 učedníků opustilo Pána Ježíše a modli se
     – 12 Otčenášů
     – 12 Zdrávasů
     se slovy: „Ježíš, který byl 12 učedníky opuštěn.“.
     K tomu se modli 3 desátky :
     1. desátek – v rozjímání o tom, jak se Pán Ježíš loučil se svou Matkou.
     2. desátek – v rozjímání o tom, jak se Pán Ježíš na hoře Olivetské krví potil.
     3. desátek – v rozjímáni o tom, jak Panna Maria čekala na Janovo poselství a s velkým žalem od něj vyslechla, že jejího Syna chytili
     Velký pátek
     modli se ke cti pěti ran Kristových
     – 5 Otčenášů
     – 5 Zdrávasů
     K tomu se modli 3 desátky :
     1. desátek – v rozjímání nad tím, jak Pán Ježíš nesl těžký kříž
     2. desátek – v rozjímání nad tím, jak Panna Maria viděla svého Syna na kříži umírat.
     3. desátek – v rozjímání nad tím, jak se Pán Ježíš na kříži loučil se svou Matkou.
     Bílá sobota
     rozjímej, jak Pán Ježíš leže1 40 hodin v hrobě a modli se
     – 40 Zdrávasů
     K tomu se modli 3 desátky :
     1. desátek – v rozjímání, jak Pána Ježíše mažou drahými mastmi.
     2. desátek – v rozjímání, jak Panna Maria provází Pána Ježíše k hrobu.
     3. desátek – v rozjímání, jak Pán Ježíš slavně vstal z mrtvých.

     zdroj : http://www.poutnimistacr.cz/aktuality/jeruzalemsky-ruzenec.html

     • Chvála Kristu a Marii.
      Všiml jsem si, že u české verze jeruzalémského růžence na Bílou souboru chybí 40x Otče náš.
      Modlitba je to opravdu krásná, ale zatím jsem rád, že se dokáži pomodlit klasický růženec.

  • Začala som sa i ja modliť Jeruzalemský ruženec na Kvetnú nedeľu. Myslela som, aké to bude ťažké odriekať toľko Otčenášov a Zdravasov naraz. A či sa nepomýlim. Spočiatku aj áno, ale dnes som šťastná. Je to nádherná, jednoduchá modlitba. Modlím sa ho za všetkých hriešnikov a najmä tých, ktorí putujú po zlých cestách. A mojich neprajníkov. Odporúčam zapojiť sa i viacerým. Prajem všetkým požehnané a milostiplné sviatky.

 6. Dnes na Kvetnú Nedeľu po prvom piatku vás pozývame k modlitbe celého Sv. Ruženca ako jednej modlitby podľa posolstva 355 od 15.30 do 17.30 s úmyslom za odvrátenie vojny, ku ktorej sme stále bližšie a za odprosenie úrážok voči Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ako nás o to žiada naša Dechtická Panna Mária. Ďakujem, že ste prijali toto pozvanie
  PS: Každý sa môže zapojiť aspoň jedným Zdravasom, u Pána sa aj to počíta.

 7. dakujem Vam vsetkym, co sa zapojite do modlitby: Jeruzalemsky ruzenec, ktory sa zacina modlit teraz, na kvetnu nedelu, ale aj tym co sa na to aspon pozru 🙂

  Jeruzalemský ruženec:

  Kto sa zbožne pomodlí vo Veľkom týždni tento ruženec, pomôže vyslobodiť 25 duší z očistca a privedie 25 duší zatrvdlivých hriešnikov k pokániu.
  1. Kvetná nedeľa – Modlíme sa 40 x Otče náš a 40 x Zdravas na česť a chválu 40-dňového postu Ježiša so slovami:
  JEŽIŠ, KTORÝ SA PRE NÁS 40 DNÍ POSTIL.
  2. Pondelok – Pripomíname si 33 rokov Ježišovho života a modlíme sa 33 x Otče náš a 33 x Zdravas so slovami:
  JEŽIŠ, KTORÝ TU NA ZEM 33 ROKOV ŽIL.
  3. Utorok – Rozjímame ako bol Pán Ježiš zapredaný za 30 strieborných a modlíme sa 30 x Otče náš a 30 x Zdravas so slovami:
  JEŽIŠ, KTORÝ ZA 30 STRIEBORNÝCH ZAPREDANÝ BOL.
  4. Streda – Modlíme sa 15 x Otče náš a 15 x Zdravas so slovami:
  JEŽIŠ, KTORÉHO HLAVA BOLA BOLESTNE TŔNÍM KORUNOVANÁ.
  5. Štvrtok – Rozjímame ako 12 učeníkov opustilo Pána Ježiša a modlíme sa 12 x Otče náš a 12 x Zdravas so slovami:
  JEŽIŠ, KTORÝ 12-UČENÍKMI OPUSTENÝ BOL.
  Naviac sa modlíme 3 desiatky ruženca:
  a. Prvý desiatok s rozjímaním – Ježiš, ktorý sa bolestne lúčil so svojou Matkou
  b. Druhý desiatok s rozjímaním – Ježiš, ktorý sa na Olivovej hore krvou potil
  c. Tretí desiatok s rozjímaním – Ježiš, ktorého Matka čakala správu Jánovu a s veľkým žiaľom si vypočula, že jej Syna zajali
  6. Veľký piatok – Modlíme sa 5 x Otče náš a 5 x Zdravas na česť 5 rán Kristových so slovami:
  JEŽIŠ, O KTORÉHO 5-TICH RANÁCH ROZJÍMAME.
  Naviac sa modlíme 3 desiatky ruženca:
  a. Ježiš, ktorý pre nás ťažký kríž niesol
  b. Ježiš, ktorého umučenie si Panna sama pod krížom prežívala a Jeho umieranie videla
  c. Ježiš, ktorý sa s Tebou Matka z kríža lúčil
  7. Biela sobota – Rozjímame ako Pán Ježiš 40 hodín ležal v hrobe a modlíme sa 40 x Otče náš a 40 x Zdravas so slovami:
  JEŽIŠ, KTORÝ SI PRE NÁS 40 HODÍN V HROBE LEŽAL.
  Naviac sa modlíme 3 desiatky ruženca s rozjímaním:
  a. Ježiš, ktorého dobrí priatelia voňavými masťami namazali
  b. Ježiš, ktorého si Matka s priateľmi k hrobu odprevádzali
  c. Ježiš, ktorý slávne z hrobu vstal

  Kto zbožne vykoná túto pobožnosť, pri smrti mu bude Pán Ježiš, Panna Mária a 9 chórov anjelov vezmú jeho dušu do neba. Drahá kresťanská duša, zamysli sa, či ti Pán môže viac ponúknuť .

  zdroj: http://modlitba.sk/?p=3780

 8. Chcem vám, bratia a sestry, poskytnúť výňatky z jednej diskusie na jednom nemenovanom webe, ktorý napáda naše “írske posolstvá“ a označuje ich za nepravé (falošné), aby som vám ukázal, ako niektorí naši bratia oddaní Kristovi a posolstvám veľmi dobre, logicky a správne argumentujú na obranu nami šírených posolstiev daných Bohom cez Máriu Božieho Milosrdenstva:

  Mona:
  Nenechajte sa pomýliť, skutočne nejde o pravé posolstvá – paradoxne ich obsah je v niečom pravdivý, teda aspoň pokiaľ ide o Francisa, aj keď určite nie celkom do detailov, a pokiaľ ide o odstúpenie Benedikta, on sám sa jasne vyslovil, že ho o to požiadal Pán, takže verzia “posolstiev“ je jednoducho nepravdivá.

  František:
  Vážená paní Mono, dal bych si veliký pozor na hřích rouhání se Duchu Svatému, co se týká Knihy pravdy. Z vašeho příspěvku v této dikusi by zcela určitě zajásal nejen Zmarchrob, Tasemník a další pekelní činnitelé v čele s duchem Jezábel, ale i Lucifer by si spokojeně mnul ruce nad nechutností vašich pomluv vůči Poselství a anonymní vizionářce, která kvůli bezpečí své rodiny zůstává v anonymitě – a není to ona zmiňovaná paní, o které s takovou jistotou mluvíte ve svém komentáři.

  Soukromé zjevení, které dosud nebylo potvrzeno, je vždy předmětem zkoumání církve podle CIC z r. 1983 a má svoje “legální“ místo v církvi potud, dokud komise nerozhodne, zda se jedná o dílo Ducha Svatého či nikoliv. Do té doby Vám ani nikomu jinému nepřísluší hodnotit fenomén tohoto nebo jakéhokoliv jiného soukromého zjevení. Mohla byste se rouhat Duchu Svatému a to veřejně, což je neodpustitelný hřích, jak učil náš Pán.

  Být na vašem místě bych si dobře rozmyslel a vážil slova, která plynou z vašich nepravdivých úst, protože vy, jak doufám, nejste nikým pověřena, abyste hanobila soukromá zjevení. Podle CIC /kanon. kodexu církve/ se prosím nepleťte do práce příslušných církevních znalců a nechte to na nich a jejich kompetenci, protože vy ji rozhodně nemáte. Tato komise jediná má právo rozhodnout, zda fenomén irského poselství, tedy Knihy pravdy, je dílo Boží, skrze inspiraci Ducha Svatého pro lidstvo, či bezmála čtyři roky irskou vizionářku navštěvoval nějaký démon z pekla, aby ji a celý svět nabádal k ostražitosti vůči falešnému proroku a žádal skrze modlitby o záchranu ostatních duší, kdy na 1. místo je kladen důraz modlitby Korunky Božího milosrdenství, růžence a tzv. Kampaňových modliteb, nevymyšlených lidmi, ale inspirovaných Duchem Svatým, k záchraně všech lidí pro nebe a k odvrácení jediné světové nadvlády v podobě elity, která chce NWO, čipování lidí a genocidu světa. Především pak naplnění těch tzv. “konspirací“, kterým se mnozí vysmívají, protože nemohou uvěřit, že by satan takto skrze své nástroje mohl v dnešní době usilovat o své vítězství nad Bohem, protože jeho jediným cílem je stáhnout duše do pekla za pomocí falešného proroka. FP, který má v úmyslu svou sofistikovanou diplomacií zničit církev, její magisterium, svátosti, pojem hříchu, opravit liturgii a dát do oběhu nové “Bible“ s přepracovaným obsahem tak, aby vyhovovala všem, i protestantům, navíc chce vytvořit jedinou NOVOU univerzální světovou církev, složenou ze všech věrouk a náboženství, aby se v ní “věřící“ klaněli v dobré víře univerzálnímu “bohu“ muslimů, budhistů a manitúovi, aj., aniž by tušili, že se neklaní pravému Bohu, ale jen vzývají a adorují démony. A do tohoto strašlivého univerza pak nechá jako svého nástupce nastoupit antikrista, který se prohlásí za znovu příchozího Krista. Nakonec, čtěte apokalypsu, tam se dozvíte víc. Z ní se dozvíte i kupř. to, že FP a antikrist mají zaslouženě skončit v ohnivém jezeře. Pak přece jen porozumíte těm úzkostlivým obsedantním prosbám za sebe, které si papež František při každém svém vystoupení neodpustí, protože přece jen má strach z mocného Boha, proti kterému se vědomě postavil, když přijal roli heretického papeže, který svými novotami vytvoří novou církev, ovšem podle /“své a jiných“/ vize, nikoliv podle jejího Zakladatele. “Blahopřeji“ vám však, paní Mono, že jste dospěla k takové nenávisti vůči zjevení, které nikomu nepřináší cokoliv negativního, pouze nabádá k lásce a touze po spáse druhého bližního.

  Pepa:
  Pane C…a, cituji z vašich slov: “Neznám jediného teologa, který by připouštěl, že křesťanstvo (nehovořím o částech) může za papeže uznávat někoho, kdo jím ve skutečnosti není.“

  Já na rozdíl od Vás znám, i když není vystudovanou teoložkou na současných TF, ale je bravurní znalkyní teologie, míním tím Matku Boží, Pannu Marii a ta to má z první ruky. Jinak fakta o 3. fatimském tajemství, o kterém snad víte něco více, než se oficiálně uvádí, stejně tak i o Modré knize kněžím, skrze dona Gobiho a texty od ní na toto téma, by mohly, pane Martine, možná nabourat vaši teorii o pravosti 257. papeže, který však je jaksi již navíc /poslední měl být pod číslem 256, a tím je Benedikt XVI./. A současně občasné zabroušení do Knihy Zjevení sv. apoštola Jana by možná také stálo za to, abyste se seznámil s pojmem falešný prorok na petrově stolci, který má za cíl zničit katolickou církev a místo ní ustanovit univerzální, ve které však pravý Bůh bude chybět. Myslím si, že je ještě možné vaše názory přehodnotit ve prospěch pravdivého vnímání současného dění, které tu a tam již odhaluje své barvy.

  Věřím, že znáte i fakt, že zednáři nastrčili falešnou Lucii, aby mluvila o 3. Fatimském tajemství tak, jak se jim to hodilo, zatímco pravá Lucie mluvila zcela jinak. Pokud máte zájem, stačí se podívat na web: lumendelumine, tam si dohledáte mateiál ohledně Fatimy, dokonce i na REX byly fotografie pravé a falešné Lucie a z nich je jasné, která je pravá.

  Jinak děkuji vřele za Te Deum, je fajn, když slouží k poučení druhých a díky za to, že nám, bratřím a sestrám v Kristu, v této tak pohnuté době umožňujete se navzájem sdílet a “nesouhlasit“ hořce s novotami tohoto papeže, kterého mylně považujete za zvoleného Bohem, zatímco jen v konkláve šikovně rohodli stoupenci masonerie skrze své lidi, oblečené v purpur.

  Dovoluji si ještě jeden odkaz, přestože mi je jasné, že mé dva příspěvky neotisknete, ale aspoň pro Vaše “rozšíření si obzorů“, chcete-li:

  Hodie:
  Katolická víra ale nestojí na soukromých zjeveních, nemluvě ani o těch neschválených a pochybných.

  Nemenovaný:
  Máte celkem pravdu, katolická víra nestojí na soukromých zjeveních, ale ani je apriori nezavrhuje. Co když v této době, plné šíleností v církvi, skutečně satan řádí skrze své nástroje a jestliže si Bůh přeje svým dětem odhalit ďáblovu strategii, jak má podle Vás, pane Martine, hovořit ke svým dětem, když ne srozumitelně a jasně lidskou řečí, skrze proroka či vizionáře? Cožpak neprovází celé lidské dějiny starostlivá Boží láska a péče o své stvoření a neposílal Bůh /v starozákonní době biblických dějin/ v hojné míře své proroky, aby varoval svůj vyvolený lid před nástrahami jeho nepřítele? Připusťte, že takto Bůh jednal, skrze proroky, aby si přitáhl své stvoření k sobě a odvracel jej od lákavých nabídek zlého. Kdybych byl na Božím místě a věděl dobře, že zlému duchu a jeho “soudruhům“ jde o duše, aby jich co nejvíc ukradl Bohu, a tím slavil své vítězství nad Bohem, jak po tom po celou historii lidstva žízní. A že nastrčí proto svého “povolného služebníka“ v převleku pontifika, aby zdemoloval Ježíšovu církev – jak by na to lidé přišli svým omezemým rozumem? To by je ani ve snu nenapadlo, že až tak satan nenávidí Boha, že se neštítí zničit církev z jejího nejvnitřnějšího středobodu. Ale na druhou stranu, je to ohromný vychytralý ďábelský plán, nastrčit falešného papeže, který skrze modernismus a své nové pokroucené a milosrdnější “magisterium“, vyrobí novou liturgii, ve které se Bůh žel, již nebude vtělovat, tak jako dosud, protože šikovně a nezřetelně změní konsekrační slova. Navíc ekumenické hrátky, které probíhají a jsou skutečnou prostitucí vůči pravé nauce církve a jejímu Zakladateli, jak dnes se zděšením pozorujeme, běží na plné obrátky. Copak tohoto by se mohl dopouštět papež, kterého by volil Duch Svatý? Opravdu se domníváte, že v konkláve nepřevažovali kardinálové, kteří chtěli /nikoliv Duch Svatý/ záměrně zvolit a také se jim to až na napodruhé podařilo, J. Bergoglia? Ale i tak Vám zaslouží obdiv a dík za odvahu zveřejnit příspěvky pana Pepy a Františka, tedy za Vaši korektnost díky.

  • Díky za komentáře, nenapsal bych to lépe..
   Měl jsem před jistou dobou „internetový“ konflikt s jedním bývalým kolegou – křesťanem, kterému jsem poslal vybraná poselství Boha Otce z irského zjevení, kde Bůh Otec komentuje aktuální duchovní situaci ve světě včetně působrní FP a prosí lidstvo o obrácení….
   Dotyčný argumentoval velice prudérně s odkazem na lživé konspirační weby, schovával se za všechny světce, kteří se vyslovili k otázce poslušnosti papeži, m.j. připoměl i údajný výrok sv. Kateřiny Sienské – „……i kdyby byl papež samotným ďáblem, nezbude mně než složit svou hlavu s pokorou a oddaností do jeho klína……“..

   Někteří katolíci – zastánci FP – jako pravého papeže jsou schopni na Vaši hlavu snést jakýkoliv argument na jeho podporu, včetně toho, že Vám budou otevřeně vyhrožovat zatracením a peklem…což je hodně bolestivá záležitost, neboť neděláte nic jiného, než, že se je budete snažit seznámit s Knihou pravdy
   Je velice těžké někomu z křesťanů o Varování povídat…skoro to vůbec nejde……reagují velice podrážděně a odmítavě.
   Ateisté na Vás většinou neútočí, max. pokývají hlavou, takže stejně nevíte co si o tom myslí, možná zůstává naděje, že aspoň něco v nich zůstane, ovšem jejich znalosti i té minimální katolické nauky o spáse jsou mizivé…
   Mé zkušenosti jsou za poslední 4 roky takové – Knihu pravdy i následná poselství Zbytku je velice těžké šířit, ba skoro nemožné…nejde o to mít úspěch….na druhou stranu strmě roste naše víra v tyto zjevení, neboť – logicky – kdo může klást takový nesmiřitelný a zuřivý odpor vůči těmto poselstvím? Komu je to ku prospěchu ?? ….Odpověď je velice snadná…..

 9. Chvála Ježíši Kristu a Panně Marii.
  Další útok tentokrát ve Stockholmu, útok USA na Sýrii, činnost sopek (v Evropě Sicílie, Island), strach lidí, nestabilita ekonomiky a manipulace národních bank s financemi – a další negativní zprávy nejen z Evropy – jasný tah černým králem Ďáblem. Prosím, buďme bdělí. Vybízím k častému přistupování ke svátosti smíření – třeba i každý týden. Je to úžasný tah proti zlému. A nedejte se odradit nechutí a výsměchem věřících nebo i kněží. Buďme připraveni každý den na setkání s Kristem tváří v tvář. Čas je nahnutý. Zatím máme možnost a čas se utíkat k Bohu a Panně Marii. Nastane ale doba, kdy Bůh zavře průtok svého milosrdenství. Lidé jej budou hledět – ale bude pozdě. Vzpomeňme Francii, Anglii v začátku novověku. Prosím, modleme se za Rusko a za Evropu… Času je málo!
  Bůh Vám žehnej +

 10. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách a pôste počas tohto pôstneho obdobia, za čo najviac obrátení hriešnikov, za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  2. Za spásu duše svojho otca pri príležitosti desiateho výročia jeho odchodu do večnosti, za jeho pokoj a večné odpočinutie, prosí nášho Pána dcéra Elena.
  3. Za svojho priateľa kňaza, ktorý je v nebezpečenstve odklonu od pravej náuky katolíckej Cirkvi a od vernosti Božiemu slovu, prosí nášho Pána brat Slávek.
  4. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  5. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  6. Za skutočné zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie papežom a kardinálmi ešte pred 13. májom tohto roka, ako o to prosí naša Nebeská Matka.
  7. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  8. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulého Jána prosí naša sestra Jana.
  9. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  10. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  11. Za začatie výstavby chrámu baziliky na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  12. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odvahu slúžiť a ochranu v novej práci v škole podľa vôle Božej prosí nášho pána Eva L.
  13. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  14. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Márie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  15. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S, Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  16. Za záchranu a uzdravenie svojho manželstva a jeho ochranu pred mocou inej osoby, ktorá usiluje rozbiť ich spoločné manželstvo, aby oboch manželov ochraňovala a mala nad nimi svoj patronát Panna Mária a aby ich manželstvo bolo zocelené pravou Kristovou láskou, o to prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Anna.
  17. Panna Mária, vypočuj prosbu svojej vernej rehoľnej sestry MV a jej spoločenstva, aby dostali k dispozícii malý domček, ktorý je blízko ich budovy, aby mohli uskutočňovať ich dobrý úmysel na posilnenie a rast rehole. Prosím, aby – ak to tak má byť, Panna Mária všetko požehnala, zorganizovala a urovnala tomu cestu. Bohu vďaka!
  18. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  19. Za obrátenie manžela, syna, dcéry, celej svojej rodiny, za ich spásu a za uzdravenie vzťahov v rodine prosí naša sestra Dana H., ktorá prosí nášho Pána za všetkých ťažko chorých a za kamarátku Vierku a spásu duše jej zosnulého manžela ako aj za duše v očistci, hlavne za duše kňazov v očistci. Za všetky stratené duše a duše kresťanov, ktoré upadnú do vážneho omylu, za MBM a všetky modlitbové skupiny Ježiš ľudstvu a za kňazov, ktorí ich vedú, za statočnosť pravých kňazov, biskupov a kardinálov, za Benedikta XVI., za prenasledovaných kresťanov ako i za ich prenasledovateľov.
  20. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  21. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  22. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  23. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  24. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. „Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  25. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  26. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  27. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana.
  28. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  29. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  30. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  31. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 11. Chvála Ježíši Kristu!
  Drazí, před několika dny mne upozornil náš bratr František na to, jak Národní divadlo v Brně propaguje satanismus…!!! Uvádím zde pouze úryvek článku, který lze najít na internetu a na který sem nedávám odkaz… (článek je z 28.3.2017)
  „Obrovská lavina stížností a emailů se nám nashromáždila v uplynulých dnech v naší redakci kvůli neuvěřitelné provokaci v brněnském divadle Reduta, ve kterém Národní divadlo Brno zve diváky na novou inscenaci „Strach jíst duši“ takovým způsobem, že to překračuje všechny meze. Minulý týden divadlo pustilo do médií pozvánku, aby si lidé přišli do divadla Reduta udělat selfie se sochou muže s hlavou jednorožce, s kopyty místo rukou a se ………………..em“
  V podstatě k propagaci vystoupení byla v divadle nainstalována růžová socha Bafometa…!!!
  Ano, čas velmi rychle pokročil a ohyzdnosti se objevují stále častěji a ve větší intenzitě…
  Ještě se chci s Vámi podělit o „zážitek“ z naší farnosti… Před několika dny jsem zahlédl v naší malé vesničce plakát, který zval do sousedního městečka, ve kterém je farní kostel, na Velikonoční veselici – DATUM konání – pátek 14.4.2017 !!!!!!!!!!!!! Ano, na Velký pátek…!!! úplně mne polil pot a hrůza… Takové rouhání a urážení našeho Pána Ježíše Krista! … myslím, že ještě před rokem by to nikoho nenapadlo…
  Snažil jsem se zburcovat několik věrných věřících a společně jsme se obrátili na starostu městečka, který je rovněž křesťan, aby zasáhl… Slíbil, že to zkusí nějak zařídit, prý o tom nevěděl. No nevím, zda se to povede ještě zvrátit… Ale musím dodat, že onen plakát už na vývěsce není… možná ho jenom někdo odstranil…
  Vytrvejme v modlitbách…
  Ať Vám Pán žehná.
  S láskou v Ježíši Kristu Petr.

   • Ano antikrist přichází, jeho vítači konají svou práci dobře…
    Úděsný pro nás je ovšem fakt, že mnoho jeho vítačů je i v katolické Církvi, která je našemu Pánu tak drahá.
    Velice dobře tuto situaci vystihují prorocká slova Pána z posledního poselství zbytku z Maďarska:
    „Má církev je jako velká loď, která se s praskáním a skřípáním roztrhne na dvě části, a vlny na ni udeří, aby se potopila. Jednu polovinu lodě pohltí pěnící se vlny a potopí se úplně až na dno pekla.“
    V něm Ježíš nehovoří o ateistech či věřící jiných náboženství, je nutné si uvědomit, že zde zmiňuje jen a pouze nás křesťany !!
    Trest se blíží velice rychle a mnozí křesťané chtějí stále více trávit drahocenný čas výskáním, veselicemi a zábavami.
    Výše uvedený případ není ojedinělý, i v naší farnosti byli věřící v ohláškách po mši svaté vyzýváni aby vyrazili (v postní době !!) za „ZÁBAVOU DO KOSTELA“ !!

 12. Pochválený Ježiš
  Na základe slov našej Nebeskej Mamky :
  „pro mé děti přišel čas, aby se v úctě a poslušnosti k mému drahému Synu spojily do jednoty, aby atomová válka v Iránu mohla být odvrácena“ …..“Děti, můj svatý růženec může – když se budete modlit všechna tajemství v jedné modlitbě, zabránit válce. Sjednoťte se na jeden den a modlete se můj svatý růženec, abyste zastavili atomovou válku, která je právě plánována.“( posolstvo 355 ),
  na základe uvedeného Vás pozývame k spoločnej modlitbe celého Sv. Ruženca (t.j. Radostný, Svetla, Bolestný. , atď. …) zajtra v čase od 18.00 do 20.00
  Ďakujem , že ste prijali toto pozvanie.
  PS: Pozvite aj všetkých svojich známych , aby sa plameň modlitby mohol veľmi rozšíriť a jeho jas bol vidieť až do neba 🙂

 13. Podľa falošného proroka Františka sú fundamentalistickí kresťania (rozumej pôvodní tradiční konzervatívni katolíci – ku ktorým sa väčšina z nás hlási uznávajúc tradičnú pôvodnú nezmenenú katolícku vieru a doktrínu) rovnakí extrémisti ako fundamentalistickí moslimovia páchajúci v mene svojho náboženstva teror a násilie. František povedal, že tak, ako sú kriminálni moslimovia, tak sú aj kriminálni katolíci.

  Moslimskí utečenec v Belgicku pobodal katolíckeho kňaza po tom, ako ho kňaz vpustil do svojho bytu, aby mu umožnil sa umyť a osprchovať. Za tento kresťanský akt pomoci blížnemu v núdzi ho dotyčný utečenec pobodal nožom po tom, ako mu kňaz odmietol dať peniaze (aj tu očividne platí staré ľudové príslovie: “Za dobrotu na žobrotu“ – pozn. admina).

  Agenda Nového svetového poriadku už aj na Slovensku a v Česku:

 14. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

  Dnes som našiel celkom zaujímavý článok: Zamyslenie sa nad slovami modlitby Otčenáš:
  To, čo musí vedieť každý! Ateista i veriaci! Otčenáš nie je modlitba! Prečo ateista i veriaci? Pretože Otčenáš je a vždy bol predovšetkým konkrétnym návodom na život. Na správny, harmonický a šťastný život, o ktorý sa predsa snažia absolútne všetci ľudia bez rozdielu. A k takémuto životu vedie len jedna jediná cesta. Cesta, ktorá je nám ukázaná práve v Otčenáši.
  Celý článok tu:

  Príjemný a požehnaný deň

  • Nesúhlasím s názorom autora článku o tom, že Otčenáš nie je modlitba. Veď predsa náš Božský Spasiťeľ aj svätej Brigite zjavil dodatočne ešte nasledujúce prisľúbenie: „Vedz, že tým, ktorí sa po 12 rokov denne pomodlia 7-ráz Otče náš a Zdravas Mária ku cti mojej prečistej krvi, udelím tieto veľké milosti“. A tak isto sa hovorí o Otčenáši ako o modlitbe aj pri Obetnom ruženci Pátra Pia, keď Panna Maria povedala: „Prichádzam ako Ježišova a vaša Matka. Uvažujte nad prisľúbeniami lásky, ktoré dám všetkým, ktorí sa modlia s ozajstnou zbožnosťou tento svätý ruženec s 50 Otčenášmi, 50 Zdravasmi, 50 Sláva Otcu a 50 Ó, Maria…“ Takisto v Korunke k Božiemu milosrdenstvu je modlitba Otčenáš a v ružencových modlitbách sa tiež modlí modlitba Otčenáš. Niet pochýb o tom, že Otčenáš je modlitba, ale potom nerozumiem autorovi článku, prečo píše, že Otčenáš nie je modlitba!? Alebo je to len rečnícka otázka či nejaká metafora? Prajem požehnaný deň, Zoltán.

 15. Výzva na účasť v modlitbe modlitbového reťazca “Na Božiu slávu“ obyvateľov karpatskej kotliny dnes 25. marca v čase od 21:00–22:00 hod.

  Moji milí bratia a sestry,

  ak sa s otvorenými očami pozorne porozhliadneme po svete, zistíme, že satan šikovne drží vo svojej hrsti väčšinu vodcov pôsobiacich v politickej a ekonomickej sfére. Nenápadne a veľmi rafinovane pôsobí hlavne cez médiá v snahe ovládať a manipulovať ľuďmi. Jedine vtedy, ak sa pevne držíme Boha, vieme zostať pevnými nohami na zemi a odolávať zovretiu satanského sveta. Preto dôverujúc prísľubu konečného víťazstva Panny Márie musíme prosiť Boha o milosť za návrat ľudí a sveta k Bohu a ich obrátenie.

  Týmto vyzývam a prosím svojich kresťanských bratov a sestry nezávisle od ich príslušnosti k cirkvi, aby venovali čas a námahu záchrane duší a konali obety za nespočetné rúhania sa Bohu a spojili sa dnes 25.03.2017 v spoločnej modlitbe tu na území karpatskej kotliny v rovnakom čase vytvoriac tak jednu spoločnú modlitbovú reťaz. Nech sa každý z vás modlí vo svojom materinskom jazyku vo vedomí, že spolu s ním sa modlia za pozdvihnutie duší a sveta v rovnakom čase aj ostatní príslušníci národov osídľujúcich karpatskú kotlinu, ktorá po stáročia tvorila našu spoločnú domovinu.

  Tento deň je v Katolíckej Cirkvi sviatkom Zvestovania Pána (Annuntiatio Beatae Mariae Virginis), v ktorom bol vštepený do lona Najsvätejšej Panny Márie ten najkrajší a najvzácnejší plod – Ježiš Kristus. Chcem veriť, že táto spoločná iniciatíva zaseje do našich sŕdc pocit spolupatričnosti všetkých kresťanov karpatskej kotliny a prispeje k nášmu ešte intenzívnejšiemu pokániu. Nenávisť pochádza od satana a spolupatričnosť v láske naopak od Boha. My sa radšej hlásime k Bohu a preto na nás čaká úžasná budúcnosť dokonca aj vtedy, ak sa nám niekedy zdá byť beznádejnou a bezperspektívnou.

  Pozývame každého v uvedený čas k modlitbe ruženca, ktorý nám popri opakovaných slovách s biblickým obsahom umožňuje aj rozjímať o živote Ježiša Krista. Chcem vás obzvlášť poprosiť, aby sme pri tejto príležitosti venovali zvláštnu pozornosť vkladaniu tajomstva do každého Zdravásu a snažili sa upriamovať našu pozornosť rozjímaniu nad daným tajomstvom tak, aby sa dotklo nášho srdca ( k tomu je obzvlášť osožné prečítať si pred každým desiatkom krátky biblický odsek vzťahujúci sa k danému tajomstvu).

  Pre tých, ktorí sa nezvyknú modliť ruženec, navrhujeme, aby v tom istom čase čítali v Biblii časti o návšteve archanjela Gabriela u Panny Márie alebo o utrpení a umučení Ježiša Krista na kríži a pritom rozjímali nad prečítaným. Je dôležité, aby sme sa v karpatskej kotline v čo najväčšom počte spojili v rovnakom čase k spoločnej alebo v individuálnej modlitbe dnes 25.3.2017 o 21:00 hodine (v Rumunsku a na Ukrajine o 22:00 hodine) a vytrvali v modlitbe a rozjímaní aspoň pol hodiny).

  Snažme sa dodržať uvedený čas, keďže spoločná modlitba má väčšiu moc než osamotená (sestra Lucia sa vo Fatime po desaťročia modlievala každý večer o 21:00 hodine za svätoštefanské Maďarsko a za ľud karpatskej kotliny, preto zvolený čas o 21:00 hodine). Pri tejto modlitbe nie je dôležité to, kto k akému kresťanskému spoločenstvu patrí. Najhlavnejším je to, aby sme sa s otvoreným srdcom obracali na Boha v našom boji proti satanovi a spoločne prosili nebo o pomoc pri záchrane našej tisícročnej domoviny a celého sveta. O to nás už prosila Panna Mária na mieste zvanom Szőkefalva (nemecky Dunkeldorf) a tiež v Medjugorji, aby sme sa z celého srdca a celým srdcom modlili.

  Snažme sa vyhovieť tejto výzve a nebuďme kresťanmi len z racionálnych dôvodov, ale otvorme aj naše srdcia, pretože “len so srdcom vidí človek správne“ ako sa môžeme dočítať aj v epilógu literárneho diela Malý Princ (Le Petit Prince).

  Toto nám zdôrazňuje v jej posolstvách aj Panna Mária. Otvorme preto svoje srdcia a zatúžme po tom, aby nás navštívila Božia milosť. Boh nás istotne navštívi v príhodnom čase a vhodným spôsobom, ak Ho alebo jeho pomocnicu Pannu Máriu spolu so svätými a anjelmi o to budeme úprimne a zo srdca prosiť. Buďme činorodí, držme spolu, robme pokánie, nevzdávajme sa a vytrvajme aj napriek všetkým ťažkostiam až do konca.

  Pochválený bud Ježiš Kristus!
  Jánossy Gábor

 16. Chvála Ježíši Kristu!
  Zatímco od falešného proroka papeže Františka můžeme očekávat stále více skrytých i otevřených útoků na našeho Pána Ježíše Krista a na jeho učení, neboť nám to bylo odhaleno v poselstvích, jsou zde jiní, nad jejichž výroky se nediskutuje a nepřijímá se žádná kritika.
  Zemřel kardinál Vlk a všude je slyšet slova chvály a uznání, sdělovací prostředky vyzdvihují jeho osobnost a zásluhy, i papež František o něm s uznáním hovoří.
  Jenže kardinál Vlk urazil našeho Trojjediného Boha ještě více než současný papež. Je to deset let co byl v naší farnosti kardinál Vlk a po mši svaté v diskusi s věřícími řekl, že nejblíž k našemu náboženství je islám, neboť máme stejného Boha.
  Toto tvrzení zopakoval v pořadu Aktuálně TV (14:35min):

  https://video.aktualne.cz/kardinal-vlk-krestane-a-muslimove-maji-stejneho-boha-teroris/r~ed020deaa96e11e58d7b0025900fea04/r~015e35600bc111e7bc17002590604f2e/

  K tomu můžeme říci, že bůh islámu vybízí k zabíjení, zotročení k nesvobodě. Trojjediný Bůh však vybízí k lásce, svobodě a pravdě. Bůh islámu nemá syna, Písmo svaté však říká:

  JAN, KAPITOLA 14
  6 Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
  7 Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli.“
  8 Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!“
  9 Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce?

  V další části pořadu (16:40min) říká kardinál Vlk, že je potřeba vést s islámem dialog. Proč vybízí kardinál Vlk křesťany vést dialog s ďáblem, chtěl snad kardinál Vlk, aby křesťané odevzdali duši peklu?

  Islám popírá jak božství Ježíše, tak jeho vyvolenost. Islám sice tvrdí, že Ježíše uznává, ale má ho jen za obyčejného proroka, jehož učení dnes již neplatí a je nahrazeno učením Mohammeda. Islám tak popírá Ježíše v základních bodech křesťanské víry. No, není to od zlých duchů geniální tah? Na venek Ježíše nepopírají, ale ve skutečnosti ničí to, co je základem Ježíšova učení?
  A co nám o podobných představách, jako je ta islámská, říká učení apoštolů?

  „Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna. Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce.“ (1. list Janův 22-23)

  Odpor proti islámu a jeho přílivu do České republiky tedy nemá jen fyzický rozměr, ale i rozměr duchovní. Nejde jen o fakt, že tam, kde se usadí islám, dříve či později dochází k destrukci lidskosti a propuká násilí a nenávist, ale i o to, že ti, kdož hlásají nekritický dialog s islámem, vlastně hlásají nekritický dialog s antikristem a zlými duchy.

  A na závěr velmi poučné video jak přemýšlí muslim žijící ve Švédsku, tedy v každé zemi kde se usadí:

  https://www.youtube.com/watch?v=4JOuMY7UAP8

 17. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za skutočné zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie papežom a kardinálmi ešte pred 13. májom tohto roka, ako o to prosí naša Nebeská Matka.
  2. Za svojho priateľa kňaza, ktorý je v nebezpečenstve odklonu od pravej náuky katolíckej Cirkvi a od vernosti Božiemu slovu, prosí nášho Pána brat Slávek.
  3. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách a pôste počas tohto pôstneho obdobia, za čo najviac obrátení hriešnikov, za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  4. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  5. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  6. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Marie pri urovnaní vzťahov v rodine a za uzdravenie dcéry z depresií prosí Ľudmila.
  7. Za začatie výstavby chrámu baziliky na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  8. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  9. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulého Jána prosí naša sestra Jana.
  10. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  11. Za záchranu a uzdravenie svojho manželstva a jeho ochranu pred mocou inej osoby, ktorá usiluje rozbiť ich spoločné manželstvo, aby oboch manželov ochraňovala a mala nad nimi svoj patronát Panna Mária a aby ich manželstvo bolo zocelené pravou Kristovou láskou, o to prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Anna.
  12. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  13. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odvahu slúžiť a ochranu v novej práci v škole podľa vôle Božej prosí nášho pána Eva L.
  14. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  15. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S, Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  16. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Márie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  17. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorej sa vrátila rakovina, za obrátenie syna Jana, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť a za Božie milosrdenstvo pre nevine trpiacich prosí Petr S.
  18. Panna Mária, vypočuj prosbu svojej vernej rehoľnej sestry MV a jej spoločenstva, aby dostali k dispozícii malý domček, ktorý je blízko ich budovy, aby mohli uskutočňovať ich dobrý úmysel na posilnenie a rast rehole. Prosím, aby – ak to tak má byť, Panna Mária všetko požehnala, zorganizovala a urovnala tomu cestu. Bohu vďaka!
  19. Za obrátenie manžela, syna, dcéry, celej svojej rodiny, za ich spásu a za uzdravenie vzťahov v rodine prosí naša sestra Dana H., ktorá prosí nášho Pána za všetkých ťažko chorých a za kamarátku Vierku a spásu duše jej zosnulého manžela ako aj za duše v očistci, hlavne za duše kňazov v očistci. Za všetky stratené duše a duše kresťanov, ktoré upadnú do vážneho omylu, za MBM a všetky modlitbové skupiny Ježiš ľudstvu a za kňazov, ktorí ich vedú, za statočnosť pravých kňazov, biskupov a kardinálov, za Benedikta XVI., za prenasledovaných kresťanov ako i za ich prenasledovateľov.
  20. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  21. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  22. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  23. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  24. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. „Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  25. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  26. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  27. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana.
  28. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  29. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  30. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  31. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  32. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

  • Moniko, mám stejný problém, a tak to pořeším tak, že do neděle budu držet půst v jídle a v neděli půst od počítače. A vybyde mi několik hodin času, který mohu věnovat modlitbě.

   • Dobrý den,
    víte nepřemýšlel jsem nad tím moc, když jsem to tam dal. Prostě jsem to napsal. Každý si to asi přebere dle svých možností. Jinak jsem měl na mysli asi zřeknutí se činností, které děláme navíc a nejsou k ničemu. Třeba někdo rád rybaří, tak v ty dny nebude rybařit. Nebo někdo rád běhá, sportuje, chodí za kamarády, do restaurace, tak v tyto dny bude doma. Zajde si na mši svatou a tak podobně. Určitě bychom třeba neměli jíst maso, sladkosti, čokoládu, čipsy, pochutiny a v tyto dny nepít alkohol, nedívat se na televizi, na filmy na notebooku, na internet pouze jako nutnost nebo práci. Možná to už máte teď jako předsevzetí na postní dobu. Lze si třeba odříct pravidelné množství jídla a najíme se pouze jedno jídlo denně a pak skromnou snídani a večeři a určitě se nenajíme úplně dosyta. Prostě si dát přísný půst a dodržet ho. Budeme všichni muset popřemýšlet. I já budu muset popřemýšlet.

  • Marika a Mária, vy máte problém s pôstom v nedeľu? Či neviete, že v nedeľu sa nedrží pôst? Je to deň Pána, teraz sme mali nedeľu radosti, náš kňaz to hovoril na kázni. Tých 40 dní pôstu je bez nedele, zrátajte si dni od popolcovej stredy bez nedieľ, tak uvidíte, že je ich presne 40 a nedeľa sa do pôstu neráta. V nedeľu si dajte kuraciu polievku 🙂
   Ľudka

 18. Prosím bratov a sestry, ktorí môžu zistiť a uviesť tu na našom diskusnom fóre link na spomínaný záznam kázne FP alebo jej textovú podobu, v ktorej FP vyslovil citované slová, aby tak urobili a uviedli internetový link resp. odkaz na spomínanú kázeň resp. pápežov verejný prejav. Bol som požiadaný našou čitateľkou Máriou N., aby som jej poskytol link (odkaz) na internetový záznam spomínanej kázne. Znenie emailovej správy od Marie N.:

  „Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, již delší dobu sleduji tyto stránky, nyní se tam objevil včera ten příspěvek od Pater_V. Chtěla jsem tento záznam vidět a slyšet na vlastní uši, že to František řekl, ale bohužel jsem našla jen polední modlitbu (na TV NOE v archivu) a tam nic takového neříká. Nevíte, kde bych to sehnala, chtěla jsem to slyšet na vlastní uši, abych se případně pořád neodkazovala, to řekl ten a ten a tak já tomu věřím, ale abych mohla říct, že jsem to opravdu slyšela a mít i pro sebe ujištění, zda říká pravdu nebo zaobalenou lež. Děkuji vám. Marie N.“

  Cez vyhľadávač google som našiel inú kázeň FP s dátumom 14.9.2015, kedy počas homílie v Dome sv. Marty zazneli z jeho úst slová o našom Pánovi, že sa stal “hriešnikom“ a navyše i hadom: “Ježíš – dodal František – sám sebe zničil, stal se kvůli nám hříchem, ačkoli hřích nepoznal. Můžeme říci, že se stal jakoby hadem.“ V spojitosti s termínom “hriešnik“ FP v uvedenej homílii povedal: “Přišel (Ježiš), aby na sebe vzal všechny naše hříchy a stal se největším hříšníkem.“ Je tu potrebné povšimnúť si rozdiel medzi výrokom sv. Paula: “Stal se pro nás hříchem“ a výrokom FP: “Stal se největším hříšníkem a jakoby hadem“. Stal sa nám hriechom v zmysle zhrešili sme voči nevinnému, poškvrnili sme sa my hriešnici (nie Ježiš) tým, že sme odsúdili a umučili nevinného. Stal sa nám výčitkou nášho svedomia, večným hriechom našich duší. Tak aký že hriešnik, odkiaľ tá trúfalosť a neslýchaná drzosť FP vypustiť z úst čo i len myšlienku a nie ju nahlas verejne vysloviť, že náš milovaný Pán, bezúhonný presvätý Boží Syn sa stal najväčším hriešnikom?! Aká to hrozná blasfémia, urážka nepredstaviteľných rozmerov voči nášmu Najsvätejšiemu Kráľovi kráľov, Pánovi pánov, Bohu Najvyššiemu, Najsvätejšiemu zo všetkých svätých, zdroju a Stvoriteľovi všetkého bytia a najsvätejšieho daru života, aký mohol dať zo svojej nekonečnej lásky všetkému svojmu stvorenstvu?

  Nie som síce teológ, aby som si trúfal viesť polemiky teologického charakteru, ale nikdy by som zo svojich úst nevypustil slová: “Stal sa najväčším hriešnikom“ ani prirovnania v zmysle: “Stal sa akoby hadom“ už len zo samotnej nesmiernej úcty a bázne k nášmu milovanému Pánovi, aj keď sa František snažil hneď k tomu dodať: “Stal se největším hříšníkem, ačkoli se žádného hříchu nedopustil.“ Akokoľvek sa na to pozerám, podľa môjho názoru by mali byť isté medze a hranice slušnosti a mravnosti, najmä však nesmiernej bázne a úcty k nášmu Pánovi a tiež istý morálny a mravný cit pre vhodnosť či nevhodnosť takýchto a podobných výrokov či prirovnaní, čo však Františkovi očividne chýba alebo je to jeho skrytý(?) zámer dehonestovať nášho Pána takýmito nevhodnými poznámkami vyrieknutými len tak „mimochodom“ či okrajovo a pre menej uvažujúcich poslucháčoch sa vzápätí vychytralo maskovať vsunutím dodatkov a citátov z Biblie, aby sa zahmlil celkový zmysel a význam vypovedaného? FP produkuje priam na bežiacom páse toľké zmätočné, dvojzmyselné, polemické, nejasné a nezrozumiteľné výroky a vyhlásenia s možnosťami mnohých výkladov a chápaní, ktoré vnášajú len nepokoj a zmätok do duší veriacich a dávajú priestor na rôzne polemiky a spôsoby výkladu. Vlastný názor o tom nech si urobí každý súdny človek. Tiež si spomínam, že pri inej príležitosti sa o nášom Pánovi Ježišovi vyjadril v zmysle, že Ježiš na Golgote prehral či zlyhal a utrpel osobnú porážku. Toto sú tie kvapky jedu, ktoré neustále vypúšťa do éteru a nech sa FP snaží akokoľvek zaobaliť svoje slová do rozličného biblicky citovaného podtextu, je z jeho strany badať zjavný deficit úcty, bázne a celkového rešpektu voči nášmu Pánovi, keď napr. neurobí ani také gesto ako je pokľaknutie pri euchristickej premene resp. pred samotným krížom pri iných príležitostiach, kedy by to každý Kristov námestník (a každý iný vysvätený katolícky kňaz) rozhodne mal urobiť! FP to údajne nerobí pre problémy kĺbov a kvôli reume, ako som sa niekde dočítal, ale paradoxne vtedy, keď umýva väzňom a moslimom nohy a bozkáva im ich, si dokáže zrazu aj pokľaknúť na svoje „ubolené“ kolená bez zjavných problémov a je až prekvapivo ohybný, pohyblivý a vrtký, hlavne, keď ho pritom sníma čo najviac kamier a fotografických objektívov – aká to irónia, všakže…?!

  DODATOK 22.03.2017

  Ďakujem za poslanie odkazu na videozáznam TV Noe, výroky FP sú zaznamenané v čase od 3:45 minúty:

  • Pochválený buď Ježiš Kristus!

   reagujem na výzvu ohľadne kázne PF, kde povedal, že Ježiš Kristus sa stal hriešnikom. Veľmi rada by som pomohla, ale priznám sa, že si nepamätám pri akej príležitosti to PF povedal. Ale určite môžem potvrdiť, že som to z jeho úst počula povedať. Ja vystúpenia PF nesledujem, vadia mi jeho oči a cítim sa pri tom veľmi nepríjemne. Mám taký dojem, že som to počula v novinách TV NOE v nedeľu 19.3.2017 večer o 20. hodine. Neviem, či to nebol týždenný prehľad o dianí v cirkvi a či to nebol príspevok z audiencie PF v stredu toho týždňa. Občas prepínam pri TV kanále a ak ma niečo zaujme, tak si to vypočujem. Ale vtedy som bola taká šokovaná, čo som z jeho úst počula, že som to po chvíli prepla. Na druhý deň, keď som našla na diskusnom fóre príspevok Patra_V, tak som chcela potvrdiť, že som to počula i ja. Ďalej som sa tomu nevenovala a nepátrala ani pri akej príležitosti to PF povedal. Mrzí ma, že som tomu nevenovala viac pozornosti, ale možno Pater_V si zapamätal viac.

   Admin Peter:

   To je v poriadku, sestra Elena, pri tom množstve správ a informácií človek často len útržkovite zachytí to či ono zo zostrihov či reportáží na TV Noe alebo TV Lux, či inde v médiách. Možno niekomu z bratov alebo sestier sa podarí nájsť ten záznam videa z Františkovho vystúpenia resp. kázne alebo internetový článok s textovým prepisom jeho prejavu. Jedno je ale isté, že to nie je po prvý krát, ako sa ohavne vyjadril o našom Pánovi a tieto jeho neprestajné urážky na adresu Pána Ježiša sú skôr pravidlom ako výnimkov. On, ktorý by mal byť zástupcom Krista na zemi, vzorom a príkladom neochvejnej katolíckej viery, jej najväčším obhajcom, zástancom a morálnou autoritou kresťanstva, je naopak ničiteľom a rozvracačom katolíckej viery, jej nepriateľom zvnútra, priamo z jej centra. Ako pravdivo platí, že satanov dym sa dostal až do koridorov Vatikánu priamo do jeho centra a slobodomurárske sily nakoniec dosiahli, o čo sa po celé stáročia usilovali. Ale Kristus zvíťazí, aj keď jeho Cirkev teraz veľmi trpí a vystupuje na Golgotu, aby podobne ako Kristus po svojom umučení nakoniec víťazne povstala z mŕtvych a vyšla obnovená a znovuzrodená v čase Druhého príchodu nášho Pána, keď Boží Syn nastolí svoje tisícročné Kráľovstvo na zemi a zvrhne do ohnivého pekelného jazera falošného proroka spolu s antikristom, ktorý sa už čoskoro objaví na svetovej scéne. Musíme to všetko vydržať, veď aj to sa raz skončí, bratia a sestry. Kristus je a navždy zostane večným víťazom a jeho Cirkev ani brány pekelné nepremôžu!
   Laudetur Jesus Christus!

  • 827. Poselství Boha Otce ze dne 23. června 2013 v 18:18.

   POVAŽOVAT MÉHO SYNA ZA HŘÍŠNÍKA JE NEJHORŠÍ ROUHÁNÍ

   Má nejdražší dcero,

   jak by rodiče reagovali, kdyby věděli, že jejich děti čelí smrti? Nebojovali by do posledního dechu, aby je uchránili od všech zranění? Právě proto teď zasahuji ve světě tím, že jsem pověřil mého Syna sdělit vám Pravdu, abych zachránil životy mých dětí.

   V životě existují malé věci, které mají dopad v globálním měřítku. Včely, jejichž chování se změní, a když nemůže být shromažďován pyl, budou mít přímý účinek na život, který existuje na zemi. Skrze církev mého Syna na zemi může být život duše zachován. Bez Pravdy nemůže církev mého Syna život udržet. Pokud lži proniknou zdmi církve, bez mého zásahu to bude mít dopad na život duší.

   Až se církev obrátí proti tomu, kdo ji vytvořil, tak život bude zničen. Toto zamoření bude mít přímý dopad na celý svět, včetně těch, kteří nevěří na život po smrti. Ovlivní dokonce i ty v jiných náboženstvích, která nepocházejí ode Mne. Když lži zamoří mystické Tělo mého Syna, Ježíše Krista na zemi, vyvolají nemoc. Není-li nemoc zastavena, vede ke smrti. Proto jako Bůh, Otec veškerého stvoření, nebudu nečinně přihlížet a nedovolím mým nepřátelům ničit duše mých dětí.

   Až budete čelit lžím, pořinou se z úst podvodníků ve zmatené směsici nesmyslů. Tyto lži, které již začaly, jsou jakoby pokorná řeč, ale skrývají největší lži proti učení církve. Uvědomte si, co jsou zač – poslané vás lichocením přivést ke spáchání hříchu. Je-li můj Syn považován za hříšníka, vězte, že je to nejhorší rouhání, protože tak tomu nemůže být.

   Poslal jsem mého Syna jako člověka v těle a podobného vám všem s jedinou výjimkou. Byl zrozen bez hříchu, a proto nebyl schopen hřešit. Každý, kdo užívá Pravdu a pak ji překroutí, aby dal nový význam ukřižování mého Syna, je lhář. Nepřichází ode Mne a je nepřítelem mého Syna.

   Moje dětičky, pozorujte nyní, jak šelma a démoni, které poslal, aby Mi vás vzali, se potulují mezi vámi. Musíte být silní. Nesmíte nikdy zapomenout, že můj Syn vám předal Pravdu, když chodil po zemi a zemřel pro vaše hříchy. Obětoval své tělo, aby vás vykoupil, ale nikdy se nestal hříšníkem, neboť není jedním z vás.

   Musíte zůstat věrni mému Slovu a učení mého Syna. Když věrní nebudete, tak budete pokoušeni přijmout lži, které vám nepřinesou nic, než věčné utrpení.

   Váš milovaný Otec
   Bůh Nejvyšší

  • Chvála Ježíši Kristu!
   Drazí, snažil jsem se vydolovat ve své paměti, kde jsem četl nebo slyšel slova FP, která jsou rouháním vůči Bohu. Zapátral jsem v promluvách FP, které jsou archivovány na stránkách Radio Vaticana. Myslím, že budou úplně stačit dva odkazy. V prvním: “O proměnách symbolu hada v dějinách spásy“ ze dne 15.3.2016:

   Zde jsou slova podobná těm, které z úst FP zazněly v neděli 19.3.2017.
   Ve druhém: “Bůh nezjednává spásu majestátně, nýbrž nenápadně“ ze dne 29.2.2016:

   FP zde říka: “Pozorně sledujte, co se děje ve vašem srdci. A pokud je tam trochu hněvu, proste Pána o milost chápat, že jediná cesta spásy je »bláznovství kříže«, to znamená zničení Syna Božího“(!!!)

   Když teď vkládám tento text, mám slzy v očích… Vytrvejme v upřímných modlitbách. Ať Vám všem Bůh žehná.
   S láskou v Ježíši Kristu Petr.

 19. Chvála Kristu.
  Včera jsem na TV Noe poslouchal kázání PF a byl jsem v šoku. Několikrát prohlásil, že Ježíš Kristus se stal pro naše vykoupení hříšníkem! Kristus nikdy, nikdy nezhřešil. Jak se tedy mohl stát hříšníkem? Při křtu v řece Jordánu vzal na sebe hříchy celého světa a na kříži je zničil. Ale nikdy se nestal hříšníkem. Něměl jediný hřích. On byl bez hříchu, jako kdysi Adam a Eva (než se vzepřely proti Bohu). Křesťanský svět zakouší největší bolest z nejvyšších míst. Křesťané, kteří nečtou tyto stránky, nebo jim nevěří, se díky PF dostávají na scestí. Je důležité se za ně modlit.

  • Pochválený buď Ježiš Kristus!

   Aj ja som počula túto kázeň a bola som zhrozená zo slov, ktoré PF povedal o našom Pánovi, že Ježiš sa stal hriešnikom!
   Nechcela som tomu veriť, myslela som si, že som zle počula. Ale keď to viackrát opakoval, uvedomila som si, čo hovorí.
   Žiaľ, mnoho ľudí si to nevšimlo! To potvrdzuje, že doba a slová nášho Pána Ježiša Krista sa napĺňajú. Buďme ostražití a
   neustále sa modlime .

   Ďakujem Jurajovi za ružence na Veľký týždeň.

   Chcela by som dať do pozornosti všetkým, ktorí túto stránku sledujú, veľmi zaujímavú knihu. Vlastne je to spísaný rozhovor, ktorý autor Nick Eltz, rakúsky novinár spísal počas 5-tich rokov a 30 návštev u Marie Simmy, ktorá sa od 25 rokov až do konca života, zomrela v roku 2004, ak sa nemýlim vo veku 89 rokov, stretávala s  dušami z očistca. Mária Simma bola obyčajná, jedinečne obdarovaná žena, žijúca v horách v  Rakúsku. Od detstva chcela vstúpiť do kláštora, ale ani po troch pokusoch sa jej to nepodarilo. Pán mal s ňou iné plány.
   Kniha sa menuje: „DOSTAŇTE NÁS ODTIAĽTO!!!“ a je zaujímavá nielen z dôvodu, že nás vyzýva pomáhať modlitbou dušiam z očistca, ale najmä tým, čo povedali tieto duše Márie Simme. Všetko to, čo sa dnes v cirkvi i vo svete deje, čo sa dušiam nepáči a čo je urážkou nášho Pána. Kniha sa veľmi dobre číta, je spísaná do jednotlivých kapitol a je veľmi, veľmi poučná. Možno ju  niekto z Vás aj pozná a čítal ju, ja som ju dostala od kamarátky a bola pre mňa veľkým poučením a povzbudením zároveň. A najmä výzvou k  modlitbe za duše v očistci.

   • Pochvaleny Pan Jezis Kristus,
    nedavno som si kupil podobnu knihu ako spominate.
    Vola sa – UBOHE DUSE Z OCISTCA a su napisane podla videni bl. Anny Katariny Emmerichovej.
    Na konci knihy su aj modlitby za dobru smrt, za zomrelych i za duse v ocistci

  • Až budete čelit lžím, pořinou se z úst podvodníků ve zmatené směsici nesmyslů. Tyto lži, které již začaly, jsou jakoby pokorná řeč, ale skrývají největší lži proti učení církve. Uvědomte si, co jsou zač – poslané vás lichocením přivést ke spáchání hříchu. Je-li můj Syn považován za hříšníka, vězte, že je to nejhorší rouhání, protože tak tomu nemůže být.
   http://www.varovani.org/html2/827.html

  • Chvála Ježíši Kristu!
   Téměř stejná slova zazněla z úst PF před rokem… v poselstvích jsme před tím byli varováni.
   Z poselství 573: „kampaň k hanobení jména mého milovaného Syna, Ježíše Krista, vzrůstá. Není na tom dost, že Ho popírají, mnozí chtějí urážet jeho obraz v myslích těch, kteří v Něho věří. Křižování Těla mého Syna, křižování jeho církve, se stupňuje“.
   Modleme se, modleme se, modleme se…!!!
   S láskou v Ježíši Kristu Petr.

 20. Chvála Ježíši Kristu!
  V posledním poselství Zbytku nám admin Jan předkládá naléhavé poselství Boha Otce. Píše se zde, že pohroma, která přichází, způsobí otřes, že všichni si provedou přehled svého života. Je to tedy oznámení Velkého Varování.

  Víme z mnoha poselství MBM a Zbytku, že bezprostředním znamením přicházejícího Velkého Varování bude přiblížení se vesmírného tělesa k naší Zemi.

  Mnoho zpráv o této události je utajovaných, mnoho videí na internetu je falešných, přesto bych si dovolil upozornit na video, které se zdá být reálné v souvislosti s poselstvími a přírodními událostmi ve světě. Od 4:40minuty videa běží čas přibližování vesmírného tělesa. A tento běžící čas na dole zobrazené časové liště se zastavil na 27. 7. 2017.

  https://www.youtube.com/watch?v=wkdqFpVRsDE

 21. Chvála Kristu a Marii. Dávám k dispozici odkazy na film o sv. Terezii Andské. Horší kvalita filmu je to poslední… film je velice pěkně zpracovaný a jistě mnohé může povzbudit k větší víře, lásce a oddanosti k Bohu.
  1. část https://www.gloria.tv/video/yWc8wjn7H8ZB4ts1cSMvzjyXe
  2. část https://www.gloria.tv/video/Re8AeoNjJKtd3oiBUNz2TyD9t
  3. část https://www.gloria.tv/video/7aHVEzJSvDVS1JBrnJgCyToDp
  4. část https://www.gloria.tv/video/TQVSue4tk9Cp4zMLBEkJDFe94
  5. část https://www.gloria.tv/video/6NSTpVrNXSPRDazGTDV3nWK3i

 22. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za skutočné zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie papežom a kardinálmi ešte pred 13. májom tohto roka, ako o to prosí naša Nebeská Matka.
  2. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  3. Za svojho priateľa kňaza, ktorý je v nebezpečenstve odklonu od pravej náuky katolíckej Cirkvi a od vernosti Božiemu slovu, prosí nášho Pána brat Slávek.
  4. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách a pôste počas tohto pôstneho obdobia, za čo najviac obrátení hriešnikov, za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  5. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  6. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  7. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulého Jána prosí naša sestra Jana.
  8. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  9. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Marie pri urovnaní vzťahov v rodine a za uzdravenie dcéry z depresií prosí Ľudmila.
  10. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  11. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  12. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odvahu slúžiť a ochranu v novej práci v škole podľa vôle Božej prosí nášho pána Eva L.
  13. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S, Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  14. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Márie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  15. Za začatie výstavby chrámu baziliky na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  16. Panna Mária, vypočuj prosbu svojej vernej rehoľnej sestry MV a jej spoločenstva, aby dostali k dispozícii malý domček, ktorý je blízko ich budovy, aby mohli uskutočňovať ich dobrý úmysel na posilnenie a rast rehole. Prosím, aby – ak to tak má byť, Panna Mária všetko požehnala, zorganizovala a urovnala tomu cestu. Bohu vďaka!
  17. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorej sa vrátila rakovina, za obrátenie syna Jana, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť a za Božie milosrdenstvo pre nevine trpiacich prosí Petr S.
  18. Za záchranu a uzdravenie svojho manželstva a jeho ochranu pred mocou inej osoby, ktorá usiluje rozbiť ich spoločné manželstvo, aby oboch manželov ochraňovala a mala nad nimi svoj patronát Panna Mária a aby ich manželstvo bolo zocelené pravou Kristovou láskou, o to prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Anna.
  19. Za obrátenie manžela, syna, dcéry, celej svojej rodiny, za ich spásu a za uzdravenie vzťahov v rodine prosí naša sestra Dana H., ktorá prosí nášho Pána za všetkých ťažko chorých a za kamarátku Vierku a spásu duše jej zosnulého manžela ako aj za duše v očistci, hlavne za duše kňazov v očistci. Za všetky stratené duše a duše kresťanov, ktoré upadnú do vážneho omylu, za MBM a všetky modlitbové skupiny Ježiš ľudstvu a za kňazov, ktorí ich vedú, za statočnosť pravých kňazov, biskupov a kardinálov, za Benedikta XVI., za prenasledovaných kresťanov ako i za ich prenasledovateľov.
  20. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  21. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  22. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  23. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  24. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. „Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  25. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  26. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  27. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana.
  28. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  29. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  30. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  31. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  32. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 23. Chvála Ježíši Kristu!
  drazí, všichni cítíme, že se Varování blíží. Události předpovězené v poselstvích se naplňují, vše spěje do finále…
  V poselstvích jsme však opakovaně vyzýváni, abychom se nezabývali výpočtem datumu pro uskutečnění Zázraku a Varování… Několikrát se zde v diskuzích objevil postřeh, že nás ubylo. Všiml jsem si, že k tomuto úbytku došlo v průběhu loňského léta, snad pod vlivem toho, že řada z nás očekávala událost Varování právě loni v létě… možná byli někteří zklamáni. Možná i v souvislosti s poselstvím č.499, u kterého byla v červenci dodatečně provedena úprava textu. Jedna sestra mi v té době řekla pro mne nepochopitelnou větu: „Ještě že k té úpravě došlo, jinak jsem tomu už přestala věřit…“ Jak vratká může být někdy naše víra… Víme, že datum pro Varování stanoví Bůh Otec a jistě mohlo a může být odloženo na přímluvu naší Matky Panny Marie. Věřím, že k této události a následně k Zázraku a všemu, co bude následovat dojde v době pro Boží lid nejvíce příhodné… Vytrvejme, věřme, prosme, čekejme na tyto události připraveni v modlitbách…
  Jsem opravdu rád, že se nás tak velký počet spojil ve včera ukončené modlitební kampani a už se velmi těším na další. Modleme se, modleme se, modleme se…
  Ať Vám všem Bůh žehná.
  S láskou v Ježíši Kristu Petr.

 24. Před časem zde byl uveřejněný tento příspěvek. Myslím, že je dnes velice aktuální.

  Milí přátelé v Kristu,

  chtěla bych se s Vámi podělit o úvahu, která se týká zázraku, předpovězeného vizionářkami ze španělského Garabandalu. Zázrak má být viditelný nejen v Garabandalu, ale i na jiných místech zjevení ve světě.

  Z jejich výpovědí víme, že k zázraku má dojít mezi březnem a květnem, mezi 7. a 17. dnem v měsíci a to ve čtvrtek, na svátek mladého mučedníka, spojeného s nejsv. Svátostí oltářní. Jméno světce není španělské. V mnohých pramenech se již v minulosti uvádělo, že oním mučedníkem by mohl být sv. Hermenegild, jehož svátek církev slaví 13.dubna. V krátkosti jeho životopis:

  Sv. Hermenegild († 585), vizigótský princ a mučedník zavražděný před 1430 lety. Byl synem vizigótského krále Leovigilda. Otec ho vychoval v ariánské herezi, on však později pod vlivem své katolické manželky Ingundy, kterou se jeho matce ani přes velké úsilí nepodařilo arianizovat, nakonec přestoupil ke katolicismu. Primárně nábožensky motivované spory mezi královským párem a Hermenegildem a jeho manželkou, kteří odmítli přes veškeré hrozby konvertovat, nakonec vygradovaly v občanskou válku. V ní byl Hermenegild, kterého zradili jeho řečtí spojenci, poražen a zajat, nicméně svoji rodinu stihl ještě na poslední chvíli poslat do Východořímské říše (jeho žena cestou zemřela, syn ale pak žil na královském dvoře). Hermenegild byl uvězněn a 13. dubna, poté co odmítl přijmout přijímání z rukou ariánského biskupa i poslední nabídku konverze, byl na příkaz otce sťat.

  Nejbližší rok, kdy 13. duben připadne na čtvrtek, je rok 2017. A navíc to bude Zelený čtvrtek. Mohl by to být den uskutečnění zázraku. A měsíc na to 13. května 2017 uplyne 100 let od zjevení ve Fatimě!

  Pokud bychom v této úvaze pokračovali a všímali si souvislostí mezi zázrakem a Varováním, došli bychom k závěru, že k Varování by mělo dojít někdy mezi dubnem 2016 a dubnem 2017. Podle vizionářek totiž nebude časové rozpětí mezi Varováním a zázrakem delší než jeden rok.

  Můžeme tedy počítat s Varováním např. už v dubnu příštího roku. A do té doby se musí uskutečnit ještě mnohé, co je prorokováno v poselstvích MBM. Mají být zavražděni ještě další dva světoví vůdci – jeden z arabského světa a jeden z kontinentální Evropy, svatý Otec bude muset opustit Řím….. což vše naznačuje, že nepokoje a rozkoly se budou stupňovat – v církvi, v Evropě, ve světě. Připravme se a neustávejme v modlitbách.

  • Zaujímavé je , že práve na  Veľkonočnú nedeľu bude mať Benedikt XVI už 90 rokov.
   A keďže termín Zázraku má byť oznámený 8 dní vopred , muselo by Varovanie prísť do 5.4.To už nie je ani mesiac.Radšej venujme všetko úsilie modlitbám ako úvahám.

 25. Na základe prosby nášho čitateľa Jozefa P. zverejňujem jeho príspevok na našom diskusnom fóre v tomto znení:

  POSLEDNÍ VAROVÁNÍ

  Panna Maria ve fatimských zjeveních v roce 1917 upozornila lidstvo, že lidé se stále více odklánějí od Ježíšova učení a důsledkem toho si přivodí velké pohromy skrze Rusko.

  Dne 23.12.2016 proběhlo v Portugalsku další zjevení Panny Marie (je uveřejněno v časopisu Regina č. 2/2017, str. 13). V něm Panna Maria řekla, že pokud nedojde do 13. května 2017 (ke stému výročí fatimských zjevení) k zasvěcení Ruska Neposkvrněnému srdci Panny Marie, začnou se naplňovat tragické události způsobené Ruskem. To je obsahem 2. a 3. fatimského tajemství. Panna Maria tato varování několikrát připomínala. Ovšem nestačí jen, aby toto zasvěcení učinil papež a kardinálové formálně, ale musí to být upřímné. K těmto tragickým událostem dojde, protože svět se neobrací, ale naopak, nastává stále větší podpora eutanázie, potratovosti, homosexuality, konají se pedofilní orgie, je ničena rodina, zesměšňují se věčné pravdy atd.

  V tomto roce 2017 dojde – pokud se zasvěcení neuskuteční – ke zlomu ve vývoji lidské společnosti. Jednak to bude patrně nástup antikrista (První šelma podle zjevení sv. Jana), ale před tím bude zavražděn papež (pravoplatný „emeritný“ papež Benedikt XVI.) podle Zjevení sv. Pavla (2 Sol 2, 1-11). A dále bude náhle odstraněn Putin a k moci v Rusku se dostanou komunističtí generálové.

  Zdroj informácie:
  Výber z časopisu: Zprávy z Medžugorje č.2 ročník 2017

  • Pochválený buď Ježiš Kristus,

   čas sa napĺňa, v druhej polovici roka 2017 /možno i skôr/ môžeme očakávať udalosti na ktoré nás Pán Ježiš i  Panna Mária toľko upozorňujú. Som rada a ďakujem Romanovi, že koncom marca bude ďalšia MK. Chcela by som navrhnúť, že by v tejto MK bola zahrnutá modlitba ruženca Božieho milosrdenstva o ktorú nás Pán Ježiš žiada v posolstve č. 162 zo dňa 19.2.2017 prijatého
   Luz de Maria /Argentína/ : „MODLITE SA, DETI, ZAHÁJTE REŤAZ RUŽENCA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, VŠETKY
   V JEDNOTE, POKRÝVAJÚC 24 HODÍN DŇA“.
   Ďakujem.

 26. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za svojho priateľa kňaza, ktorý je v nebezpečenstve odklonu od pravej náuky katolíckej Cirkvi a od vernosti Božiemu slovu, prosí nášho Pána brat Slávek.
  2. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách a pôste počas tohto pôstneho obdobia, za čo najviac obrátení hriešnikov, za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  3. Za skutočné zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie papežom a kardinálmi ešte pred 13. májom tohto roka, ako o to prosí naša Nebeská Matka.
  4. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  5. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulého Jána prosí naša sestra Jana.
  6. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  7. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  8. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odvahu slúžiť a ochranu v novej práci v škole podľa vôle Božej prosí nášho pána Eva L.
  9. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Marie pri urovnaní vzťahov v rodine a za uzdravenie dcéry z depresií prosí Ľudmila.
  10. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  11. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S, Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  12. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Márie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  13. Za začatie výstavby chrámu baziliky na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  14. Panna Mária, vypočuj prosbu svojej vernej rehoľnej sestry MV a jej spoločenstva, aby dostali k dispozícii malý domček, ktorý je blízko ich budovy, aby mohli uskutočňovať ich dobrý úmysel na posilnenie a rast rehole. Prosím, aby – ak to tak má byť, Panna Mária všetko požehnala, zorganizovala a urovnala tomu cestu. Bohu vďaka!
  15. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorej sa vrátila rakovina, za obrátenie syna Jana, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť a za Božie milosrdenstvo pre nevine trpiacich prosí Petr S.
  16. Za záchranu a uzdravenie svojho manželstva a jeho ochranu pred mocou inej osoby, ktorá usiluje rozbiť ich spoločné manželstvo, aby oboch manželov ochraňovala a mala nad nimi svoj patronát Panna Mária a aby ich manželstvo bolo zocelené pravou Kristovou láskou, o to prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Anna.
  17. Za obrátenie manžela, syna, dcéry, celej svojej rodiny, za ich spásu a za uzdravenie vzťahov v rodine prosí naša sestra Dana H., ktorá prosí nášho Pána za všetkých ťažko chorých a za kamarátku Vierku a spásu duše jej zosnulého manžela ako aj za duše v očistci, hlavne za duše kňazov v očistci. Za všetky stratené duše a duše kresťanov, ktoré upadnú do vážneho omylu, za MBM a všetky modlitbové skupiny Ježiš ľudstvu a za kňazov, ktorí ich vedú, za statočnosť pravých kňazov, biskupov a kardinálov, za Benedikta XVI., za prenasledovaných kresťanov ako i za ich prenasledovateľov.
  18. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  19. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  20. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  21. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  22. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. „Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  23. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  24. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  25. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana.
  26. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  27. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  28. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  29. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  30. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  31. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 27. Čas pro Varování se blíží. Sopky se začínají probouzet a zemětřesení bude nastávat.
  Viz: poselství č. 341
  http://www.varovani.org/html2/341.html

  Prosím, informuj mé děti o jejich povinnosti modlit se za všechny duše, které se samy vzdálily ode Mne, svého Věčného Otce. Jen vy, děti, můžete pomoci tyto duše zachránit. Také si vás přeji informovat o tom, že pocítíte určitý počet zemětřesení, až sešlu na svět malý trest, abych potrestal zlé duše, které mučí své krajany.

  Má dcero, jakmile tento trest skončí, nastane čas pro Varování. Lidé budou ctít mého Syna, až budou hledat odpuštění za to, jak Mě urazili. Mnozí se obrátí. Mnozí zemřou. Pokud jde o ty, kteří zemřou, jejich duše může být zachráněna pomocí vašich modliteb. Potom se svět trochu uklidní a bude mu dán čas k pokání.

 28. Dobrý den,
  pořád se někdo hlásí tak pořád aktualizuji ten soubor s intencemi. Stáhněte si jej vždy v nejnovější verzi. Ještě jeden a bude nás 100.
  Příští MK bude koncem března a Hlavní intence bude
  prosba o rychlé Zasvěcení Ruska Panně Marii jak si to přála
  Bůh zaplať

  • Chvála Ježíši Kristu!
   Romane, je dobře, že již připravuješ další modlitební kampaň… jak je vidět, dokáže se nás spojit stále hodně.
   Jenom k tomu souboru s intencemi o kterém mluvíš… nikde jsem jej nenalezl…kde jej můžeme stáhnout v nejnovější versi ?
   Ať Ti Bůh žehná.
   S láskou v Ježíši Kristu Petr.

 29. Chvála Ježíši Kristu!
  Drazí, mám opravdu velkou radost, že se nás podařilo v modlitební kampani spojit téměř stovka (oficiálně zapsaných)… věřím, že se s námi zapojí i řada dalších, kteří se neregistrovali… Naší společnou modlitbou můžeme vyprosit řadu milostí.
  Ať vám všem i Vašim blízkým Pán žehná a Matka Spásy ať nad Vámi rozprostře svůj plášť ochrany.
  S láskou v Ježíši Kristu Petr.

 30. Pozvanie ku KRÁĽOVNEJ TURZOVKY
  Milí pritelia, pozývame Vás k duchovnému vzájomnému stretnutiu s Pannou Máriou na hore Živčák na Turzovke dnes, 4.3.2017, na prvú sobotu.
  Podľa priania našej nebeskej Matky sa budeme v čase od 14.00 do 16.00 modliť na jej úmysel, aby sa na Ňou vyvolenom mieste na vrchu Živčáka už čo najskôr postavil veľký chrám pre zjednotenie Cirkvi. Spojme sa duchovne, my na hore, Vy tam, kde ste v spoločnej modlitbe za toto dielo. Pridajme aj prosbu za zasvätenie Ruska. Modlime sa ruženec, krížovú cestu, alebo iné modlitby podľa vlastného uváženia, obetujme aj pôst, alebo svoje práce a bolelsti.
  Kráľovná Turzovky, rozprestri nad nami a našimi krajinami svoj ochranný plášť – 9-krát.

 31. Drazí v Kristu, 
  už několikrát jsem měla nutkání napsat příspěvek. Ale zarazila jsem se, když jsem si uvědomila, že se týká stále toho stejného: prakticky denně máme  zprávy z ověřených zdrojů, které potvrzují jednotlivé nám daná proroctví. Ve světě zuří děsivé válečné konflikty, křesťané jsou vražděni i ve státech, kde po staletí spolužili; farmaceutická a IT lobby utahují smyčky kolem nic netušících lidí. Nevšimnout si nezvyklých meteorologických úkazů napříč světem  je prakticky nemožné. Zemětřesení, záplavy, vichřice, katastrofy se s pravidelnou jistotou hlásí z mnoha koutů země, před pár dny začala své ohnivé chrlení i nám blízká Etna. Zákony a návrhy zákonů mnoha zemí už jsou otevřeným vysmíváním se Božím přikázáním, morálce i lidské podstatě. Hlavně ty, které se už ani netají tím, že je jejich cílem zničit rodinu (tak, jak ji my, křesťané, známe v jejím pravém smyslu slova).
   Příspěvky s odkazy na toto vše jsem proto nevložila.  Kdo proroctvím nevěří, nepřesvědčilo by ho ani zemětřesení se sopkou v centru Prahy.
   Kdy přijde čas Varování, ví Bůh. On ho naplánoval tak,  aby přineslo co největší užitek ke spáse každého z Jeho dětí.
  Na nás je, jak se připravíme a hlavně, kolik lidí na tuto událost upozorníme.
   Máme obrovskou úlohu, přesně v tomto čase. Jsme k tomu mnohokrát vybízeni. Musíme sdělit informaci o Varování co největšímu počtu lidí. Bez ohledu na překážky a posměch, protože, jak Pán říká, to ne nám, ale jemu se vysmívají. A následky svých činů i nečinnosti si ponese každý sám.
   Já se snažím o tisk letáku Varování, který nechávám na různých místech, kde se pohybuji. Každý si jistě najde svůj způsob, i rukou opsaný webový odkaz a jeho nalepení třeba na zastávce může někoho přimět se na něj podívat. Mám stránky na facebooku, odkaz jsem poslala i svým kamarádům. Většinou následuje virtuální ticho. Když se setkám s přáteli a řeknu jim o Varování, tak jejich reakcí je úžas a změna tématu.  Občas mám pocit, že kdybych jim řekla, že jsem viděla ufo i s marťany, budou mi věřit spíš :-).
  Začala jsem pomalu procházet všechna poselství. Je až neuvěřitelné, jaký podrobný průvodce a návod k přečkání toho, co už se děje kolem nás, v nich máme.  Bohužel, poselství Zbytku zmiňují i Pánův povzdech nad tím, jak je armáda Zbytku malá. Jak často zapomínáme, pokud není všechno hned, nebo v naší představě času.  Za sebe můžu říct, že ukončení poselství MBM pro mě osobně bylo v něčem i  přínosné. Když si sáhnu do svědomí, víc jsem čekala na nové, než abych začala skutečně svědomitě praktikovat obsah a naléhavé prosby předchozích.
   Všimla jsem si také, že po kdysi horečnaté diskusi se  vytratily příspěvky u fóra v Radách pro přežití. Věřím, že každý, kdo má finanční a prostorové možnosti, vzal vážně Pánův požadavek udělat si vlastní zásoby. Pokud někdo tyto možnosti nemá, Pán mu jistě pomůže. Ale zřejmě nepřivítá s nadšením ty, kteří spoléhají na jeho „zázračné rozmnožení“, místo aby se na prvním místě starali o naplnění jeho proseb a žádostí. Vždyť i státy NATO začínají doporučovat občanům dělat si několikadenní zásoby, i v  ČR  se budou dokupovat nouzové zásoby jídla, aby vystačilo na více dní. Kdyby nebyla situace vážná, tyto informace by vlády kvůli panice nevydaly a zůstaly by v režimu „tajné“. Opět potvrzení toho, co my už víme několik let!
   
  Je povzbuzující, že v modlitební kampani je nás tentokrát o mnoho víc. Nejkrásnější by byla alespoň stovka křesťanů, kteří se denně modlí celý Růženec. Měli bychom nádhernou, přislíbenou jistotu, že Panna Maria ochrání naše národy od války a utrpení. Ale přestože v dějinách jsou svědectví, kdy se tento příslib naplnil, neslyším v kostele, ani nemůžu najít na webu naléhavé výzvy duchovních, začít intenzivní růžencovou „kampaň“. Přitom znamení času, včetně brutálních válečných konfliktů jsou všude kolem! U nás ve farnosti např. pro postní dobu vydali brožurku s denními radami na motivy PF.  Zajímalo by mě, jestli je vůbec někde farnost, kde kněží vyzývají k osvědčeným nebeským zbraním – Růženci, půstu… Mimochodem, v ohláškách byla zmínka o tom, že Popeleční středa je dnem přísného půstu. Tečka. Co si pod tím kdo vyloží, je zřejmě na něm.
   
  Děkuji proto za podnětný příspěvek Romana K. k postní době.  Poznala jsem se v něm, protože mé půsty o chlebu a vodě jsem si kdysi také  přeložila jako půst „o křupavých rohlíčcích, teplém chlebu, čaji a kávě se smetanou“.   A ještě jsem na sebe na konci dne byla pyšná, jak jsem to pěkně zvládla. Jak příhodná jsou slova dnešního liturgického čtení: „Což to je půst, který si přeji?“ (Iz 58,5)
   
  Proto přeji všem nám vytrvalost a vzájemné povzbuzování se v modlitbách i tady na fóru. I k tomu nás Pán často ve Varování vybízí.

 32. Největší evropská sopka Etna se nečekaně probudila.

  Erupce začaly v pondělí podvečer, kdy byly zpozorovány oblaka dýmu, stoupající z Etny. Chrlení lávy se dostavilo krátce před sedmou hodinou místního času a pokračovalo až do půl desáté v noci.
  Víme že to je pouze začátek. Spící obři se začínají probouzet a oznamovat lidem, že hřích bude zničen. Válka o duše začíná gradovat.
  Dny kdy byl oficiálně popřen hřích jsou za námi. Církev se dostala do období temna ze kterého vyjde jako vítěz.

 33. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách a pôste počas tohto pôstneho obdobia, za čo najviac obrátení hriešnikov, za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  2. Za skutočné zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie papežom a kardinálmi ešte pred 13. májom tohto roka, ako o to prosí naša Nebeská Matka.
  3. Za svojho priateľa kňaza, ktorý je v nebezpečenstve odklonu od pravej náuky katolíckej Cirkvi a od vernosti Božiemu slovu, prosí nášho Pána brat Slávek.
  4. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odvahu slúžiť a ochranu v novej práci v škole podľa vôle Božej prosí nášho pána Eva L.
  5. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  6. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulého Jána prosí naša sestra Jana.
  7. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  8. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  9. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  10. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou, aby sa čo najskôr pozitívne vyriešila veľmi zložitá rodinná situácia, za vypočutie prosieb za celú rodinu, za našu vlasť, mier vo svete a za duše v očistci prosí sestra Alena.
  11. Panna Mária, vypočuj prosbu svojej vernej rehoľnej sestry MV a jej spoločenstva, aby dostali k dispozícii malý domček, ktorý je blízko ich budovy, aby mohli uskutočňovať ich dobrý úmysel na posilnenie a rast rehole. Prosím, aby – ak to tak má byť, Panna Mária všetko požehnala, zorganizovala a urovnala tomu cestu. Bohu vďaka!
  12. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S, Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  13. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Márie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  14. Za dar Ducha Svätého pre výber povolania pre Ľuba, brata Matúša a pre seba, za Petra, Svetlanku a ich rodiny, za Tonka a jeho snúbenicu Kristínku, za svoju rodinu, za obnovu michaľovskej a košickej modlitbovej skupiny, za zrušenie potratov na Slovensku a vo svete, za dar jednoty a lásky pre nás všetkých, za ochranu pred útokmi zlého ducha pôsobiaceho cez najbližšiu osobu Danielky a tiež za druhú Danielku, ktorá vedie súdny spor o svojho syna, za to všetko prosí nášho Pána brat Peter P.
  15. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorej sa vrátila rakovina, za obrátenie syna Jana, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť a za Božie milosrdenstvo pre nevine trpiacich prosí Petr S.
  16. Za začatie výstavby chrámu baziliky na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  17. Za záchranu a uzdravenie svojho manželstva a jeho ochranu pred mocou inej osoby, ktorá usiluje rozbiť ich spoločné manželstvo, aby oboch manželov ochraňovala a mala nad nimi svoj patronát Panna Mária a aby ich manželstvo bolo zocelené pravou Kristovou láskou, o to prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Anna.
  18. Za obrátenie manžela, syna, dcéry, celej svojej rodiny, za ich spásu a za uzdravenie vzťahov v rodine prosí naša sestra Dana H., ktorá prosí nášho Pána za všetkých ťažko chorých a za kamarátku Vierku a spásu duše jej zosnulého manžela ako aj za duše v očistci, hlavne za duše kňazov v očistci. Za všetky stratené duše a duše kresťanov, ktoré upadnú do vážneho omylu, za MBM a všetky modlitbové skupiny Ježiš ľudstvu a za kňazov, ktorí ich vedú, za statočnosť pravých kňazov, biskupov a kardinálov, za Benedikta XVI., za prenasledovaných kresťanov ako i za ich prenasledovateľov.
  19. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  20. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  21. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  22. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  23. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. „Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  24. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  25. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  26. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana.
  27. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  28. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  29. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  30. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  31. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  32. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 34. Draží bratři a sestry v Kristu.

  Někteří jste se chtěli přepsat na jiný čas v modlitební kampani.
  upřesním Vám to. Modlit se můžete v kteroukoliv hodinu dne kdy Vám to zrovna bude vyhovovat. Nemusíte dodržet hodinu, ke které jste se přihlásili. Je to napsané i v popisku MK.

  Jinak novénna k Panně Marii rozvazující uzly má svoje pravidla.
  1. Nejdřív je znamení kříže.
  2. Potom je úkon lítosti text najdete v pdf dokumentu u kampaně
  3. Následují 3 desátky růžence na vámi vybrané tajemství každý den tak můžete střídat tajemství růžence
  4. Potom následuje modlitba z textu na daný den vždy s dodatkem Vaší intence a toho textu co jsem napsal za kterou se modlíte.
  5. potom se domodlíte 2 zbývající desátky a růženec tak dokončíte celý.
  6. Nakonec zbývá se pomodlit poslední modlitbu z novénny která je v textu nakonci. taky se tam přidává v ní Vaše intence vč. toho dodatku co jsem psal.
  Uvedu příklad třeba pan XY řekne intenci: !!!Za obrácení dětí a jejich spásu!!! + „včetně všech uzlů bratří a sester modlících se v naší modlitební kampani“
  No a nakonec se pomodlíte 10 modliteb vlastního výběru z MK. Já to budu řešit třeba 1. den prvních 1-10modliteb 2. den 11-20 atd až do 91-100

  Vše Vám samozřejmě pošlu ještě pak emailem včetně intencí přihlášených. Jmenovat budete ovšem pouze tu svoji intenci a ten dodatek co jsem psal „včetně všech uzlů bratří a sester modlících se v naší modlitební kampani“.

  Bůh s Vámi. Snad jsem to teď lépe vysvětlil

Pridaj komentár